Dear players,


on Monday, 13th of January 2020, Grand Elmore celebrated four months of its life. With this in mind, we are moving to the third stage of the Bonus Start Event, which in addition to the original settings brings new extensions.


More information on our website:
https://www.lineage2.cz/en/news/208-...nt-phase-three

---

Vážení hráči,


v pondělí 13.1.2020 oslavil server Grand Elmore čtyři měsíce svého života. S ohledem na tuto skutečnost přecházíme na třetí fázi Bonus Start Eventu, která krom původního nastavení přináší nová rozšíření.


Více informací na našem webu:
https://www.lineage2.cz/cs/news/209-...ent-faze-treti