Možná by to chtělo nějakou ukázku toho, jak si logo představuješ, ať grafik může odhadnout to jestli na to stačí či nikoli. Jestli chceš logo jednoduché zvládne to každý druhý, Jestli chceš logo jako...