PDA

View Full Version : Strážci VěčnostiDraik
05-02-2015, 17:19
http://heroesofthestormitalia.com/wp-content/uploads/wishlist/Nozdormu.png-wow.pngJe tomu již několik týdnů, kdy družina dobrodruhů vedená trpaslíkem Oltragen z Ligy Průzkumníků vyzdvihla z pradávných ledových kobek pod Storm Peaks runovou kamennou destičku, následně pojmenovanou Knihovna Titánů. Tento unikátní artefakt disponuje schopnosti údaje do sebe vložené vyjevovat a zase ukrývat ve formě run, které se jakoby samy vytesávají do kamene a zase mizí a jejich místo nahrazují jiné. Po týdnech zkoumání a luštění se podařilo objevit a přeložit údaje o dávné historii světa a mocných tvorů zvaných Titáni. Při zatím posledním čtení, které se týkalo předání jejich moci drakům a vytvořením Aspektů se z neznámých důvodu část odstavce odkazujícího na Nozdorma a Bronzovou letku podivně rozzářila. I přes fakt, že Oltrag studoval předtím tentýž text několikrát a velice důkladně, ničeho takového si nevšiml a podivný úkaz byl zřejmě podmíněn i něčím jiným, než správnou kombinací run.


http://img.youtube.com/vi/uUCbDU8Cn5s/0.jpg

Při dalším zkoumání z hladké desky vystoupilo prazvláštní písmo, hlásající jinotaj:

"Pohůnci Temného zlé nitě spřádají, pozůstatky stráží Věčného po světě hledají"Po krátkém přemýšlení a debatě dospěla skupinka čtenářů poměrně rychle k tomu, že slovo Věčný s velkým V odkazuje k Nozdormovi, mocnému bronzovému draku a Aspektu času, kterému propůjčil část své moci sám Aman´Thul. Další významy výroku ale zůstávají skryty, alespoň prozatím. Kancléř Draik Silverheart ale vyhlásil další veřejné vystavení Knihovny, na nejž jsou zváni všichni badatelé, učenci i dobrodruzi, kteří by chtěli přiložit ruku k dílu a pokusit se proniknout do tohoto tajemství hlouběji. Možná nás čeká velké odhalení, možná velké zklamání, ale život badatele a učence nejsou jen samé velké úspěchy.


Kdy: Úterý 10.2. ve 20:30
Kde: Stormwindská knihovna
levelově neomezeno

Draik
10-02-2015, 20:52
Pro upřesnění, rád bych osvětlil, jak by měla série být vnímána. Celkový obraz by měl být kontinuelní intenzivní děj několika herních dnů, který z OOC důvodů bude rozdělen na eventy probíhající během úterních večerů. I když někdy bude mezi inRP událostmi menší časová prodleva, nikdy to nebude celý týden. Vzhledem k variabilitě míst, kde se budou jednotlivé segmenty odehrávat ani nebude divné, když se bude občas měnit osazenstvo skupinky. Chybějící mohou "vyřizovat" důležité věci spojené s celým tématem, aby se osvětlila jejich momentální nepřítomnost a nově příchozí naopak mohli být v době začátku mimo dosah a zapojí se po svém příjezdu do civilizovaného světa.

Draik
10-02-2015, 21:29
Den první - Runová mapa a cesta do Loch Modan

Ačkoliv se mělo jednat jen o další čtení z Knihovny Titánů, události nabraly rychlý spád. Do knihovny, kde už se sešla skupinka věrných posluchačů, badatelů a dobrodruhů bažících po dalších autentických informacích z historie přiběhl s mírným zpožděním kancléř Draik a urychleně je odvedl do své pracovny. Tam zatím trpaslík Oltrag opatrně podkládal runovou destičku knihami a směroval její plochu na zeď. Nic nechápajícím přihlížejícím pak oba ukázali právě objevenou novou funkci knihovny, či spíše další poselství odhalené z její vlastní vůle. Po aktivaci velmi dlouhé kombinace runy vytrysklo z písma v desce podivné černé světlo, které vykreslilo na zeď podivný patvar. V živé projekci se ten pak roztříštil a utvořil nám již známé světové kontinenty, včetně Mealstromu v jejich středu. Projekce pokračovala poněkud zmateně opět smrštěním, kdy se však na obrazci původního kontinentu vyrojily různobarevné tečky. Černé, červené, modré, zelené, bílé a bronzové. Létaly po celém kontinentu, slétaly se do shluků a často po vzájemném střetu některé z nich pohasly. Podle textu, který destička vyjevila těsně předtím a ještě nebyl veřejně čten sledovala užaslá skupinka v pracovně dračí boje během Neltharionovy zrady. Při pohasnutí sedmi bronzových teček vždy na zlomek vteřiny přes celý obraz probleskl jiný obrazec bronzové barvy. Nebylo snad ani možné na něj pořádně zaostřit, ale kamenný artefakt a jeho ovládání umožnilo projekci přehrávat pozpátku a dokonce zpomalit. Při podrobnějším prozkoumání obrazců bylo zejmé, že ukazují nějaké pláty, snad brnění bronzových draků, a nějaké šperky. Ať už se jednalo o zbroj ukutou, či abnormálně rostlé dračí šupiny, musel každý z těch obrazů mít nějaký smysl. Po opětovném spuštění projekce se původní kontinent opět roztříštil a na území dnešního Loch Modanu se zaleskla bronzová jiskra. Tam projekce skončila.

Nebylo nač čekat. Malý vzdušný gryfí konvoj přistál poblíž Thelsamaru a po krátké debatě skupina vyrazila na návrh Veralyn le Fevre k nyní téměř vypuštěnému jezeru. Podle logických dedukcí totiž mohlo jeho vypuštění odkrýt nejedno tajemství, jak prohlásila draeneiská šamanka Cruela. Dno se jen hemžilo murloky a sir Redknife se nabídl, že se pokusí od nich něco zjistit. S jednáním s nimi už měl zkušenosti z dřívějška. I přes to, že výprava po krátkém uvažování odmítla murločí návrh postoupit svou draeneiskou členku coby oběd, dozvěděla se dost na to, aby věděla kam mají zamířit. Murloci sami označili jeden kopeček na severu jezera za "fuj a divně smrdí" a bylo to jedno z mála míst, které jimi nebylo prolezlé.

Kopeček vypadal z dálky opuštěný a nehostinný. Čím blíže mu skupinka dobrodruhů byla, tím více cítili neodůvodněnou nechuť tam jít a každý krok je stál více a více přemáhání. Veralyn vycítila dobře skryté stopy magického rituálu, což jen zvýšilo jejich ostražitost a podezření. Když se přehoupli přes kraj vrcholu kopce, jakoby prošli neviditelným závojem. Stromy, zezdola zelené či oschlé, byly spálené na uhel. Tráva na kopci byla rovněž sežehnutá a po planině stálo několik pokroucených přístřešků a uprostřed toho všeho zela obrovská jáma. Skupina pozorovala dění a velmi znepokojující, ač ne až tak překvapivý, byl fakt, že oděv lidí v táboře a kolem se nápadně podobal úboru Soumračného kladiva. I přes skutečnost, že většina z nich byli jen dělníci, jejich počet byl tak velký, že se výprava rozhodla pouze zanechat hlídku a vrátit se s posilami....

Draik
12-03-2015, 17:21
Hrudní plát

Po neúspěšné výpravě do vyschlého jezera Loch Modan, kdy vyšlo najevo, že hledaný artefakt byl odvezen již před několika týdny se přecijen vyhouplo na světlo světa několik důležitých informací. Naplánovaný útok na ležení za maskovací bariérou vyšel bez chyby a jeden ze členů kultu Soumračného kladiva promluvil, než podlehl svým zraněním. Jist si vítězstvím svého pána již teď, vyzradil v deliriu, že pozůstatky zbrojí bronzové dračí letky se shromažďují u jakéhosi Kováře. Ten z nich má ukout zbroj pro Deathwinga, kterýžto by měl být schopen díky ní překonávat čas i prostor a sám zaútočit na jednom místě ve stejný čas mnohokrát naráz. Rozsáhlá skupina, kterou pověřil pátráním již před delší dobou se nazývá nikterak překvapivě Hledači a toto je jejich jediný úkol. Bohužel se však nepodařilo zjistit kde leží ona Kovárna a to je další klíčová informace. Podařilo se však zajistit dva artefakty. Jeden sloužící k udržování kuriozní maskovací kopule s mnoha účinky a druhý sloužící kultistům k přemísťování na dlouhé vzdálenosti. Nad jejich přesným fungováním teď bádají nejlepší Stomwindští mágové včetně účastnice výpravy Veralyn Lefevre.

Mezitím kancléř Silverheart s trpaslík Oltrag pátrají po přesnějším umístění dalších kusů zbroje a zdá se, že konečně vypátrali místo, kde by se měl vyskytovat hrudní plát dračího brnění. Proto se nyní dává dohromady výprava druhá, která vyráží neznámo kam jej získat. Snad tentokráte budou mít větší štěstí.

http://www.shamanstones.com/soulshield/soulshield3-35ctsaph22-18k-41x35x15-3c.jpg

Kdy: sobota 14.3.2015
Kde: Stormwindský hrad - pracovna kancléře

Draik
27-03-2015, 16:44
Po seznámení skupiny se situací v pracovně kancléře se přesunuli dobrodruzi portálem do Theramoru a odtud dále na jih až do Un'goro kráteru. Na předem domluveném místě už na ně čekal trpaslík Oltrag, který vyrazil dříve, aby začal s prohledáváním oblasti. V jeho krátkém hlášení se dozvěděli, že na úbočí severní části kráteru je menší oblast, vykazující stejné známky maskovací sféry, jaká byla použita na ostrově v Loch Modan. Od místních lovců se také dozvěděl zajímavou věc, že v těch místech stojí chrám, který vystavěli předci na místě, kde cítili zvláštní magickou energii a uctívali ji.

Po tomto zjištění následovala cesta přes močály po jedné z mála relativně bezpečných stezek. Po překonání negativních pocitů generovaných maskovací sférou se vyškrábali všichni z boku těsně pod chrám a použili poněkud neotřelejší metodu k eliminaci kultistů, na které tu narazili. Z úkrytu vyslali malý tančík, hračku, kterou Jessclement měla ve vaku, obohacenou o něco málo z hojných zásob Reagových trhavin. Trik zafungoval na výbornou a v následném výbuchu létala těla velké části kultistů vzduchem. Probití se pak do chrámu přes jejich zbylé členy už nebyl pro zkušené dobrodruhy žádný problém a stanuli nad dírou v místě, kde kdysi stával oltář. Hluboká šachta dolů značila, že kultisté jsou opět napřed ale podle Veralyn byl artefakt stále tam dole, jelikož cítila jeho magické vibrace. Po krátké úvaze se spustili dolů a ... co se tam najdou je teprve ve hvězdách.

Kdy: sobota 28.3. ve 20:30
Kde: Chrám na severu Un'goro kráteru
Vítáni jsou i noví hráči, klidně jako dorazivší posily

Draik
31-03-2015, 23:27
Po spuštění do šachty vykopané po oltářem v chrámu se naše výprava ocitla v podivných jeskyních. Zdi byli poseté velkým množstvím krystalů ve všech barvách duhy byly jasně přírodního původu. Ony krystaly však byly zvláštní. Při bližším zkoumání se ukázalo, že podivná mlha v nich se převalující se formuje do obrazců historických událostí. Výjevy vyobrazovali největší postavy historie jako Thrall, Arthas Menethil, Anguin Lothar, Medivh, Jaina Proudmoore, Uther Lightbringer, král Terenas Menethil II, Kel'Thuzad, Archimonde a mnoho dalších. Redknifova nenechavost a jeho pokus uštípnout si kousek krystalu skončila roztříštěním dotyčného minerálu a hozením Redknifa i Draika o zeď jeskyně. Veralyn cítila stopy silné magie a bylo více než jasné, že existence těchto krystalů v místě dopadu plátu není náhoda.

Skupina postupovala dále a prolezla až do uměle vykopaných prostor, kde se střetla s odporem kultistů. Ti se proti nim vrhali jako bezhlaví, snad pouze ve snaze je zdržet. Když se celá kumpanie dostala na ochoz nad velkým sálem, spatřila několik metrů pod sebou něco co vidět nechtěla. Velký plát. který drželo deset statných mužů byl právě objektem rituálu, který ho měl přenést za pomoci artefaktu pravděpodobně do oné Kovárny, kde měla být zbroj pro Deathwinga ukuta. Reag neváhal ani vteřinu a bez jakéhokoliv pudu sebezáchovy (jak to tak u něj bývá) se vrhl dolů. Skulil se po hromadě sutin a prachu a skočil po muži, co přenosový rituál prováděl. Bylo však příliš pozdě a už během jeho skoku plát zmizel v záblesku světla. Podařilo se mu však získat runový teleportační artefakt dříve, než se mohl přenést zbytek kultistů a navíc v aktivovaném stavu.

Po krátkém boji se celá skupinka sešla a věděli, že mají jedinečnou a jedinou příležitost. Použít kámen a dostat se přímo do srdce celé akce této sekce Soumračného kladiva. Do Kovárny. Tam se rozhodne.


Kdy: výjimečně v neděli 5.4.2015 ve 20:30
Kde: bude port
Před přemístěním proběhne sezvání do party, vítáni jsou všichni účastnící jakéhokoliv předchozího eventu ze série

Draik
06-04-2015, 20:23
Závěr

Pro probrání se z teleportačního snění se ocitli dobrodruzi v tmavé jeskynní chodbě. Vzduch byl těžký a horký a čpěl sírou. Čím hlouběji postupovali, tím se všechny tyto aspekty prohlubovaly. Nakonec dorazili do jeskynního sálu, který se zdál a jak se později ukázalo také byl jen vstup do spletité série jeskyní a chodeb. Z několika míst ve stěnách i ze stropu vytékalo magma a tvořilo velká lávová jezera. Když spatřili první hlídky kultistů, rozhodli se proplížit se po ochozu. Kraje těchto výčnělků byly jako kamenné zuby hrozivé příšery a všude se válely kostry obrovských tvorů, ze kterých byla cítit slabá residua magie času. Dost možná se jednalo o pozůstatky členů bronzové letky. Připadali si jako ve chřtánu hrozivého monstra, dost velkého na to aby požíral celé draky jako jednohubky.

Dostali se jak nejdále to šlo, ale konfrontaci se nevyhnuli. V sále, kde byl malý ostrůvek uprostřed spojen čtyřmi tenkými kamennými mosty s kraji jeskyně se strhla bitka. Kultistů bylo více, ale úzké prostory nahrávali menšímu počtu našich zkušených hrdinů. V takovýchto situacích se ukazovala pravá nátura, jeden bojoval za druhého, odrážel na něj jdoucí údery a jako jeden postupovali dál. Probili se až na výstupek za ostrůvkem, kde u velké kovadlina stála vysoká postava, halená v těžké kůži poseté runami a s kápí na hlavě. Ve vzduchu kolem vyselo množství runových obrazců a na kovadlině před ní ležel hrudní plát, který sem musel doputovat před pár okamžiky.

Kovář, jak se představil je uvítal poměrně přívětivě. Tedy nenakázal je hned zabít, ale poměrně ochotně jim začal líčit, o co jde ve snažení této sekce Soumračného kladiva. Brnění bronzové letky, dlouho hledané a shromažďované mělo poskytnou jejich pánovi Deathwingovi moc překonat čas a prostor. Zaútočit kdekoliv a kdykoliv i v mnohonásobném počtu a usměrnit tak tok historie, jak ho on potřeboval. Takhle by převzal a vstřebal sílu všech Aspektů a Starých bohů a převzal by vládu nad světem, kde by nastolil trvalý chaos a smrt. Zatímco tohle všechno ale Kovář zdánlivě pouze arogantně vypravoval, ve skutečnosti posiloval ochranné pole kolem sebe a kovadliny. Následné pokusy se k němu dostat a bariéru prolomit tím pádem neměli příliš šancí na úspěch. Povolaní kultisté se začali valit přes tenký most a Kovář se jal dokončit své dílo. Nebylo času nazbyt. Zatímco Reag hledal cestu přes lávová pole okolo a Draik s Veralyn a Oltragem drželi jen tak tak nápor nepřátel, Redknife se jal prolomit bariéru. Několik neúspěchů a odhození mnoho metrů daleko nemohlo toho paličatého trpaslíka odradit. Nakonec se mu podařilo prorazit bariéru mečem, ta jej ale rychle sevřela v tenké škvíře a znemožnila s ním pohnout. Veralyn vyslala do meče silný výboj magie který škvíru opět roztáhl a Draik do ní rychle zaklínil svoji Světlem požehnanou zbraň a s Redknifem roztáhli škvíru natolik, aby jí trpaslík mohl prohodit výbušný granát co měl u sebe. To Kovář nečekal a srapnely mu ošklivě zranili jednu ruku, nohu i bok a on téměř spadl do lávy pod sebou - držel se pouze jednou rukou za prasklinu v zemi. Reag vidouc, že kolem cesta nevede, rychle přispěchal a na opět již zataženou bariéru připevnil podivnou nálož jeho vlastní výroby, která při výbuchu ničí magickou energii. Na rozdíl od něj se však Redknife mohutným skokem neukryl a byl tlakovou vlnou odhozen přes téměř celý ostrůvek. Reag na poslední chvíli proskočil prasklinou než se zatáhla a hory doly slibujícímu Kováři pomohl z nepochopitelných důvodů na ostrůvek (jak později vysvětlil, chtěl z něj vylákat použití brnění, aby bylo použitelné proti jeho pánovi). Kovář však odmítal sdělit nejdůležitější informace a Reag ho v nestřežené chvíli v adrenalinovém návalu poslal úderem právě dračím plátem k zemi. Situace se ale horšila. Nepřátel valících se přes most přibývalo a bylo jen otázkou času, než skupinu přemohou. Veralyn v nestabilních magických proudech nakonec dokázala vytvořit portál a už se chystali k ústupu, když Kovář v posledním zoufalém pokusu roztříštil úderem kamenu Reagovi kotník a oba se v leže začali prát. Reag než aby riskoval padnutí plátu do nesprávných rukou, zahodil jej do lávy a unikající energie při jeho postupném rozpadu rozleptala ochrannou runovou bariéru. Situace se stala zoufalou a šlo o vteřiny. Draik přiskočil k peroucí se dvojici na zemi, ramenem poslal spíše omylem kováře do lávy za štítem, zvedl Reaga a prohodil jej portálem. Redknife odmítal opustit obranou pozici na mostě, než všichni místo opustí a uvolil se teprve, když Draik pohrozil "že tomu paličatému trpaslíkovi oholí hlavu i vousy". Všichni propadli portálem, který o vteřinu později magicky rozmetala energie z onoho plátu, který láva konečně dokázala rozežrat a zničit jeho samotnou podstatu.

Když se probrali na podlaze kdesi v Theramoru a přesunuli se do Stormwindu, usedli naši hrdinové do nejbližší hospody ve čtvrti mágů. Bylo to posezení naplněné velmi podivným pocitem když zůstali jen čtyři. Veralyn, Reag, Redknife a Draik. Čtyři přátelé na život a na smrt, kteří byli před lety i na nože. To se týkalo Hlavně druhého a čtvrtého zmíněného, jejichž povaha byla naprosto odlišná. Plát nezískali, ale alespoň zabránili jeho padnutí do ruk Temného a zmařili tak plány kultistů. Teď tu seděli, dívali se jeden na druhého a všichni to cítili. Že něco skončilo a i když nevědí co bude dál, vždy budou mít jeden druhého a to jim nikdo nikdy nevezme....


Díky Anttiovi za podporu s portem a skin/size change

---------------------------------------
Toto byl můj poslední event zde na Soulwellu. Děkuji všem, kdo se jich účastnili a především těm, kdo tak činili s chutí a přispěli do nich svou aktivitou. Zvláště s nimi mě to velmi bavilo a pro ně jsem je rád dělal.
Světlo s vámi.