Dear players,
Due to the worsening conditions at the PayOp payment gateway, the Paygol payment gateway will become the preferred one. We understand that for some of you, payment via Paygol is more difficult due to verification by SMS before the payment itself. For these reasons, the Elmore Coin Bonus will be increased by 5% when paying by Paygol. By using this payment method, you will support the project and at the same time you will get additional bonus Elmore Coins.

Thank you for your understanding.
Lineage2.cz Team

---


Vážení hráči,
vzhledem k zhoršujícím se podmínkám u platební brány PayOp budeme od teď preferovat platební bránu Paygol. Uvědomujeme si, že pro některé z vás je platba přes Paygol náročnější vzhledem k ověřování pomoci SMS před samotnou platbou. Z těchto důvodů bude BONUS Elmore Coin při platbě pomocí Paygol navýšen o 5%. Využitím tohoto platebního způsobu podpoříte projekt a zároveň získáte něco navíc.

Děkujeme za pochopení.
Lineage2.cz Tým

---


Уважаемые игроки,
в связи с ухудшением условий у платежного шлюза PayOP предпочтительным для нас теперь станет платежный шлюз Paygol. Мы знаем, что для некоторых из вас Paygol является менее удобным вариантом, так как необходимо подтверждение при помощи СМС перед каждой оплатой. Поэтому BONUS Elmore Coin будет увеличен на 5% при оплате через Paygol. Используя данный вид оплаты вы поддержите наш проект и также получите дополнительный бонус.

Спасибо за понимание.
Команда Lineage2.cz