Autor článku: TwidleZáklady Gnómského Lore


Concerning Gnomes
Gnómové jsou optimistická, veselá a otevřená stvoření. Jsou vysoce komunikativní, nekonfliktní a inteligentní. Většinu svého času tráví snahou zlepšit svět a usnadnit ostatním život v něm výrobou a zdokonalováním nejrůznějších přístrojů a vynálezů.

Původ gnómů
O původu gnómů se toho moc neví. První zmínky o nich jsou sice 850 let staré, ale kontakt s nimi byl navázán až teprve před 200 lety, když trpasličí průzkumníci objevili gnómskou vesnici. Předpokládá se, že gnómové pocházejí z mechanognómů, které k nějakému účelu stvořili Titáni.

Ztracené město Gnomeregan
Asi před 200 lety, krátce po svém prvním setkání, nabídli trpaslíci gnómům, kteří žili do té doby roztroušeně bez většího útočiště, aby si v jejich horách zbudovali své stálé sídlo. Gnómové této nabídky využili a postavili si pod horami v západním Dun Moroghu obrovské podzemní město – technický zázrak – Gnomeregan. Tam se věnovali vynalézání a výrobě mnohých důležitých vynálezů, které pomohli trpaslíkům i celé alianci ve velkých válkách.

Před šesti lety, v době třetí války byl ale Gnomeregan napaden invazí troggů z Uldamanu. Protože zbytek aliance čelil válce, stáli gnómové proti útočníkům sami. I když invaze troggů způsobila gnómům mnoho problémů, nejhorší rána přišla zevnitř. Ctižádostivý Sicco Thermaplugg, který záviděl Mekkatorquovi titul High Tinkera ho přesvědčil, že Troggy zastaví radiaoaktivní bomba, která je všechny zničí. Místo toho ale radioaktivitou zamořil většinu města a zahubil tak více gnómů, než troggové samotní. Ti, kdo přežili, museli město opustit a uchýlit se ke svým přátelům, trpaslíkům do Tinker Townu.

Gnómská společnost
Gnómské společnost není příliš organizovaná a systém, jakým je uspořádána, se nazývá technokracie. Hlavním a téměř jediným měřítkem společenského postavení je technická zručnost a vynalézavost. Přední a rozhodovací funkce obsazují nejschopnější technici a vynálezci, a kdo se nezabývá technickou činností zpravidla nedosahuje uznávaného společenského postavení.

Gnómské dvojice vynálezců
Gnómové při své práci (obzvláště při vynalézání) používají originální způsob, který sami objevili. Pracují vždy ve dvojicích s rozdělenými rolemi. Jeden se snaží posunout hranice možností co nejdále dopředu bez ohledu na následky a druhý se snaží naopak o bezpečnost vynálezu a udržení rozumných měřítek. A právě tímto dialogem ve dvojici dokáží efektivně vynalézat nové a užitečné věci, které jsou v rámci možnosti bezpečné a reálně použitelné.

Životní cíl gnómů
Každý gnóm si v době svého dospívání stanoví svůj životní cíl. Jedná o něco hodně vzdáleného a pro společnost významného, čemu by chtěl zasvětit život a čeho by chtěl dosáhnout. Většinou je to výroba nějakého složitého zařízení nebo objevení nějaké nové konkrétní konstrukční metody nebo prostředku. Pokud se mu toho nepodaří dosáhnout během svého života pokračují v dosažení toho cíle jeho potomci.

Délka gnómského života
Gnómové rostou pomalu a dlouho žijí. Dospívají mezi 30 a 40 rokem a běžně se dožívají kolem 200 let.

Gnómské náboženství
Gnómové nemají žádné náboženství ani víru v nadpřirozeno. Věří pouze v to co vidí, na co si mohou sáhnout a na síly, které mohou spoutat ve svých vynálezech. Nepátrají po smyslech života, které je přesahují. Občas jsou ochotni přijmout názory okolních národů a uvěřit ve Světlo nebo v Titány, ale nepovažují tuto víru za nijak podstatnou pro život.

Gnómská jména
Každý gnóm po svém narození dostane své jméno a společně s ním používá i příjmení svých rodičů. Když gnóm dospěje, očekává se, že si změní příjmení podle nějakého významného úspěchu (zpravidla nějakého vynálezu), kterého sám dosáhl.