Welcome to the Lineage2.cz :: Forum.
Results 1 to 4 of 4

Thread: Eventy taurů

 1. #1
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Posts
  152

  Eventy taurů

  Eventy u taurů
  Last edited by Ceroth; 06-01-2015 at 21:52.

 2. #2
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Posts
  152
  Pochod k hrobům předků

  Se začátkem nového roku probíhá tradiční tauří pochod k hrobům předků, kde Shu'halo požádají o přízeň duchů a úrodu.  Velký náčelník Baine pověřil druida Walana vedením starého rituálu. Na cestu se vydalo pět taurů - Hlas náčelníka Orkelt Thunderhorn, mladý druid Urss Darkthorn, válečník Gesper Sharphorn a dva starší druidi - Walan a Tuketu.

  Cesta probíhala v poklidu, někteří ze zúčastněných se během cesty vzdalovali, když k nim promlouvali duchové předků a žádali je o pomoc. Nakonec se všichni v pořádku sešli u táborového ohně, kde Walan vyprávěl příběh o největším lovci mezi taury. Po krátkém odpočinku vyrazili dál.

  Na posvátném hřbitově v Červených skalách (který nejprve očistili od mrzkých ostnatých kanců) je přivítal duch velkonáčelníka Cairna. Promluvil k přítomným a požehnal jim. Poté jim přikázal, natrhat posvátné byliny a vhodit je do obřadního ohně v Thunder Bluffu.  Když objevily byliny, čekalo na ně taury překvapení v podobě geomancerů z klanu Grimtotem. Jejich temná magie zkorumpovala byliny. Naši hrdinové se na ty neznabohy vrhli a učinili s nimi krátký proces. Pak se nejmladší z družiny rychle vypravil pro vodu k nedaleké studni, jejíž voda snad mohla zvrátit postup zkázy. Zbylí tauři se zatím bránili útoku černých taurů.


  Nakonec vše dobře dopadlo, byliny byly očištěny a vhozeny do posvátného ohně, následovalo veselí, hostina a tanec!
  Eventu se účastnili: Orkelt, Urss, Gesper, Walan/Tuketu
  GM podpora: Eranon

 3. #3
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Posts
  152
  Bitva o Ghostwalker post

  "...V hostinci v centru Thunder Bluffu se zrovna podával čaj, na který se mladý válečník Pagarifal skutečně těšil. Nikdo neuměl servírovat tak lahodný nápoj jako hostinská Pala. Šedohřívá taurenka, právě slavnostně zapálila svíci, když se před krčmou strhl povyk. Pagarifal zastříhal ušima a pak, se zvědavostí která je vlastní mládí, vyšel ven. Jakýsi velitelský hlas volal léčitele a přehlušil tak vřavu. Pagarifal zapojil své mohutné lokty a prodral se skrz zástup Lidu, aby viděl co se děje. V centru dění ležel taur, kterého si Pagarifal matně pamatoval jako jednoho ze starších druidů. Nad ním se skláněl taur, kterého mladík poznal bezpečně: samotný Orkelt Thunderhorn, Hlas Náčelníka. Druid na zemi něco zachraplal, teprve nyní si mladý taur všiml, že mu z těla trčí černý šíp. Okolostojící tauři zmlkli a dokonce i vítr se na okamžik ztišil.
  "P-přicházejí, Stone...talonský průsmyk...," zachrčel zraněný taur a omdlel....
  "
  Po vyslechnutí zprávy, od zraněného Walana, shromáždil Orkelt Thunderhorn nejstatečnější bojovníky a vedl je do Stonetalonského průsmyku. Tam narazili na skupinu kentaurů, která je vyzvala, aby opustili Mulgore a nevraceli se. Tauři pochopitelně odmítli a vzápětí vypukl boj. Díky zkušenostem bojovníků Shu'halo byl krátký, kentauři byli rozprášeni.  Když už se chystali k odchodu, všimli si mladého kentaura, který se pokusil utéct. Po krátké honičce byl chycen, ale ukázalo se, že má svůj život moc rád. Prozradil taurům, že druhého dne za soumraku se chystají sjednocené kmeny kentaurů dobýt Ghostwalker post. Po námitce, že kentauři jsou moc zaměstnáni válkami mezi sebou, mladý kentaur Savrok však sdělil překvapeným taurům, že kentauři mají nového Velkého Khana, pod jehož velením mají dobýt území Lidu.
  Mladý kentaur slíbil taurům nosit další informace, výměnou za to, že jej nechají jít, k čemu tauři svolili, ale pro jistotu nechali mladíka hlídat jedním z druidů.  Následujícího dne za soumraku, dorazili čtyři odvážní hrdinové do Ghostwalker post, kam se dříve tajně přesunuli další tauří bojovníci. Po západu slunce náhle zazněl ošklivý dutý hlas rohu a pustina se rozezněla výkřiky a dusotem kopyt. Kentauři zaútočili. Jen díky odvaze a bojovému umu našich čtyř bojovníků, kteří inspirovali ostatní, byl nápor odražen.  Když už si mysleli, že mají vyhráno, zvedl se vítr. Sílil a sílil, až se změnil v obrovský písečný vír, který ničil a zabíjel. V tu chvíli si naši hrdinové vzpomněli na slova mladého Savroka o kentauřích šamanech. Urychleně se je vydali nalézt a zabít.
  To se jim nakonec povedlo a šamani padli a živly se uklidnily. Tauří obránci začali ošetřovat raněné a opravovat nejhorší škody. Bitvu vyhráli, ale byl to teprve začátek. Velký Khan je stále někde venku v pustině a spřádá plány...

  Eventu probíhal: 9.-10. 1. 2014
  Eventu se účastnili: Orkelt, Pagarifal, Tuketu, Urss
  GM podpora: Eranon
  Celé album: Zde


  V dalším pokračování eventu se vydáme do hloubi Maraudonu, nalézt tajemného Proroka...

  Last edited by Ceroth; 11-01-2015 at 00:19.

 4. #4
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Posts
  152
  Bezejmenný Prorok  Po bitvě čekala na hrdiny ještě spousta práce, ošetření zraněných, oprava pobořených hradeb, měli však stále na zřeteli cíl - vyhledat tajemného proroka kentaurů v hlubinách Maraudonu a zjistit více o Velkém Khánovi. Orkelt Thunderhorn proto svolal své nejlepší a vypravil se s nimi na cestu.  Pohybovali se rychle a tiše a brzy dospěli až ke kaňonům Západních hor, ve kterých se nacházel vstup do kentauřího pohřebiště. Tehdy je znovu kontaktoval mladý kentaur Svarok. Pravil, že on a část dalších nesouhlasí s velkým khánem a nepřejí si válku s "lidem dvou kopyt". Shu'halo se rozhodli znovu mladému kentaurovi věřit a s jeho pomocí se proplížili táborem a vstoupili do posvátných síní.  Po chvíli bloudění v podzemním bludišti je přilákaly zvýšené hlasy. Čtyři vůdci kentaurských kmenů, vyčkávajícíh na příchod Proroka, se hádalo až se stěny třásly. Tauři nedočkavě hleděli na Orkelta, mohli ukončit tu hrozbu jednou pro vždy. Hlas náčelníka však mlčel a gestem vybídl ostatní k trpělivosti. Nejprve informace. Zdálo se, že nikdo krom Proroka neviděl nového Velkého khána, avšak přesto si dokázal vybudovat značnou úctu. Po vyslechnutí rozkazů si každých z kentauřích vůdců vzal medailon a vyrazil k odchodu. Prorok chvíli otálel a pak se vydal na opačnou stranu, hlouběji do Maraudonu. Tauři pohlédle jeden na druhého a mlčky se dohodli. Zamířili za prorokem.  Po delším pronásledování se jim povedlo jej dostihnout a zahnat do kouta. Prorok se ale nehodlal vzdát snadno a pod Vodopády Zemských písní kladl poslední odpor. Nakonec i on ale klesl pod mocnými údery tauřích bojovníků. Z posledním dechem proklel všechny taury a přísahal, že se vrátí. Co dál? K nalezení Velkého khána se o moc blíž nedostali...pokud...pokud nevystopují náčleníky kentaurů a nezískají od nich medailony, které při spojení umožní komunikace s tím, který se skrývá ve stínech...

  Eventu se účastnili: Orkelt, Pagarifal, Urss, Tuketu
  Gm podpora: Eranon
  Galerie: ZDE

 

 

Similar Threads

 1. Jak na RP Taurů
  By Ceroth in forum Shu'halo
  Replies: 0
  Last Post: 05-11-2014, 19:37
 2. Historie Taurů
  By Ceroth in forum Shu'halo
  Replies: 0
  Last Post: 05-11-2014, 19:37

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to top