Dear players,

Christmas holidays are here and with them the traditional Christmas tree event. In addition to items required for obtaining Christmas trees, the event drops will also include fireworks for the upcoming celebration of the end of the calendar year.

The event will start after the regular automatic restart on Monday, 19th of December 2022. The event ends on Monday, 9th of January 2023 after the regular restart. Event NPCs will be available until regular restart on 16th of January 2023.

More info on our website:
https://www.lineage2.cz/en/news/107-vanoce-2022

Vážení hráči,

vánoční svátky jsou tu a s nimi i tradiční vánoční stromečkový event. Z eventu vám krom předmětů pro získání vánočních stromečků budou padat i ohňostroje na blížící se oslavu konce kalendářního roku.
Start eventu bude po pravidelném automatickém restartu v pondělí 19.12.2022. Event končí v pondělí 9.1.2023 po pravidelném restartu. Eventová NPC budou k dispozici až do restartu 16.1.2023.

Více informací na našem webu:
https://www.lineage2.cz/cs/news/107-vanoce-2022