PDA

View Full Version : Řád Krvavých RytířůDreskhan
17-03-2015, 01:57
http://s7.postimg.org/d3cp3t523/Blood_Knights.jpg (http://postimage.org/)


"Zatraceně! Zase se to pos**lo! Okamžite zavolejte rytíře, než nás tu všechny zabije!"


- Rozčilený křik jednoho z Magistrů,
při nezdařeném pokusu s magickou bytostí


Krvaví Rytíři, členové hrdého řádu, nemají zrovna dlouhý a jednoduchý život. Mnozí Sin'doreiští civilisté, je milně považují za správce veřejného pořádku, za hlídky, které v noci bdí nad jejich klidným spánkem, či snad za součást armády. Musíme však oponovat, poněvadž chápání toho výkladu je zcela nesprávné... Řád Krvavých Rytířů, je poslední možnost, pokud selžou všechny ostatní. Jejich náplní je stopování a likvidace nebezpečných démonů, nájezd na skupiny rychle postupujících nemrtvých, hon na renegáty, shromažďování artefaktů - zejména těch prokletých a především zabíjení paladinů ( a míšenců!). Domovem Rytíře je bitevní pole. Není divu, že se mezi nimi nenajde dost starých a zkušených veteránů, kteří by vyprávěli o svých neuvěřitelných dobrodružstvích, plných bolesti a odříkání. Ovšem ti štastnější se potom stávají skutečnými mistry svého oboru. Mnozí z nich si vybírají své učedníky, jež je doprovází na jejich pouti. Přesto si Řád o novou krev velké starosti nedělá. Často přichází dobrovolníci z řad lidu, kteří se touží začlenit a požívat úcty a prostředků, jež Řád představuje a nabízí. Začínající novic ovšem nemá život jednoduchý. Musí přispívat zlatem do pokladny, zaplatit si výstroj, cvičit boj, docházet na studia a zároveň dělat dobrý dojem na starší, aby se zdáli být nejlepšími kandidáty na učedníky.

"No to vám povím. To sem v životě neviděl! Jeden z těch Rytířskejch vyzval našeho kapitána na souboj. Starosti sme si nedělali, když totiž mávl velitel sekyrou, lítaly třísky, hehe. No říkám vám, že tam ti dva bojovali snad hodinu. Velitel mu dával pořádně do těla, kolikrát mu zaštíp sekyru, tak hluboko do pancíře, že jí málem nevytáhl, ale tomu elfákovi se zacelovali rány a že byly někerý hluboký, že by leckerej člověk vodpad. Teprve, když rozpoltil tomu elfovi hlavu, tak padnul a už se nezvedl. Povidám vám, to sem ještě neviděl, a doufám, že už nikdy neuvidím. Ty svi*ě jsou snad nesmrtelný nebo co. Doufám, že se jednou nenas**ou a nepřijdou nám to vrátit.."


- úryvek z rozhovoru Kor'Kronského žumpa


Hlavním sídlem Řádu je Chrám v Silvermoonu, poblíž Farstriders Square. Zde Rada často rozhoduje o postupu a budoucnosti Rytířstva. Mnozí Silvermoonští zapomínají na zdejší zákony. Řád je samostatnou jednotkou ve správním systému podřízenou pouze Radě království. Mnozí neopatrní zvědavci už snadno přišli o život, když se dostali do zakázaných prostor. Zde platí omezení i pro novice a adepty. Nikdo vlastně pořádně neví, co leží v oněch kobkách pod Chrámem. Proslýchá se, že démoni, zajatci, či snad zrcadlo, jež umí číst v duši a vyvolává strašlivé a živé obrazy!

Výzbroj a výstroj: Krvavý Rytíř je schopný nosit všechny typy zbroje, nevyhýbá se používání štítu. Co se týče zbraní je to poněkud složitější.


Kopí - zbraň symbolizující rovnováhu mezi dvěma cestami - kněze a bojovníka. Zbraň zejména noviců a adeptů.


Meč - zbraň pravého rytíře. Po splnění zkoušek získá adept meč a stává se rytířem.

Kladivo/Palice - Zbraň paladinů symbolizující řád! ( Zbraň imperialistů! )

Sekera - No to snad nemyslíte vážně?! Zbraň hojně užívaná zelenokožci všeho druhu, obecně braná jako terč
posměchu."Poslušně hlásím, že ten tunel sme vodstřelili! Vono, dyž sme ho šli zabezpečít, tož tam vykoukl elfák, sme ho střelili jak králika. A najednou další a další. A ty k**vy po nás stříleli taky. Farstrideři došlo nám. Čímdál hůř. Chvíli ta přestřelka trvala, že jo. A pak se tam mihnul tén, červenej rytíř, bo jak se jim to.. No to sme se fofrem sebrali, naházeli do tý prokletý díry dynamitu co se tam vešlo a vodbouchli. Kdo ví, co by vylezlo horšího, Kil'Jaden?"


- hlášení Khaz'Modanského prospektorahttp://s11.postimg.org/j8jbf24hf/eversong2.jpg (http://postimage.org/)

Struktura Řádu:


Velmistr
- Vůdce Řádu, jeho slovo je zákon. Jmenuje mistry a osobně vede jejich výcvik. Podle zásluh rytířstvu jmenuje členy rady. Urazit, neposlechnout či se jinak stavit proti Velmistrovi, často znamená stát se Renegátem.

Mistr
- člen, který vystoupil nejvýše v hierarchii. Jeho náplní je hledání si adepta, nebezpečné úkoly, správa majetku Řádu, diplomacie.


Rytíř
- adept, jež úspěšně splnil zkoušky. Stává se platným členem Řádu. Pomáhá začleňovat se novicům a adeptům. Při slavnostní ceremonii získá meč. Osud Království je v této chvíli jeho vlastní zodpovědností.


Adept
- novic, jenž získal svého mistra a byl oficiálně přijat k výcviku. Plně podléhá svému mistru a všem hodnostně starším v řádu. Zadané úkoly plní bez odmlouvání a snaží se je vyplnit co nejlépe, v závislosti na svých schopnostech a znalostech.


Novic
- Nově přijatý člen, který prošel zkouškou. Může se těšit na výuku historie, bojový výcvik a mnohé nudné předášky.


Renegát
- Padlý člen, zrádce a vyvrhel. Nepřítel č.1, na kterého se pořádají hony. Zpravidla ten, kdo zničí renegáta významně stoupne v očích Řádu. Z tohoto postu je ještě možné se vykoupit, nápravou svých hříchů. Ovšem je nutné zdůraznit, že na odpadlíka snažícího se o nápravu se neberou při honu ohledy.


Pozn.: Jsou známy i případy, kdy Adept zabil svého učitele a tím zaujal jeho místo, jsou však ojedinělé, přesto vzbudí pozornost.

Kodex - Děláme na tom!


nábor a kontrola stavu!


Na vědomost se dává, že Rytířstvo otvírá nábor pro Novice! Každý, kdo touží přidat se je vítán. Příslušnost k jiným cechům, guildám i působnost mimo Quel'thalas není překážkou. Rovněž se svolávají stálí členové, jež se chtějí ucházet o své postavení v Řádu.

(ooc vysvětlivky - bereme každého kdo má zájem. Paláty, roguny, warriory, kněze.. Stálé a ztracené členy poprosím, jestli by mi sem napsali jména, případně i hodnosti, které měli. Bližším popisům, historii postav se meze nekladou. Hodláme působit mimo guildovně. Jakékoliv RP dotazy poprosím směrovat ingame poštou na nick Andarrel. Snad jsem na nic nezapomněl. Kdyby něco tak nic.)