Welcome to the Lineage2.cz :: Forum.
Page 3 of 8 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 21 to 30 of 73
 1. #21
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Location
  nejčastěji Bratislava
  Posts
  158
  Ve čtvrtek šestého, třetího měsíce pod znamením orlice se uskutečnil úder na opevnění chcípáků Scholomance  Poté co byla obrana hradeb prolomena, pluky úspěšně pokračovali v dobývaní hradního náměstí  Když už přední linie bušila na dveře vyvýšeného hradu, přešel boj do další sféry. Každý voják byl konfrontován se svou životní ztrátou a přenesen na různá noční místa v okolí, plná nakažené havěti...  Děkuji všem za účast a hlavně Crisfallenovi za přípravu a realizaci


 2. #22
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Location
  nejčastěji Bratislava
  Posts
  158
  V pozdních hodinách, kdy už poctivák dávno spí se uskutečnila schůze Alteracké rady, hovořilo se bouřlivě o zoufalé situaci a možných nadějích. Načrtl další možný plán a podávala se 4-chodová večeře s archivním vínem.


 3. #23
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Location
  nejčastěji Bratislava
  Posts
  158
  Odehrál se úspěšně útok na Tarren Mill chcípáci neměli šanci a alteracka armáda slavila úspěch! Jako klíčovým faktorem se ukázal být útok ze dvou stran a využití ohromného množství pyrotechniky.  Nicméně po tomhle zdařilém tažení byli všechny jednotky Alteraku a spojenců vyhnáni až za zeď v Arathi a opozdilci bez slitováni zmasakrováni! Říká se, že za vpuštění nemrtvé vlny jsou odpovědní důstojníci Alteraku, kteří bezmyšlenkovitě odvolali hlídky ze severních hranic. Mluví se i o napojení na sektu Soumraku. Co hůř, vzhledem k odříznutí cesty, zůstal generál sir Orik obklíčen se svou první Alterackou armádou obklíčen poblíž lesů Silverpine. O jeho osude není víc známo.  Alteračtí věrní se shromáždili opět v pevnosti Stromgarde, čím se pevnost stala i ohništěm uprchlíků. Mistr magie Thadeas zde vztyčil obrannou magii před nálety gargoylů, o léčitelce Yelene se říká, že přišla o roh i půlku ruky. Jesper vyslal pana Crisfallena aby zaopatřil patřičné zásoby v případe obležení nemrtvými. Spolu s ním, nebo krátce po něm vyrazila i první karavana uprchlíků směrem do přístavu Menethil. Jesper vyslal rovněž zprávy, že Alterak příjme jakékoliv rekruty, spojence a jiné zdroje, vyzývá rovněž království Aliance ať přispěchají na pomoc než bude příliš pozdě.  Kromě odrážení bušení nákazy a smrti se udála i změna nejvyšší. Alteracká rada si zvolila, sčítáním hlasů v poměru 4:3 v prospěch Jespera, a vyhlásila nového panovníka Alterackého království a rovněž dementovala pokusy sousedních panovníků o dělání si nároků na alteracké území. Jesper byl korunován skromně v místní kapli, přičemž korunu položil na hlavu jeho svátost pobožnosti Forgrim. Nová hlava korunovaná se nechala slyšet, že jeho hlavní povinností vůči lidem je navrácení hor a důstojnosti. Očekává se též brzké jmenování nového kancléře.  (Alterak si události před CATA důsledně odRPil tak, aby mohl plynule navázat na události na začátku datáče. Korunovace proběhla v skluzu přechodu a nebyla hraná v RP. Orlice se můžou zapojovat na eventech, co chtějí dohnat ,přechod na CATA´(rpit co už se stalo), ovšem tohle směrovaní neovlivní události a vyústění, které nám vzniklo. Veřejné eventy co se chystají se ještě upřesní termínem: Alteracká svatba a banket. Chci opět poděkovat hlavně Crisfallenovi, díky kterému jsme mohli rozjet válku s nemrtvýma a všem ostatním, kteří udržují nejstarší RP guildu v chodu tak, jak se na RP guildu patří. )

 4. #24
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Location
  nejčastěji Bratislava
  Posts
  158
  Král přijal na audienci Borgause z ligy průzkumníků, hned na to byly ze Stromgarde vypraveno mnoho karavan směrujících na jih. Houf letců na gryfech přeletěl nad pevností a plul vzduchem směrem do Hinterlandů, obyvatelé jásají, neboť trpaslíci přislíbili vzdušnou podporu a lide z pevností nebudou už víc unášeni gargoylama. Včerejším dnem přijeli přes bránu Stromgarde dva obří sudy, šeptá se doufajíc, že plny trpasličího piva.


  V pevnosti je čím dál víc k vidění zvýšený pohyb worgenů. Do služeb Alteraku rovněž vstoupil nový kněz, podle zdrojů blízky přítel krále Jespera. Jak se jeho přítomnost podepíše na morálce ukáže čas.
  V neděli 6.4. se uskuteční královská svatba krále Jespera Alterackého s hraběnkou rodu Foulmoon Tryelou ve 14 hodin.
  Slavnost je otevřena šlechticům, urozeným pánům ale i širším masám veřejnosti.

  Last edited by Jesper_Czd; 18-04-2014 at 20:56.

 5. #25
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Location
  nejčastěji Bratislava
  Posts
  158
  Ve čtvrtek se v Ironforge, městě trpaslíku, uskutečnilo setkání zástupců aliance (Ashaya, Reag) s králem Alteraku Jesperem a jeho průvodem. Alterackou výpravu uvítal Borgaus, který jim udělal prohlídku města a pak zavedl na místo setkání. Výsledek byl vskutku fenomenální, byla podepsána smlouva o spolupráci.  V sobotu 5.4. byla pevnost Stromgarde přepadena chcípakmi! Následky jsou děsivé, most byl zničen a kouzlem byl vyčarován dočasný, střecha kostela se zbortila následkem ohnivého výbuchu. Rovněž okna kostela byli vybita. Jak Jesper kráčel troskami s rozhovoru se svým oblíbencem Crisfallenem, nařídil ihned vozit kamení z východních dolů a porazit několik stromů aby byla ihned zajištěna oprava. Kostel se má podle jeho slov stát ještě monumentálnějším jak byl, očividná provokace vůči chcípakům.  Hlavním hrdinou obrany byl podle svědků Volcanos, ovšem nemohl slova potvrdit samotnému králi, neb zaútočil se svým oddílem žoldáků přímo na hory Alteracké s cílem je vymanit z područí ogrů! ,,Pro jeho zbrklou mysl mi padne celý oddíl mužů!" Král nařídil okamžitou mobilizaci pravověrných a společně s generálem a panem Crisfallenem vyrazili tahat Volcanose z obležení. Podařilo se jim prolomit linii ogrů a a ruinách Alteraku nalezli půlku žoldáků po smrti. Král zuřil a Crisfallen byl po celou dobu ztělesněním smutku. Král se poté v krvavé zbroji navrátil s generálem Seitheachem do Stromgarde, rytířka Esaeloria byla pověřena eskortovat zbylé muže do Stromgarde a poté obranou pevnosti, Crisfallen byl spatřen jak na svém zvířeti urychleně letí noční krajinou neznámo kam.  Král se příliš nezdržel, jak dorazil tak přesně za hodinu nařídil odjezd do království Stormwindu. V ruce třímal dopis a dožadoval se odpovědi, i vojáci i vrchnost se tvářili kysele a ve tvářích pocity zrady. Král pozdržel přípravy královské svatby a za noční tmy se Seithem a dvacítkou mužů se vydal na dalekou cestu na jih. Audience s Reagem se uskutečnila v knihovně města Stormwind až následujícího dne. Jak se generál s králem vraceli bránou Stromgarde troubilo se, že královská svatba se dnes nekoná!  PS: Hledá se hostinská!

 6. #26
  Baned Users
  Join Date
  Oct 2012
  Posts
  92
  ok ... beriete ma?

 7. #27
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Location
  nejčastěji Bratislava
  Posts
  158
  Na severní frontě klid
  Lid alteraku, věrný ve svém srdci orlici, si užívá nevídané chvilky klidu. V pevnosti Stromgarde zůstala už jenom třetina uprchlíků a od posledního incidentu se chcípaky se již podobná situace neopakovala. V místním lokálu se šeptají různá vysvětlení situace; jednak optimistická, že nemrtví konečně stáhli chvost před bujnou orlicí, jednak pesimističtější, a to, že se chystá něco velikého. Most byl úspěšně opraven a kostel je nyní funkční ke duchovním potřebám místních.  Svatba v nedohlednu!
  Královská svatba jeho veličenstva Jespera s exhraběnkou Tryelou (kterou přivedl zpátky králův oblíbenec Crisfallen a sklidil za to volaní na slávu od lidu) byla opět odvolána! Dokonce v den konaní, kdy již hosté netrpělivě bubnovali předkem chodidla o hlínu, nechali dát trubači znamení, že je svatba zrušena! Slavnost byla držená pod rouškou tajemství aby se neopakovalo zmizení nevěsty. Jesper vydal prohlášení, že dostojí svých povinností a nenechá se tímto fiaskem poznačit ve vládnutí nebo plnění cílů, které přislíbil v den korunování. Čas se krátí a brzy je očekáván královský potomek, pokud se ovšem nenarodí ve svazku pod světlem nebo orlicí budou jeho nároky zahalené otázkou.  Generál je zpět!
  Mnozí nevěřili svým uším a očím když spatřili a slyšeli mluvit generála Orika v pevnosti Stromgarde! Objevil se po bezmála několikatýdenním zmizení, když již mnoho piva bylo prolito na jeho památku a čest. Byl sám a bez brnění a všichni dychtivě očekávali historky o jeho dobrodružstvích. Král Jesper byl dojat a ihned nařídil aby se mu navrátila funkce a všechny pocty k tomu. Generál sir Seitheach se od té doby nemůže pyšnit jedinečným titulem, nevydal žádné stanovisko a ihned začal jednat! S požehnáním Jespra a zásoben jednotkami se vydal po řece na sever až nedaleko alterackých hor, kde buduje alteracký tábor. ,,Bylo načase!" ozývá se z mnoha úst, lidem chybí jejich domovina v horách. Rytířka Esaeloria rovněž opustila se svou legii prostor Stromgarde a buduje vlastní pevnost na ostrově Fenris, kde se situuje mnoho uprchlíku z Hillsbradu.  Další zprávy...
  Člen osobní gardy krále, alteracký veterán, žoldák a polohrdina, Volcanos, měl hodně ostrou roztržku s králem. Na náměstí byl pak spatřen jak veřejně pálí svůj tabard orlice! Syndikát to pobouřilo, uprchlíky zase překvapilo. Král však nevydal žádné nařízení s trestem pro provinilce, což znamená spekulace o jeho autoritě. S vidinou bezzubosti justice se rozmohli drobné krádeže a prohřešky syndikátu, ovšem už řádně potrestané. Cožpak pro členy orlice platí jiné zákony než pro členy syndikátu? Velmi opatrně se začínají objevovat socialistické ideologie. Volcanos je na území tolerován, ne všichni z lidu ho však vidí rádi.
  Je období, které je klíčové pro zachovaní dobré úrody, ze které Alterak tak těží. Karavany jedou třikrát týdne oběma směry. Král proto nařizuje všem dostupným orlicím aby vypomohli s obrannou farem a zabezpečili aby se nákazou nekontaminovali vodní zdroje, všimni maskovaní jedinci potulující se kolem farem, musí být prošetřeni!

 8. #28
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Posts
  15
  Odvážný krok

  Ze Strahnbradu, který nadále zůstával v rukou Syndikátu, dorazil posel, jež informoval Rytíře Orlice o jejich situaci a žádal si posily.
  Proto tedy v sobotu večer se v Northfold Manor nashromáždil pluk vojáků. Jednotky z řad Syndikátu a Orlice čekaly na poslední skupinku, která dorazila z města Stromgarde. Dokonce se k celému pluku připojila i letka trpaslíků z Ironforge.
  Pod vedením generála Foulmoona jednotky vyrazily vpřed a pronikly skrz nehlídanou skulinu v Thoradinově zdi. Kdyby někdo toto tažení viděl, řekl by si, že jednotky pochodují na Tarren Mill. Nicméně tomu tak nebylo.
  Pluk se zdárně vyhýbal cestám a putoval po úpatí hor. Nakonec dorazili k řece,na jejímž druhém břehu stál Tarren Mill. Toto byla nejriskantnější část celé výpravy. Naštěstí trpaslík Borgaus a jeho letka měli nachystány bomby, pomocí kterých by odvrátili na chvíli pozornost. Jakmile tedy letka vzlétla, pluk neváhal a zamířil podél hor co nejvíc na sever, kde by mohli přebrodit řeku.
  Bombardování trpasličí letky nebylo příliš účinné, co se týče způsobených škod. Ale zprvu se jim podařilo Opuštěné zaměstnatnatolik, aby zaměřili právě na letce a pluk brodící se přesřeku nechali na pokoji. Ale nic není dokonalé. Jeden z letců byl sestřelen, ale byl svými druhy zachráněn. Letka se poté stáhla z dostřelu.
  Navíc za plukem, který ustupoval do hor proti proudu řeky, se vydala skupinanemrtvých s cílem je dostihnout a zneškodnit. Ke srážce dvou vojenských útvarů nakonec přecejen došlo. Inu, zpočátku byl boj velmi divoký. Tryela, která vzadu čekala na raněné s několika léčiteli, podporovala alteracké svými kouzly. Hyrria, která odvážně stála v první linii a bila se jako lev s nemrtvými se svýma dvěma meči, si z boje odnesla poranění ruky.

  (ilustrační obrázek)
  Trpaslíci, kteří přiletěli z Tarren Millu, cestou odstranili nemrtvého, který běžel pro pomoc, a poté se rovněž bez váhání pustili do boje.
  Boj se dlouho nevyvíjel nikam do chvíle, než přijela rytířka Esaeloria s několika svými rytíři smrti a najeli přímo do formace Opuštěných. V tu ránu se z řad nepřátel vynořil nemrtvý mág a vyslal temnou energii do řad rytířů smrti. Kouzlo zasáhlo Esaelorii, kterou posléze museli odtáhnout z bojiště. Hyrria však neváhala a vrhla se na mága, který si ji ve své slepé aroganci všiml, až když mu zabodla nůž do ramene. Po této události mág zmizel a odpor Opuštěných ochabl.
  Ačkoliv měli Alteračtí ztráty, nakonec dosáhli Strahnbradu. Sice unavení a s četnými zraněními, ale dosáhli.

  Děkuji za účast na eventu hráčům: Tryela, Hyrria, Esaeloria, Borgaus, Dargan(který nakonec vypomohl i jako GM, Eranon/Ceroth tuším. Za to děkuji.)

  Autor: Seitheach

 9. #29
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Location
  nejčastěji Bratislava
  Posts
  158
  Holá! Je známo, že Yelena si získala přízeň trpaslíků už dávno a proto v horách Hinterlandských, konkrétně v držení Wildhammerů otevírá vlastní knajpu! Nejen jídlo ale i kvalitní pokrmy se podávaj U ohnivého kopyta.. - slibuje nápis plakátu se smějící se drenejkou.


 10. #30
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Location
  nejčastěji Bratislava
  Posts
  158
  Král nechal začít výstavbu kamenné sochy bojovníka. Má mít dobré čtyři metry a na kamenném podstavci je vytesáno: Farfello.  Říka se, že králi zvoní umíráček a ten, kdo chce od krále požehnání by si měl pospíšit. Vzhledem ke zdraví, král narychlo udělal kancléře ze sira Seitheacha, snad z důvodu aby byla územní část říše zachována.


 

 

Similar Threads

 1. Krvaví Rytíři
  By Thirra in forum Horda
  Replies: 14
  Last Post: 24-07-2014, 21:37
 2. Seznam vládců a zaměstnanců království
  By Shedreka in forum Spojená království Aliance
  Replies: 0
  Last Post: 01-02-2014, 16:52
 3. Zákoník Spojených království Aliance
  By Shedreka in forum Spojená království Aliance
  Replies: 0
  Last Post: 01-02-2014, 16:24

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to top