Náboženství trpaslíků (spekulace)

Autor původního článku: Falkor

Tak tady je pohled na trpasličí ideologii. Uvítám každý námět na upřesnění, rozšíření a nebo přepracování pokud něco nesouhlasí s oficiálním lore.

Trpasličí filozofie

Hovořit v případě trpaslíků o víře je celkem problematické. Mimo ně snad neexistuje tak pragmatická rasa. Dalo by se o nich říci, že jsou fatalisté, ale zase nejsou tak odevzdaní, aby se nepřízni osudu nebránily a nebo s ní nebojovali. Sice věří, že vše důležité je zapsáno v Knize osudu, ale naproti tomu nevěří, že by jejich osud byl neměnný a zápis v Knize Osudu nemohl být opraven.

Hovořit u trpaslíků o víře je problém i proto, že jejich religionistika je úzce svázána s Titány a Pantheonem a jako jedni z mála o jejich existenci ví. Nemusí v ně tudíž věřit. A skrze moc Titánů tak nahlížejí i na ostatní náboženství Azerothu.

Svaté Světlo
Když se toto náboženství rozšířilo i mezi trpaslíky získalo v první etapě runové označení Berkana. Dalo by se to vyložit asi tak, že se zatím neví co to přinese, a na trpaslíky kteří se vydali touto cestou pohlíželi ostatní s trochou nedůvěry. Trpasličí odborníci na Titánský Pantheon se dlouho přeli zda je to projev moci Nejvyššího otce Aman`Thula a nebo Sargerase. Po mnohém a dlouhém zkoumání usoudili, že kdyby šlo o Sargerasovu vůli, jistě by se už ukázalo, že má destruktivní účinky i na následovatele tohoto náboženství - k čemuž sice nahrávaly události na severu s protagonisty u Scarlet Crusade ale nakonec to bylo shledáno jen jako lidskou schopností překroutit i dobré ve zlé - a tak byla moc Svatého světla přiřčena na vrub projevům moci Aman`Thula. Tím byl tento problém pro trpaslíky vyřešen. Aman`Thulovu moc vnímají na všech světech které Titáni stvořili, bylo by tedy divné, kdyby se nějak neprojevovala i na Azerothu. Sice se tímto přístupem prohloubil spor s představiteli Scarlet Crusade, neboť jejich fanatikové trpasličí přístup považovali za rouhání, ale Ostatní příslušníci církve Svatého světla s trpasličím přístupem nemají problém. Ostatně nejde jen o uctívání Světla jako takového a trpasličí Kněží a Paladinové prokázali, že i když na moc jim svěřenou pohlížejí jinak, jsou přesto dobrými nositeli ctností následovníků Svatého Světla.

Elune
V případě Elune měli trpaslíci velice brzy jasno. Protože žádný Elf Elune nikdy neviděl a žádný ji neuměl popsat jinak než skrze projev její vůle a moci, došlo trpaslíkům poměrně záhy, že se jedná jen o další jméno pro manželku Aman`Thula Eonar.
V jednu chvíli, po té co své zjištění trpaslíci elfům přednesli, to vypadalo na další roztržku mezi těmito dvěma rasami, ale nakonec se vše urovnalo. Je přeci jedno jak nazýváme jedinou ženu Pantheonu. Je jedno jaké jméno jí dáváme. Pořád je to ona, která drží ochrannou ruku na vším živým, svou mocí léčí a mate nemrtvé.

Druidismus
I tady měli trpaslíci velice rychle jasno. Eonar propůjčila část své moci Yseře, ochránkyni Emeraldového snu. Je tedy zřejmé odkud se bere moc která je druidům propůjčována.

Draenei
S příchodem draenei měli trpaslíci chvíli problém s jejich uctíváním světla v podobě Naaru. Někteří průzkumníci z Explores League strávily nemálo času na návštěvě v Exodaru a opatrně zkoumali jak Naaru tak jejich propojení s draeneici. Nakonec došli k přesvědčení, že Naaru jsou bytosti z nejmladšího Titány stvořeného světa a proto je jejich propojení a vnímání Aman`Thulovi moci ještě nezředěné a velmi silné. Mohou tak část moci přesměrovat k draenei a tím jim ji propůjčit ve formě daru. Vzhledem k velmi silnému uctívání Naaru mezi draenei a po zkušenostech s odhalením pravdy o Elune, se s tímto zjištěním příliš nešířili. Ostatně to nepovažují za nutné.Takto se trpaslíci vypořádali se všemi náboženstvími Azerothu. Je tedy zřejmé, že jejich pohled na jakoukoli víru a náboženství je velice pragmatické a zároveň jim nečiní problém, že někdo nazývá nějakého Titána, nebo projev jeho moci jiným jménem.

Prostě vše zlé pochází od Sargerase a vše dobré od ostatních Titánů Pantheonu.


Pokud bychom chtěli trpasličí náboženství přirovnat k něčemu co známe na našem světě a v jeho minulosti, tak by se nejspíše jednalo o víru starých germánů a vikingů a jejich představu o Valhale a Niflheimu.