Welcome to the Lineage2.cz :: Forum.
Results 1 to 1 of 1
 1. #1

  Post Instanced Dungeons and Olympiad settings

  Instanced dungeons

  • Rim Kamaloka available for everyone (Pathfinder Worker NPCs in towns).
   • All players will obtain Essence of Kamaloka from Rim Kamaloka & Labyrinth of Abyss

  • Maximum number of concurrent instances increased for Hall/Labyrinth of Abyss, Pailakas, Seed of Destruction, Zaken Nighttime & Frintezza
  • Zaken Nighttime - minimum amount of characters required to enter lowered to 27 players. Minimum level set to 55.
  • Frintezza - minimum amount of characters required to enter lowered to 18 players
  • Seed of Destruction (Tiat) - minimum amount of characters required to enter lowered to 18 players
  • Tiat is level 83
  • SoI - Hall of Suffering (Twins) - Maximum character level that can enter is increased to 85 (82 original)


  Olympiad settings

  • 14 days period - start from 27th of September 2021
  • First Heroes - from 11th of October 2021
  • Olympiad reward is * ½ (olympiad tokens)
  • Teleport time to stadium reduced from 120 to 60 seconds
  • Olympiad time: 18:00 - 24:00
  • Reduced the number of matches a character can participate in during one olympiad step to 1/2 *]
   • Matches total: 35
   • Class-free matches: 30
   • Class matches: 15
   • Team matches: 5

  • Steps of olympiad will be switched every week on thursday and sunday midnight  Instance

  • Rim Kamaloka je dostupná pro všechny (Pathfinder Worker NPC je ve městech)
   • z Rim Kamaloky a Labyrinth of Abyss lze získat Essence of Kamaloka

  • Navýšené maximální množství souběžně probíhajících instancí Hall/Labyrinth of Abyss, Pailak, Seed of Destruction, Zaken Nighttime & Frintezza
  • Zaken Nighttime - minimální počet hráčů snížen na 27 hráčů. Minimální level nastaven na 55.
  • Frintezza - minimální počet hráčů snížen na 18 hráčů
  • Seed of Destruction (Tiat) - minimální počet hráčů snížen na 18 hráčů
  • Tiat je 83 level
  • SoI - Hall of Suffering (Twins) - Maximální level postavy pro vstup navýšen na 85 (82 původní)


  Nastavení Olympiády

  • 14denní perioda - začíná od 27. září 2021
  • První hrdinové - 11. října 2021
  • Odměny za olympiádu * ½ (olympiad tokens)
  • Čas k teleportu na stadion byl snížen ze 120 to 60 sekund
  • Začátek a konec olympiády: 18:00 - 24:00
  • Redukovaný počet zápasů které postava může absolvovat v průběhu jednoho cyklu na 1/2 :
   • Zápasy celkem: 35
   • Class-free zápasy: 30
   • Class zápasy: 15
   • Týmové zápasy: 5

  • Cykly olympiády budou přehozeny každý týden ve čtvrtek a neděli o půlnoci
  Опасные подземелья

  • Rim Kamaloka доступна для всех (Pathfinder Worker NPC в городах)
   • вы можете получить Essence of Kamaloka в Rim Kamaloka и Labyrinth of Abyss

  • Максимальное количество одновременных инстансов увеличено для Hall/Labyrinth of Abyss, Pailak, Seed of Destruction, Zaken Nighttime & Frintezza
  • Zaken Nighttime - минимальное количество игроков, необходимое для входа, снижено до 27 игроков, минимальный уровень установлен н 55
  • Frintezza - минимальное количество игроков снижено до 18
  • Seed of Destruction (Tiat) - минимальное количество игроков снижено до 18
  • Tiat имеет 83 уровень
  • SoI - Hall of Suffering (Twins) - максимальный уровень персонажа для входа увеличен до 85 (изначально 82)


  Информация об олимпиаде

  • Период олимпиады - 14 дней, начинается 27 сентября 2021
  • Первые герои - 11 октября 2021
  • Награды Олимпиады * ½ (токены олимпиады)
  • Время телепортации на стадион уменьшено с 120 до 60 секунд
  • Начало и конец Олимпиады: 18:00 - 24:00
  • Уменьшено количество игр, которые может персонаж посетить в течение первого цикла на половину:
   • Игр всего: 35
   • Class-free игры: 30
   • Class игры: 15
   • Групповые игры: 5

  • Циклы олимпиады будут меняться каждую неделю в четверг и в воскресенье в полночь
  Last edited by Teclis; 06-09-2021 at 15:39.

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to top