Welcome to the Lineage2.cz :: Forum.
Results 1 to 5 of 5
 1. #1

  Exclamation EMU-Dev Interface now available

  Dear players,
  since there was a practically unanimous vote regarding auto attribute and auto augment features, we have decided to include also auto enchant skills feature into the new interface.


  The interface can now be found in our download section.
  NOTE: If you apply the EMU-Dev interface patch, the original system patch will become invalid with this installation of the game client, so if you want to retain the possibility to use the original system patch you need to copy your entire game directory.


  To install the interface you need to:
  1. Download and install our game client
  2. Apply the system patch
  NOTE: If you already have our client and patch, we recommend that you download and apply just the system patch diff to have all changes between rev 1 and 13 of system patch
  3. Download the EMU-Dev Interface archive into your Lineage 2 folder.
  4. Extract the archive in your Lineage 2 folder and overwrite all conflicts


  IMPORTANT NOTE:
  If you find any errors or problems with the interface, you may report them to us, however we do not guarantee that anything you report will be fixed.
  The interface is provided "as is" with its problems and flaws and it is your choice to use it or not.


  Hidden commands:
  The interface supports these "hidden" keyboard shortcuts:
  Hide all effects: left Ctrl + End
  Clear cache: left Ctrl + Insert
  Hide fog: left Ctrl + F

  EDIT: To be able to use the auto augment functionality you need to manually insert the first augment, then the settings become available.

  ---

  Vážení hráči,
  protože došlo prakticky k jednomyslnému hlasování o funkcích auto attributu a auto augmentu, rozhodli jsme se také přidat auto skill enchant do nového interface.


  Interface naleznete v sekci ke stažení na našem webu.
  Poznámka: Jestli aplikujete EMU-Dev interface patch, originální system patch se stane nepoužitelný s instalací hry, jestli chcete mít možnost použít originální systém, nejprve musíte zkopírovat celou herní složku.


  K instalaci interface je potřeba:
  1. Stáhnout a nainstalovat si náš herní klient
  2. Aplikovat systémový patch
  Poznámka: Jestli již máte náš system patch, doporučujeme stáhnout a aplikovat jen system patch diff, aby jste měli všechny změny mezi revizí 1 a 13 system patche.
  3. Stáhnout EMU-Dev Interface archiv do Vaši Lineage 2 složky.
  4. Extrahovat archiv ve Vaši Lineage 2 složky a přepsat všechny změny.


  DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
  Jestli najdete nějaké chyby, nebo problémy s interfacem neváhejte je nám nahlásit, nezaručujeme však, že vše, co nahlásíte, bude opraveno .
  Intarface je poskytováno „tak, jak je“ se svými problémy a nedostatky a je na vás, zda jej použijete nebo ne.

  Skryté příkazy:
  Interface podporuje tyto "skryté" klávesové zkratky:
  Skrytí všech efektů: levý Ctrl + End
  Vyčištění cache: levý Ctrl + Insert
  Skrytí mlhy: left Ctrl + F

  EDIT: K použití fuknce auto augment musíte manuálně vložit první augment, následně nastavení bude k dispozici.

  ---

  Уважаемые игроки,

  результаты голосования оказались практически единогласными, поэтому помимо функций авто-атрибутов и авто-аугментов мы решили также добавить и авто-скилл энчант к новому интерфейсу.

  Интерфейс можете найти в секции к скачиванию на нашем сайте.
  Примечание: Если вы устанавливаете EMU-Dev interface patch, то после установки игры вы не сможете использовать оригинальный системный патч. Если вы хотите использовать оригинальную версию системы, то изначально вам следует скопировать всю папку с игрой.


  Для установки интерфейса необходимо:
  1. Скачать и установить наш игровой клиент
  2. Установить системный патч
  Примечание: Если у вас уже установлен наш системный патч, рекомендуем вам скачать и установить только system patch diff, чтобы у вас были все изменения с 1 по 13 версии обновления.
  3. Скачать архив с EMU-Dev interface в вашу папку с Lineage 2.
  4. Распаковать архив в вашу папку с Lineage 2 с заменой файлов.


  ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
  Если вы обнаружите какие-либо ошибки или проблемы с интерфейсом, то не стесняйтесь нам о них сообщать. Однако, мы не можем обещать, что исправим все, о чем вы нам сообщили.
  Предоставленный интерфейс является «таким какой есть» со своими проблемами и недостатками. Решайте сами использовать его или нет.


  Скрытые команды:
  Интерфейс поддерживает эти «скрытые» сочетания клавиш:
  Скрыть все эффекты: левый Ctrl + End
  Очистка кэша: левый Ctrl + Insert
  Скрыть туман: левый Ctrl + F

  Примечание : Для использования функции авто-аугмент вы должны собственноручно добавить первый аугмент, сразу после этого будут доступны настройки.

  Last edited by Teclis; 15-09-2021 at 10:46.

 2. #2
  Registered Users
  Join Date
  Apr 2016
  Posts
  92
  good work

 3. #3
  Registered Users
  Join Date
  Mar 2013
  Posts
  19
  CAio ,

  Po nainstalování nového interface mi to háže hlášku File'LifeStoneData.dat' is corrupted. Vše jsem dělal z Vašich stránek dle návodu. Hláška vyběhne, když mě to hodí do výběru postavy.

 4. #4
  Registered Users
  Join Date
  Mar 2013
  Posts
  19
  Quote Originally Posted by Live009 View Post
  CAio ,

  Po nainstalování nového interface mi to háže hlášku File'LifeStoneData.dat' is corrupted. Vše jsem dělal z Vašich stránek dle návodu. Hláška vyběhne, když mě to hodí do výběru postavy.
  A stalo se mi to i po kompletním smazání hry a celému reinstalu opět ze stránek

 5. #5
  Quote Originally Posted by Live009 View Post
  A stalo se mi to i po kompletním smazání hry a celému reinstalu opět ze stránek
  https://forum.lineage2.cz/showthread...-Lifestonedata

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to top