PDA

View Full Version : Instanced Dungeons and Olympiad settingsTeclis
03-08-2021, 13:53
Instanced dungeons


Rim Kamaloka available for everyone (Pathfinder Worker NPCs in towns).

All players will obtain Essence of Kamaloka from Rim Kamaloka & Labyrinth of Abyss


Maximum number of concurrent instances increased for Hall/Labyrinth of Abyss, Pailakas, Seed of Destruction, Zaken Nighttime & Frintezza
Zaken Nighttime - minimum amount of characters required to enter lowered to 27 players. Minimum level set to 55.
Frintezza - minimum amount of characters required to enter lowered to 18 players
Seed of Destruction (Tiat) - minimum amount of characters required to enter lowered to 18 players
Tiat is level 83
SoI - Hall of Suffering (Twins) - Maximum character level that can enter is increased to 85 (82 original)


Olympiad settings


14 days period - start from 27th of September 2021
First Heroes - from 11th of October 2021
Olympiad reward is * ½ (olympiad tokens)
Teleport time to stadium reduced from 120 to 60 seconds
Olympiad time: 18:00 - 24:00
Reduced the number of matches a character can participate in during one olympiad step to 1/2 *]

Matches total: 35
Class-free matches: 30
Class matches: 15
Team matches: 5


Steps of olympiad will be switched every week on thursday and sunday midnightInstance


Rim Kamaloka je dostupná pro všechny (Pathfinder Worker NPC je ve městech)

z Rim Kamaloky a Labyrinth of Abyss lze získat Essence of Kamaloka


Navýšené maximální množství souběžně probíhajících instancí Hall/Labyrinth of Abyss, Pailak, Seed of Destruction, Zaken Nighttime & Frintezza
Zaken Nighttime - minimální počet hráčů snížen na 27 hráčů. Minimální level nastaven na 55.
Frintezza - minimální počet hráčů snížen na 18 hráčů
Seed of Destruction (Tiat) - minimální počet hráčů snížen na 18 hráčů
Tiat je 83 level
SoI - Hall of Suffering (Twins) - Maximální level postavy pro vstup navýšen na 85 (82 původní)


Nastavení Olympiády


14denní perioda - začíná od 27. září 2021
První hrdinové - 11. října 2021
Odměny za olympiádu * ½ (olympiad tokens)
Čas k teleportu na stadion byl snížen ze 120 to 60 sekund
Začátek a konec olympiády: 18:00 - 24:00
Redukovaný počet zápasů které postava může absolvovat v průběhu jednoho cyklu na 1/2 :

Zápasy celkem: 35
Class-free zápasy: 30
Class zápasy: 15
Týmové zápasy: 5


Cykly olympiády budou přehozeny každý týden ve čtvrtek a neděli o půlnoci
Опасные подземелья


Rim Kamaloka доступна для всех (Pathfinder Worker NPC в городах)

вы можете получить Essence of Kamaloka в Rim Kamaloka и Labyrinth of Abyss


Максимальное количество одновременных инстансов увеличено для Hall/Labyrinth of Abyss, Pailak, Seed of Destruction, Zaken Nighttime & Frintezza
Zaken Nighttime - минимальное количество игроков, необходимое для входа, снижено до 27 игроков, минимальный уровень установлен н 55
Frintezza - минимальное количество игроков снижено до 18
Seed of Destruction (Tiat) - минимальное количество игроков снижено до 18
Tiat имеет 83 уровень
SoI - Hall of Suffering (Twins) - максимальный уровень персонажа для входа увеличен до 85 (изначально 82)


Информация об олимпиаде


Период олимпиады - 14 дней, начинается 27 сентября 2021
Первые герои - 11 октября 2021
Награды Олимпиады * ½ (токены олимпиады)
Время телепортации на стадион уменьшено с 120 до 60 секунд
Начало и конец Олимпиады: 18:00 - 24:00
Уменьшено количество игр, которые может персонаж посетить в течение первого цикла на половину:

Игр всего: 35
Class-free игры: 30
Class игры: 15
Групповые игры: 5


Циклы олимпиады будут меняться каждую неделю в четверг и в воскресенье в полночь