PDA

View Full Version : Wellcome new =GM=BroxSroubek
01-09-2021, 19:35
Dear players,
we are happy to announce the expansion of our Lineage2.cz team with a new GM, which will appear under the nickname =GM=Brox. The main task of the new GM will be to facilitate communication between the gaming community and the team.

The rights of the new GM will be minimal, without the possibility of summoning items or other commands that may affect the game.

We have not been expanding our team for a long time, as we do not dare to accept someone completely unknown to us. We have known Brox personally for many years, so there was no problem with his acceptance into the team.

---

Vážení hráči,
jsme rádi, že vám můžeme oznámit rozšíření našeho Lineage2.cz týmu o nové GM, které bude vystupovat pod nickem =GM=Brox. Hlavní náplní práce nového GM bude, zprostředkování komunikace mezi hráčskou komunitou a teamem.

Práva nového GM budou minimální, bez možnosti summonu itemů a dalších příkazů, které mohou ovlivnit hru.

Náš team již delší dobu nerozšiřujeme, jelikož si netroufáme přijmout někoho úplně neznámeho. Broxe známe osobně již řadu let, proto nebyl s jeho přijetím žádný problém. Prosíme všechny hráče o vlídné přivítání našeho nového člena, věříme že bude velkou posilou pro celý tým.

---

Уважаемые игроки,
мы рады сообщить, что к нашей Lineage2.cz команде присоединился новый GM - =GM=Brox. Его основная задача - наладить коммуникацию между игроками и нашей командой.

Права нового GM будут минимальны, без возможности создания итемов и других действий, которые могут повлиять на игру.

Наша команда не расширялась уже долгое время, так как мы боялись принять в наши ряды кого-то совсем чужого. Мы знаем Brox уже много лет, поэтому мы с радостью приняли его в свои ряды.
Мы просим всех игроков радушно приветствовать нового члена нашей команды, мы верим, что он отлично дополнит наш состав.