O Elune

Autoři původního článku: Shiva, Aluyen, Imeolla, Shinobi

Elune
Elune je hlavní božstvo uctívané Nočními elfy. Je bohyní měsíce, noci a hvězd. V Taurské mytologii je známa jako Mu’sha, levé oko Matky země. Elune bývá též nazývána Měsíční paní. Elune je bohyní dvou tváří. Jedním aspektem uctívání je světlo a naděje. Hvězdy a měsíční svit, jediný záchytný bod v tmách. Druhým aspektem je stín a noc. Tyto aspekty spolu nesoupeří. Naopak tvoří dokonalou harmonii. Elune je bohyní především spravedlivou. Nikoliv přehnaně milosrdnou a nikomu nenabízí nic zadarmo… V počátcích světa ochraňovala všechny živé bytosti a dávala jim možnost růst a vzkvétat. Kdykoli nalezla násilí, zapůsobila na svět svou uklidňující silou a dala míru novou šanci…

Historie
Formální uctíváni Elune se datuje asi 14 000 let zpátky, před říší Azshara a Highborne, byla samozřejmě uctívána mnohem dříve. Jedněmi z prvních uctívačů byly tehdy ještě primitivní kmeny Kaldorei. Její původní kultovní centrum bylo blízko Zin-Azshari, ale Sestry Elune ho přesunuli do chrámu Suramar. Poté, co Suramar padl, Elune byla hlavním zdrojem naděje milionu uprchlíků prchajícími před Plamennou legií. Uctívání Elune bylo univerzální (bez centra) pro Noční elfy v 10 000 lety mezi Válkou prastarých a Third War (Long Vigil). Nyní je místem jejího vzývání v darnasském Chrámu měsíce. Velekněžkou je Tyrande Whisperwind.

Víra Nočních elfů
Elune je řídící aspekt víry pro Ochránce a Sestry Elune. Zatímco druidi se spíše zaměřují na sílu přírody a Elunina syna Cenaria. Veskrze Cenaria věří druidi i v Měsíční paní. Elune se nikdy nezjevila jako živá bytost ve fyzické formě, bývá ale často vyobrazována jako noční elfka se světélkující kůží, očima s čistého stříbrného měsíčního svitu a v oblečení zdobeném stříbrnými klenoty. S věřícími komunikuje pomocí snů a měsíčního světla.

Kněží
Velekněžkou Elune je Tyrande Wisperwind. Dál ovšem komunita kněží nemá žádnou pevnou hierarchii či strukturu. Do služeb Elune vstupují převážně ženy, ale mezi kněžími lze potkat i muže, i když je jich podstatně méně. Pohled kněží na Elune je velmi rozdílný (a teď nemyslím, jak mají rozdělené talenty). Jak již byla zmíněna dualita bohyně, jedni se přiklánějí k tvrzení, že Elune nad námi neustále bdí a chrání nás. Další, že Elune nám vdechla život a je jen na nás jak s ním naložíme. Za tuto nejednotnost z části může nedostatek svatých textů, které zmizely během válek a nepokojů.

Uctívání
Obřady a modlitby se konají po západu slunce nebo i před západem, ale na obloze musí být měsíc nebo první hvězda. Mnozí elfové vstávají před východem slunce a proto se zejména v oblasti Ashenvale udržuje zvyk ranní modlitby před rozbřeskem. Modlitby mohou probíhat jak v chrámu, tak i nad domácím oltářem, jemuž by měla dominovat stříbrná miska naplněná vodou z Měsíční studny. Elfové se modlí s rukama mírně před sebou, pokrčené v lokti a dlaně obrácené k nebi. Tvář by měla směřovat též k nebi jakožto symbolické přijímaní měsíčního světla.

Současnost víry
V současné době se dětem hvězd na Azerozhu daří velice dobře. Populace elfů je velká, avšak jejich víra v Elune rapidně upadá. Krom kněží je už jen velmi málo jedinců, kteří věří v Měsíční paní. I mnozí druidi odvracejí od Elune svou tvář a nevěří v její existenci, nebo v její dobrotu. Azeroth je i nadále zamořen démony a zkázou Plamenné legie a Kaldorei snižují své šanci vdechnout svému území nový život tím, že odmítají pomoc své Bohyně.


Víra nočních elfů je spíše polyteistická, k tomuto předpokladu vedou v zásadě dva důvody:
1. Elfové nepoužívají (pokud ho vůbec mají) výraz "Bůh" v jednotném čísle, ale pouze v množném.
2. V Chrámu Měsíce v Suramaru byly fresky a nástěnné malby vyobrazující utvoření světa více bohy (mezi nimi také Elune, ale nebyla jediná).
Víra nočních elfů je tedy polyteistická, ale soustřeďuje se kolem Elune (je spojovaná s větším z měsíců Azerothu).

Elune má více označení: Matka Luna, bohyně Měsíce, Noční Bojovnice, Mu'sha (v Taurenské mytologii)
Kromě bohů mají noční elfové v úctě také polobohy, hodně jich padlo ve válce prastarých, když se spolu s draky přidali k armádám nočních elfů (například polobohyně Aviana). Elfům asi nejznámějším polobohem je Cenarius, který je synem Elune, ale bývá také spojován s Yeserou, která byla jeho vychovatelkou a učitelkou. Dále mají elfové v úctě i další tvory, jako jsou například driády, protože jsou spjaty s Cenariem.
S Cenariem souvisí i takřka nemožnost přátelských vztahů Nočních elfů a Orků, protože Cenaria zabili. Nenávist k nim je tak hluboká, že i sama Tyrande odmítla pokusit se vztahy s nimi vyřešit přátelstvím ras.

Historicky byly kněžkami Elune pouze ženy (stejně jako druidské umění bylo zase pro muže), vysvětlováno je to faktem, že společnost nočních elfů je matriarchální a Noční elfové věří, že Elune může plně porozumět pouze žena. V současné době se ale stává i to, že se mezi kněžími objeví muž (stejně jako mezi druidy žena). V podstatě jsou všichni jedna rodina, takže pokud jedinec zradí svou rasu je to velký zásah pro všechny - důvod proč jsou velké odchylky od archetypu NE tak ojedinělé.

Role sesterstva není jen duchovní, v historii (když už nevládla Azshara a ani šlechtické rody nočních elfů) byla vláda v rukou kněžek, protože měly největší moc, arcidruid se na vládě podílel jen příležitostně, ale skutečnou moc mělo sesterstvo. Kněžky hráli také roli soudců a úředníků. V současné době je Tyrande nesporným vládcem (mocenský spor mezi Tyrande a Arcidruidem je tajný, ví o něm jen nejvyšší kněžky a druidi, běžní obyvatelé a kněžky/druidy na nižších urovních o něm neví), ale moc je rozdělená mezi tři skupiny: sesterstvo (Tyrande), Cenarionův kruh (Stanghelm) a Strážkyně - Sentinels (Shandris).

Z různých náznaků vyplývá, že v dobách před a během války prastarých byla hierarchie v sesterstvu o dost složitější než nyní, kněžky měly také povinnost obřadů při mnohých příležitostech (například různé oslavy šlechty se pojily s těmito rituály), velekněžka vedla mnohé zpěvy a ceremonie. To se změnilo, když se během války prastarých stala velekněžkou Tyrande (na ceremonie nebyl čas, šlechta po válce vymizela a Tyrande sama prohlásila, že před Elune jsou si všechny kněžky rovny). Další zajímavostí je, že sesterstvo má pravděpodobně vlastní jazyk, kterým rozmlouvá s Elune.
Přesto pokud hrajete a všímáte si, tak se kněžky dělí na velekněžku, kněžky a novicky.

Velekněžky:
Haidene - 1. velekněžka, socha v chrámu je její vyobrazení (není to Elune, jak se mnozí mylně domnívají)
Tyrande - Dejahna si jí vybrala za svou nástupkyni, přestože byla teprve novickou. Většina starších a zkušenějších kněžek se domnívala, že je oblíbenkyní Elune (dokázala léčit těžší zranění a vydržela déle než ostatní kněžky)
Kalo'thera - asi neoslavovanější velekněžka, říká se, že vstoupila na hvězdy v chrámu v Hajiri. Za její vlády byly mnohé z jejího sesterstva považovány za polobohy
Za vlády Dejahny pomáhalo sesterstvo ve válce nejen jako léčitelky, ale i jako schopná armáda (vyrovnali se cvičeným vojákům). Jejich zbraní byl hlavně luk, pro bitvu mají kněžky stříbřitě zářivé brnění (a kryje je od hlavy k patě - žádné vtípky ala blizz ženské brnění ). Jak je to v současnosti, můžeme jen hádat vzhledem k nemožnosti nosit mnohé zbraně a jiné než cloth oblečení. Opět mohu připojit jen osobní názor, jak to mohlo být (nebo jak by se to dalo vysvětlit, protože tvůrci hry mají bohužel občas v Q, lore a abilitkách nesrovnalosti). Strážkyně se rekrutovali ze sesterstva Elune a lze tedy předpokládat, že tak došlo k rozdělení sil na léčitelky a bojovnice, přestože obě skupiny mají duchovní spojení k Elune a jsou svým národem uznávány a ctěny.

Zajimavostí je, že Elune vytvořila klenot Elune, který slouží pro přímou komunikaci s ní, měl by být ve Winterspringu.
Noční elfové věří, že Elune sbírá duše padlých a rozsévá je po nočním nebi, jako hvězdy.
Ve dne Elune údajně spí ve vodách Studny věčnosti (tak si to přeberte s ohledem na to, že tyto vody se z pod kořenů Nordrassilu dostaly do měsíčních studen )


Měsíční studny:
Jde o svaté úložiště posvátných vod Studny věčnosti a dále jsou zásobárnou energie Měsíce. Není moc jasné, jak se rozšířili po zemích elfů, protože se sami zařekli, že moci studny (surová magie) nebudou využívat. Poškozené studny (to jsou ty se zelenou vodou) mají schopnost měnit elfy v satyry.