TITÁNI

Autoři původního článku: Garrett, Falkor, Khorny, Azran, Bezejmenný, Aisling

AMAN'THUL

(Aman'Thul Vysoký Otec, resp. Aman'Thul Nejvyšší Otec)

- muž, vůdce Pantheonu, bratr Sargerasův, manžel Eonar, otec Golgannethův

Má platinovou pokožku a žlutě zářící oči. Třímá velkou hůl "Orodur" jiskřící energií, jenž má na vrcholu symbol blesku. Má dlouhé vlasy a jeho vousy sahají až k pasu. Je nejstarší a nejmoudřejší z Titánů. Kdysi dávno Aman'thul a Sargeras dohlíželi nad vznikem nevyčíslitelného množství světů napříč oblastí, známou jako Twisting Nether, a jemně vedli bezpočet ras ke slávě. Sargeras býval Aman'thulovi nejbližším rádcem, dokud se neobrátil na stranu zla. Nyní hledá Aman’Thul rady u své ženy Eonar.
Ačkoliv je záhadný Aman'thul vídán jen zřídka, každý svět cítí jeho přítomnost. Jako vůdce Titánů, je Aman'thul odpovědný za stvoření všech světů, včetně Azerothu.
Všechny ty, kdož uctívají Titány, nakonec Nejvyšší otec poctí svou návštěvou. Na Azerothu Titány kromě trpaslíků uctívá málokdo. Velmi praktičtí trpaslíci dokazují titánům úctu tím, že pátrají ještě intenzivněji, aby poodhalili jejich záhady.

Boj:
Aman'Thul si radši udržuje odstup a ničí své nepřátele magií, sesílajíc až tři kouzla současně. Když mu to přijde vhod, vznese se do vzduchu a odsud své nepřátele zasypává magickou destrukcí. Proti mocným sokům používá brány, kterou mu na pomoc přijdou Eoran, Aggramar nebo Norgannon. Pokud je to nezbytné, je ochoten přejít k souboji tváří v tvář. Když vyčerpá kouzla, tak používá avatara.
Na Azerothu požehnal Nozdromu, Dračímu aspektu, mocí nad Časem, aby střežil nesčetné cesty času a osudu a chránil integritu časových linií.


EONAR

Eonar, Ta jenž váže život, je Titánskou ženou bronzové pokožky, jednou z Vanir. Nosí pokřivenou alabastrovou hůl a květiny u nohou. Je ochránkyní života, přírody a léčivé síly ve vesmíru a je také chotí Aman’Thula Nejvyššího otce. Tato mohutná žena s bronzovou pokožkou má na tváři něžný výraz, byť její velká fyzická i magická síla je zřejmá na první pohled.
Jelikož Eonar představuje ztělesnění života, hnusí se jí nemrtví. Mezi její kouzla patří hromadné léčení a podobné druhy magie. Preferuje držet se od boje v dostatečné vzdálenosti a mezi jejími spojenci v Pantheonu jí připadá spíše podporná role. Přesto, je-li rozzuřena a donucena k boji, bojuje beze strachu. Udělá cokoliv, aby své nepřátele před bojem zmátla a oslabila je.
Eonar měla dlouhý a hořký svár s Aman’Thulovým bratrem Sargerasem ještě před jeho pádem, její přítomnost a osobní síla ještě více prohloubila konflikt mezi Aman’Thulem a jeho temným bratrem.
Mezi aspekty Eonar patří příroda, léčení, život a, neboť je členkou Pantheonu, také tvoření a řád.
Trpaslíci a další, jenž respektují titány, Eonar ctí. Rudí draci Azerothu ji ctí zvlášť, pravidelně jí vzdávají hold bojem proti chaosu a ničení.
Před První válkou darovala Eonar část své síly Alexstraszaře, aby mohla chránit život a část Yseře, aby mohla bránit přírodu a bezpečí Emeraldového snu.


KHAZ'GOROTH

Khaz'goroth, tvůrce hor a kaňonů, je také mužským Titánem a nepřekonatelným řemeslníkem. Je mistrem mnoha umění a disciplín. Za pomoci Eonar vytvořil na Azerothu trpaslíky a troggy a nejspíše dokonce horské obry. Vytvořil horu v jejíchž útrobách sídlí trpaslíci Ironforge. Jméno Khaz Modan totiž znamená „Khazovi hory“. Khaz'goroth miluje práci ve své kovárně a rád naslouchá příběhům o hrdinství a charbrosti.
Při předávání moci dračím Aspektům, Khaz'Goroth dal svou vládu nad zemí a hlubinými místy vznešenému Neltharionovi, aspektovi černé letky, který se později stal Deathwingem.
Je nepřekonatelným architektem a inženýrem. Stvořil a vytvaroval hory na Azerothu s pomocí svých výtvorů, Earthenů, Zemských, zřejmě předchůdců trpaslíků.
Kdysy býval ve vedení Titánské továrny pod Bael Modan, kde Khaz'goroth vytvořil obrovské kladivo z čistého thoria, které pak Aman'Thul a Norgannon společně očarovali. To kladivo je spíše kovářské než zbraň a samozřejmě Khaz'Goroth jej využívá ve své kovárně. Když jej použije v boji vyvolává silné seismické erupce a zemětřesení


AGGRAMAR

Aggramar je dalším mužským Titánem. Bronzový obrz shlíží shůry lhostejně, jeho tělo je zahaleno ve zlaté tóze. Na zádech nosí obrovský zvláštně tvarovaný meč. Tento meč spíše vypadá jako úlomek nějaké větší konstrukce.
Dříve byl Sargerasovým poručíkem, Aggramar převzal Sargerasovo místo, když jeho nadřízený podlehl starým bohům. Aggramar nyní vede boj proti Plamenné legii a ničí veškeré poskvrnění démony. Je velmi klidný a nemá žádné emoce. Aggramar je mnohem chladnokrevnější než jeho bývalý pán. Poslouchá rozkazy a vůlí je nezdolný. Plní své povinnosti přesně tak, jak by měli být plněny. Jedinná emoce, kterou cítí je nenávist. Nenávidí Sargerase každou kapkou své železnaté krve. Jeho zuřivost by mohla jednou zastínit jeho soudnost a odsoudit jej k záhubě.
Aggramarův meč byl součástí dříve větší zbraně zvané Gorsgalach, což byla nejmocnější zbraň ve vesmíru. Sargeras tento meč nosil, než padl, když se jej pokusil znova uchopit meč se radši sám rozpadl na dvě části, než aby zůstal v rukou zla. Polovina meče, jež nosí Aggramar byla Sargerasovi k ničemu a tak zůstala na bojišti, kde se mocná čepel roztříštila. Aggramarovi se podařilo tuto část získat a překul jí na meč, který momentálně nosí. Aggramar ví, že když se mu podaří spojit svojí část Taeschalach se Sargerasovou částí Gorribalem, Gorshalach se obrodí. Touží po té zbraní, ale zatím nenašel odvahu konfrontovat Sargerase.

Aggramarovou úlohou je ničení všech sil destrukce a chaosu, specielně Plamenné legie a ochrana řádu před entropii za pomocí vojenských sil na bitevním poli. Jen málo osob na Azerothu ví o Aggramarovi, jako jeden z panteonu si získává respekt pouze od ostatních členů. Šampioni celých světů křičí jeho jméno než se vrhnou do boje proti Plamenné legii.


GOLGGANETH

Golganneth hromovládce je synem Aman'Thula a Eonar. Tento obr má místo kůže platinu a jeho zbraní je masivní roh, který drží v ruce. Z onoho rohu neustále srší blesky. Stvořil oblohu a moře na Azerothu a všechny živé bytosti, které žijí v moři. Je otcem mořských obrů.
Golganneth si velice libuje ve svých výtvorech a podporuje úkol panteonu vnést řád tam kde je chaos. Jeho smích je mocný a směje se rád, protože má velice vyvinutý smysl pro humor. Je velice pilný, energický a to co dělá ho baví. A přesto miluje zuřivost přírody. Vyvolává boje svým rohem, jež všichni zvou Shargahn. Zvuk rohu je schopen otřást horou, Nevyužívá jej ale příliš rád, protože jeho posláním je tvořit a ne ničit. Pokud je to možné, snese se nad konflikt a vede bouře a nestvůry, jimiž Shargahn disponuje. Je ztělesněním bouřek a blesků, bouří a větru. Pokud se naštve, je skutečně děsivý.
Azerothští mořští obři jej uctívají a pořádají několik malých ceremoniálů v roce, k jeho slávě. Tyto ceremonie obsahují tvorbu, hru na rohy a krmení malých ryb.


NORGANNON

Norgannonovo titánské tělo je pokryté platinovou kůží a odráží takovou tajemnou moc a hrubou sílu, že se ostatním dělá husí kůže a vlasy na hlavě vstávají. Chodí oblečen v dlouhém plášti s kápí, jenž zakrývá jeho hlavu a tuniku, a má dlouhý vous.
Norgannon je pánem tajemné magie, vědomostí, tajemství a záhad. Na mnoha Titány stvořených světech jej ctí kouzelníci jako vzor magie a šeptají jeho jméno během kouzlení, zatímco jiní prosí o jeho ochranu proti temné magii. Azeroth o něm nic neví, výjimkou jsou Pozorovatelé Uldamanu, Ulduaru a Uldumu.
Titáni raději Magii nepoužívají kvůli její náchylnosti ke korupci. Aman’Thul, Nejvyšší Otec, pověřil Norgannona úkolem sepsat všechna kouzla a magické směry ve vesmíru, včetně Magie pocházející z Twisting Nether. S pomocí získaných vědomostí magie doufá Nejvyšší Otec, že jednoho dne porazí Plamenou legii a další nepřátele.
Norgannon ví téměř vše, není vášnivý, jeho tvář je bez výrazu a přísná. Je historikem Titánů a drží ve svých rukou obrovský kotouč s vytesanými zápisky, podobný Disku Norgannona umístěnému v Uldamanu.
Když byl Azeroth stvořen, Norgannon věnoval část své moci modrému draku Malygosovi a pověřil ho ochranou magie a tajemna. Dal mu také mapu magických linií Azerothu, známou jako Arcanomicon.


SARGERAS

Sargeras je tvůrcem a vůdcem Plamenné Legie. Byl kdysi Titánem, šampion Pantheonu vyvoleným k ochraně světů, jež stvořili. Sargeras se během milénií změnil. Zatímco kdysi sloužil své rase jako ochránce, nyní je jejich největším nepřítelem. Sargeras se snaží odstranit to, o co titáni dlouhé věky usilovali. Nyní je pánem všeho co je zlé a démonické. Nižší tvorové se před ním třesou a prchají.

Sargeras je mohutným stvořením skoro mimo chápání. Je zcela oblečen v planoucím obleku roztaveného
černého brnění. Divoce tančící plameny obklopují jeho hlavu a tvoří husté vlasy a široký vous. Pár rohů trčí z jeho čela a plápolající ocas vzadu, nechává žhnoucí uhlíky v jeho brázdě. Jedna z jeho paží třímá masivní kopí, které je lemované řadou zlověstných ostnů. Plameny daly Sargerasovu tělu jeho démonický vliv.

Historie

Vyvolený Pantheonu, Sargeras, byl mocným obrem z roztaveného bronzu jenž vedl armády Titánů, byl vyvoleným Titánů. Stejně jako ostatní Titáni byl spravedlivý a na srdci mu leželo dobro ostatních, nebyl schopen zla. Sargeras byl povolán, aby porazil a uvěznil hordy démonů zrozené v Twisting Nether, aby jejich zlo nemohlo pošpinit řád vytvářený Titány. Sargeras oddaně plnil svůj úkol po nesčetná milénia.
Během jeho nikdy nekončícího boje proti zlu ve vesmíru byl Sargeras stále více otřesen chaosem, jenž viděl rozsévaný všemi druhy zla. Zatímco se jeho deprese a rozpolcení prohlubovali, byl nucen vést boj s další skupinou pokoušející se narušit řád nastolený Titány: s Nathrezimy. Tato temná rasa upířích démonu (také známá jako Páni Strachu) pokořila několik světů posednutím jejich obyvatelstva a jeho obrácením k temnotě. Hanební a úskoční Páni Strachu obrátili celé národy proti sobě tím, že je zmanipulovali do nemyslící nenávisti a nedůvěry. Sargeras porazil Nathrezim snadno, ale jejich zkaženost ho hluboce ovlivnila.
Otřesen zlem démonů obecně a konkrétně zlem právě Nathrezim, Sargeras začal pochybovat o svém úkolu a stále víc upadal do deprese. Jak zoufalství přemohlo Sargerasovy smysly, ztratil víru nejen ve svůj úkol, ale také v samotnou vizi Titánů o řádu ve vesmíru. Nakonec dokonce uvěřil, že samotný koncept řádu je špatný a že jediným zákonem temného a opuštěného vesmíru je chaos. Ostatní Titáni se snažili Sargerase přesvědčit o jeho chybě a uklidnit jeho rozlícené emoce, ale on jejich optimistickou víru nebral v potaz. Opustivší jejich řady na věky, Sargeras se vydal hledat své vlastní místo ve vesmíru. Přestože byli Titáni zarmouceni jeho odchodem, nikdy nepředvídali a ani nemohli, jak daleko až jejich ztracený bratr půjde.

Pád Sargerase a úsvit Plamenné Legie
Postupem času Sargerasovo šílenství pohltilo poslední zbytky jeho chrabré duše a začal věřit, že sami Titáni jsou příčinou chyby stvoření. Nakonec se rozhodl skoncovat se vším, co Titáni stvořili ve vesmíru a jal se sestavit nezastavitelnou armádu, jež zanechá hmotný vesmír v plamenech. Jedinou cestou jak napravit chybu Titánů bylo zničení všech světů, které stvořili a nastolili na nich řád před mnoha věky.
Sargeras putoval skrz Twisting Nether a osvobozoval mnoho ras démonů, které kdysi lovil a uvěznil. Stal se známým jako „Velký, Temný bůh Bezejmenné Prázdnoty“. Učinil nově osvobozené démony podřízené jeho vůli a použil je ke stvoření nezměrné armády, jenž se stala později známou jako Plamenná Legie. Tyto mazané stvůry se sklonily před běsněním temného titána nabídli mu své zlomyslné služby. Avšak mezi těmito stvořeními nebyl nikdo dost mazaný a mocný, aby mohl v jeho nové armádě plnit roli vůdců a velitelů, a tak Sargeras hledal rasu stvoření, jež by mu sloužili jako jeho vyvolení agenti výměnou za hrůznou moc.
Na planetě Argus našel, co hledal. Rasu vysoce inteligentních stvoření s přirozenými vlohami k magii ve všech jejích formách – Eredar. Sargeras se zjevil třem největším vůdcům Eredar, jmenovitě Kil’jaedenovi, Archimondovi a Velenovi a učinil svou nabídku: Nevýslovná moc výměnou za jejich věrnost. Přestože Velen pochyboval, Kil’jaeden a Archimonde okamžitě souhlasili. Velen a jeho následovníci uprchli, aby se stali Draeneii. Ostatní z Eredar se podvolili temnotě a stali se stvůrami z nočních můr: Man’ari eredar.
Sargeras pověřil Kil’Jadena Podvodníka, aby pátral po těch nejtemnějších rasách vesmíru a přivedl je do Sargerasových řad. Mezitím, Archimond Znesvěcovatel, měl vést Sargerasovy armády do boje proti každému, kdo by se mohl protivit jeho vůli. Teď, když byly jeho armády shromážděny a připraveny následovat každý jeho rozkaz, vypustil své běsnící síly do vesmíru. Není známo, kolik světů od té doby Plamenná legie pohltila na své křížové výpravě vesmírem.

První Invaze na Azeroth
Sargeras a Legie si postupně všimli mladého světa Azerothu díky bezohlednému zacházení Elfů s Magií a Sargeras začal toužit po neomezené energii Studny Věčnosti. Elfská královna Azshara a její lid, Urození, používali magii jako svou hračku. Sargeras, jež viděl potenciál Studny a věděl, že může ukojit jeho hlad po magii, povolal Plamennou Legii na okraj Azerothu a Nepřítel Všeho Živého oslovil Azsharu. Královna Urozených byla ohromena velkou mocí Sargerase. Ten použil lstivou formu hypnózy, zatímco hovořil s ní a s jejím rádcem, Xaviem. Oba viděli Sargerase jako boha a začali jej uctívat. Azshara souhlasila, že mu umožní vstup na její svět třeba jen za zlomek jeho znalostí a energie (dokonce si myslela, že ji vezme za svou choť). Tak začala první invaze na Azeroth.
Archimonde a velký pán propasti Mannaroth se prořítili Kalimdorem, obracejíc Azeroth v prach a vysávajíc všechnu energii, kterou tam našli. Sargeras mezitím čekal v Twisting Nether dokud Azshara neposílí portál dost, aby on sám mohl projít. Ten okamžik se velmi rychle blížil. Každopádně, v poslední chvíli, Noční Elfové, doprovázení Cenariovými lesními tvory a Alexstraszařinými draky, sebrali své síly a vzbouřili se proti Urozeným v mohutné bitvě, jež zničila Studnu věčnosti a rozdrtila většinu kontinentu na sutiny. Obránci Azerothu zaplatili velkou cenu, aby zahnali démony zpět do Twisting Nether, ale nakonec se jim podařilo, že byl Sargeras poprvé poražen. Neboť portál do Twisting Nether náhle zmizel v tak velké přehlídce magické moci, že síly držící svět pohromadě se zpřetrhaly, což způsobilo, že se Studna Věčnosti zbortila sama do sebe. Mohutná část Kalimdoru se potopila do oceánu a tam, kde dřív bývala Studna, zůstal jen gigantický vodní vír, později pojmenovaný Maelstrom.

Aegwynn a Medivh
Asi devět tisíc let po Válce Prastarých, Aegwynn neustále bděla nad Azerothem, ničíc démony kdekoliv je našla. Sargeras viděl v Aegwynn opravdovou hrozbu ale také viděl, jak ji může využít. Temný Titán poslal své démonické sluhy na velký lov draků a démoni jich zabili mnoho, dokud se Aegwynn neobjevila a drakům nepomohla. Společně zničily démoní hordy dřív, než stačily napáchat nenapravitelné škody.
Jak Aegwynn prozkoumala okolí boje, našla trhlinu, kterou agenti Legie vstoupili do Storm Peaks. Skrz tento portál se Sargeras dostal na Azeroth v podobě Avatara. Tvrdí se, že tento Avatar byl posílen částí Sargerasovy duše, kterou ovládal. Strážkyně Tirisfalu neváhala zaútočit, ale Sargeras se držel zpět a nechal kouzelnici zničit jeho fyzické tělo. Přesto, jakmile zemřel, Sargerasova duše vstoupila do nitra Aegwynnina těla a tam se ukryla, nečinně tak čekajíc po mnoho let. Nevědoma si jeho přítomnosti ve svém těle, Aegwynn pohřbila Sargerasovo tělo do hrobky hluboko v oceánu.
Po letech informoval Řád Tirisfalu Aegwynn, že její čas jako Strážce vypršel a že se má vrátit do Dalaranu aby zvolila svého nástupce. Aegwynn ale neuposlechla a rozhodla se, že jen někdo z její vlastní krve může na něco takového stačit. Vyhledala velkého mága a rádce krále Landena Wrynna, Nielase Arana. Aegwynn mága svedla aby později počala jeho syna. Sargerasova duše v jejím těle se tak probudila a posedla mysl jejího dosud nenarozeného syna, Medivha. Tak se zrodil Medivh, syn Aegwynn.
Když Medivh dosáhl věku čtrnácti let, jeho síly jako Strážce se projevili tím, že upadl do hlubokého spánku na dobu dvaceti let. Během této doby Sargeras okusil Strážcovu moc a když se Medivh konečně probudil, temný Titán měl nad ním téměř úplnou kontrolu. Ve svém novém těle Sargeras kontaktoval orčího čaroděje Gul’dana, vůdce mnoha orků sídlících na Draenoru – světě, jenž objevil Kil’jaeden několik generací předtím. Medivh odešel do Černých bažin, vzdálené jižní části Azerothu a otevřel Temný Portál, umožňující orkům nepřetržitý vstup na planetu. Gul’danova Orčí Horda se vyřítila skrz portál a začala válčit s místním lidským královstvím.
Medivh se po svém dvacetiletém spánku změnil a jeho nejbližší přátelé a příbuzní poznali, že je něco v nepořádku. Jeho matka Aegwynn, nyní vyhnaná kvůli svému neuposlechnutí příkazů Řádu Tirisfalu, přišla na to, co jí Sargeras udělal a kontaktovala Krále Llanea a jeho generála, Lorda Lothara.
Lothar cítil, že nemá jinou možnost než zkaženého Medivha zničit, aby tak zabránil zlému Strážci napáchat ještě větší škody na Azerothu. Medivhův učedník, Khadgar, pomohl Lotharovi a orčí emisar, Garona, vnikla do Medivhovy temné věže, Karazhanu. I přes svou nezměrnou moc byl Medivh překvapen nepřipraven a byl nakonec zabit svými bývalými přáteli a druhy ve své podzemní pracovně Sargeras požadoval odplatu vůči lidským královstvím a očekával, že orkové přijdou skrz portál a lidi zničí. Přestože orkové vstoupili portálem na Azeroth a způsobili mnoho škod lidským královstvím, Sargeras absolutně selhal ve svých plánech kvůli Medivhově příliš brzké smrti. Sargeras chtěl nakonec opustit tělo Medivha a znovu na sebe vzít formu Avatara, ale neměl k tomu dost času.

Sargerasův osud
Jak Medivh zemřel, zlomek Sargerasovi duše, který ho posedl, byl uvolněn a rychle se rozptýlil. Tato duše byla poslána svíjejíc se v bolestech zpět do Twisting Nether. Dodnes se neví, co se doopravdy stalo se Sargerasovým pravým tělem nebo jeho Avatarem. Mnozí věří, že Sargerasova duše ještě stále přetrvává, hladovějíc po odplatě vůči jedinému světu, jenž kdy odolal moci Plamenné Legie…
Brann Bronzebeard je přesvědčen, že pravý Sargeras nikdy nevstoupil na půdu Azerothu, ukazujíc tak na to, že pravý Sargeras je stále někde v Twisting Nether. Tomu napovídá i skutečnost, že ve Válce Prastarých byla ke vstupu Sargerase na Azeroth potřeba moc Studny Věčnosti k vytvoření dost silného portálu a k tomu bylo potřeba mnoho času. Portál, který přivedl Sargerase, kterého porazila Aegwynn, byl vytvářen pouze hrstkou démonů a byl stvořen za pár minut.