Welcome to the Lineage2.cz :: Forum.
Results 1 to 8 of 8
 1. #1
  L2 Admin
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  Liberec
  Posts
  2,731

  Exclamation Infinite Elmore - system modifications

  It is forbidden to modify files listed below.

  If you need to modify them for any reason you can contact us on our facebook or by emailing us at info@lineage2.cz. Individual modifications may be allowed. If you think that there is something missing on the list you can also contact us.


  List of blocked files that are forbidden to modify:

  • system
   • interface.u
   • L2.exe
   • l2.ini
   • user.ini
   • lifestonedata.dat
   • fire.dll
   • core.dll


  After downloading our system patch please have a look into the “Modify” folder. It contains some already approved modifications.

  The list of files may change in time.

  ------

  Na serveru Infinite Elmore je zakázáno provádět modifikace níže uvedených souborů.
  Pokud potřebujete z nějakého důvodu modifikovat některý ze zmíněných souborů, můžete nás kontaktovat na našem facebooku neco na info@lineage2.cz. Individuální přijetí modifikace není vyloučeno. Pokud si myslíte, že na seznamu zakázaných souborů něco chybí, rovněž nás prosím kontaktujte.


  Seznam souborů blokovaných proti změnám:

  • system
   • interface.u
   • L2.exe
   • l2.ini
   • user.ini
   • ​lifestonedata.dat
   • fire.dll
   • core.dll


  Po stažení system patch z webu prohlédněte složku modify, jsou tam již nějaké schválené změny.

  Tento seznam se může v průběhu času měnit.

  ------

  Запрещено изменять файлы, перечисленные ниже.
  Если вам необходимо изменить их по какой-либо причине, вы можете связаться с нами в Facebook или по электронной почте info@lineage2.cz. В частных случаях изменения могут быть разрешены. Если вы считаете, что в списке чего-то не хватает, вы также можете связаться с нами.

  Список заблокированных файлов, которые запрещено изменять:
  • system
   • interface.u
   • L2.exe
   • l2.ini
   • user.ini
   • ​lifestonedata.dat
   • fire.dll
   • core.dll


  После установки патча, пожалуйста, загляните в папку «Modify». Он содержит некоторые уже утвержденные изменения.

  Список файлов может меняться со временем.
  Last edited by Teclis; 11-09-2021 at 11:00.
  The ideal way to contact us is directly on our FB.

 2. #2
  L2 Admin
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  Liberec
  Posts
  2,731
  This is the list of allowed modifications available for client.

  modify folder content:
  _clean - contains clean files without any modifications

  cache-size-megs-256 - Increases cache size for 1 client window to 256 MB. May improve performance, only for good PCs.

  cache-size-megs-256-no-frame - Increases cache size for 1 client window to 256 MB & removes frame around L2 window.

  character-display-3000
  - Increases char viewing distance to 3000.

  character-display-3000-cache-256 - Increases cache size for 1 client window to 256 MB & Increases char viewing distance to 3000.

  character-display-3000-no-frame - Removes frame around L2 window & Increases char viewing distance to 3000.

  character-display-3000-no-frame-cache-256 - Removes frame around L2 window & Increases char viewing distance to 3000 & Increases cache size for 1 client window to 256 MB.

  no-frame - Removes frame around L2 window.

  *-gamma - all mutations of previous files with gamma fix (extreme gamma on other windows when you run the client)

  LefthandedMouse
  - switched left and right mouse buttons for left handed users.

  no-middle-mouse - Middle mouse button has no function.

  Invert Zoom - mousewheel works in opposite way as is default - requires also replacement of interface.xdat file to work (present in the folder)

  WARNING: Increased cache size modifications may cause problems with client on some PCs, use them at your own risk and in case of problems revert to standard cache size

  Autologin

  You may want to also utilize the autologin feature of our client which is described here.
  Last edited by Teclis; 11-09-2021 at 14:04.
  The ideal way to contact us is directly on our FB.

 3. #3
  L2 Admin
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  Liberec
  Posts
  2,731
  Níže uvádíme seznam povolených modifikací klieanta.

  modify folder content:
  _clean - Obsahuje čisté verze souborů, které lze nahrazovat modifikacemi, pokud chcete nějakou modifikaci vrátit, tak zde naleznete originální soubor.

  cache-size-megs-256 - Zvyšuje velikost cache 1 okna klienta na 512 MB. Může zvýšit výkon, ale pozor je jen pro výkonné PC.

  cache-size-megs-256-no-frame - Zvyšuje velikost cache 1 okna klienta na 512 MB & odstraní rámeček kolem herního okna.

  character-display-3000
  - Zvyšuje vzdálenost dohledu postavy na rádius 3000.

  character-display-3000-cache-256 - Zvyšuje velikost cache 1 okna klienta na 256 MB & zvyšuje vzdálenost dohledu postavy na rádius 3000.

  character-display-3000-no-frame - Odstraní rámeček kolem herního okna & zvyšuje vzdálenost dohledu postavy na rádius 3000.

  character-display-3000-no-frame-cache-256 - Odstraní rámeček kolem herního okna & zvyšuje vzdálenost dohledu postavy na rádius 3000 & zvyšuje velikost cache 1 okna klienta na 256 MB.

  no-frame - Odstraní rámeček kolem herního okna.

  *-gamma - všechny mutace předchozích souborů s gama fixem (extrémní gamma v jiných oknech při spuštění klienta)

  LefthandedMouse - Prohodí levé a pravé tlačítko myši pro leváky.

  no-middle-mouse - Odstavení funkce středního tlačítka myši.

  WARNING: Použití modifikace pro zvýšení cache může způsobit problémy s klientem na některých PC, používání modifikace je na vlastní nebezpečí, v případě problémů se vraťte na standardní velikost cache.

  Autologin
  Pokud chcete využít funkci automatického vyplnění uživatelského jména a hesla do klienta, při jeho zapnutí mrkněte sem.
  Last edited by Diaz; 12-09-2021 at 15:21.
  The ideal way to contact us is directly on our FB.

 4. #4
  L2 Admin
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  Liberec
  Posts
  2,731
  Это список разрешённых изменений, которые Вы можете применить.

  используя папку «Modify»:
  _clean - содержит чистые файлы без каких-либо изменений

  cache-size-megs-256 - увеличивает размер кэша для 1 окна до 256 МБ. Может улучшить производительность, только для хороших ПК.

  cache-size-megs-256-no-frame - увеличивает размер кэша для 1 окна до 256 МБ и удаляет рамку вокруг окна L2.

  character-display-3000 - увеличивает дистанцию видимости персонажей до 3000.

  character-display-3000-cache-256 - увеличивает размер кэша для 1 окна до 256 МБ и увеличивает дистанцию видимости персонажей до 3000.

  character-display-3000-no-frame-cache-256 - удаляет рамку вокруг окна L2 и увеличивает дистанцию видимости персонажей до 3000 и увеличивает размер кэша для 1 окна до 256 МБ.

  no-frame - убирает рамку вокруг игрового окна.

  *-gamma - все мутации прошлых файлов с исправлением гаммы (экстремальная гамма в других окнах при запуске клиента)

  LefthandedMouse - меняет местами левую и правую кнопку мыши для левшей.

  no-middle-mouse -убирает функцию центральной кнопки мыши.

  ВНИМАНИЕ. Увеличение размера кэша может привести к проблемам с клиентом на некоторых ПК, в случае возникновения проблем, вернуться к стандартному размеру кэша.

  Автологин

  Вы также можете использовать функцию автологина нашего клиента, которая описана здесь.
  Last edited by Diaz; 12-09-2021 at 15:34.
  The ideal way to contact us is directly on our FB.

 5. #5
  Greetings.

  I used to apply an l2.ini in my system folder to have a no frame window that is stuck in the upper side of the screen (couldn't be moved by mistake) and on the sides.
  Is it possible for me to send you the l2.ini so you can check it out and if possible implement it in the system?

  Kind regards,

  BloodBrother

 6. #6
  Hello there is a noframe l2.ini in L2\system\modify folder.

 7. #7
  Yes, I used it, but somehow i can still move the whole window so it can still mess up. Mine just holds still on top and left/right sides. Is that possible with your l2.ini (no frame)? Did I do something wrong?

 8. #8
  Send me the changes you think are needed on discord and I will consider them.

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to top