PDA

View Full Version : Darbar Ras - lov příšer, nestvůr, monster a jiné havětiAnttio
25-01-2015, 10:17
Žil byl jednou jeden statný hrdina. Jeho jméno je Darbar Ras, dříve přezdívaný Lovec strachu. Byl to hrdina ze starých časů, kdy se bojovalo za pomoci seker a mečů, ne pušek a bomb. Chodil po světě Azerothu a lovil příšery, monstra i nestvůry. Žil pro slávu, které se mu nikdy nedostalo. Peníze? Ty utratil za zábavu (slušně řečeno).
A co že se s ním stalo? Zestárl. Ne moc, pořád to v sobě má, ale už na to nestačí sám. Potřebuje vás, hrdiny, aby předal řemeslo dál. Potřebuje družinu.


Oč se tedy jedná?
Dobrodružství pro partu lidí, kteří se chtějí pobavit postaru - lovem příšer. Bude jich spousta, budou velké, zákeřné a hladové.

Kam mám zajít?
Nyní se Darbar nachází v Gadgetzanu, ale kdo ví, kde bude zítra. Musíte si ho odchytit v nějaké hospodě, napsat mu, nebo prostě kontrolovat nástěnky ve městech.

Kdo se může přidat k Darbarovi?
Kdokoliv, kdo k boji nepotřebuje moderní výdobytky. (a dosáhl dostačující úrovně, která se bude dobrodružství od dobrodružství měnit)

Z čeho se takové dobrodružství skládá?
No, musíme to monstrum prvně vystopovat (hodně táboření a vandrování divočinou), potom se s tím pokusit bojovat. Většinou to nebývá snadné. Je potřeba taktika. (Litujte padlé v bitvě, nelitujte hlupáka, který se rozhodl bojovat s baziliškem z očí do očí.)Menší ukázka z"beta" dobrodružství, kdy Darbar potkal skupinku na Northrendu a společně se s nimi pokusil vystopovat obřího medvědího ducha Arcturise. Skončilo to podivně, duch zmizel. Zemřel? Odešel do věčných lovišť? Asi ne, prostě zmizel.
http://i.imgur.com/Ac21mUhl.jpghttp://i.imgur.com/0Euz4mSl.jpg

Jesper_Czd
25-01-2015, 13:49
Vypadá to fajn ;D Určitě se s altem zůčastním

Anttio
01-02-2015, 20:10
Rekapitulace první části
(pro ty jež budou chtít přijít na druhou část a na první chyběli)


Počasí bylo ve Sholazaru pořád stejné - vedro a vlhko. A teď si představte, že jste v plné zbroji, kterou si nemůžete sundat, jinak na vás vletí roje všudypřítomných komárů a jiné havěti. Kolem stanů v Nesigwaryho základně se proplétala trojice, která sem nepatřila. Worgen pomalovaný válečnými barvami, po zuby ozbrojený wolvar a druidka z říše nočních elfů. Všichni tři šli za jediným cílem, tím cílem byl Darbar Ras. Po krátké výměně názorů se společně vydali najít úl. Jak jim totiž lovec nestvůr řekl, nedaleko se necházel úl vos z rodu Aqir. Jed jejich královny je prý žádán široko daleko, jelikož dokáže pár kapkami usmrtit i dávno zesnulé. První překážkou se ukázalo překročení řeky. Ne, že by se družina nechtěla namočit. Spíše nechtěla přijít o končetiny zásluhou všudypřítomných krokolisků. Naštěstí tamní wolvar, který se k družině přidal, znal trik s jednou bylinou, která krokolisky odlákala na dost dlouhou dobu, aby vodu překročily. A tak mohli všichni pokračovat. Cestou je překvapivě nepřepadla žádná šelma ani jiný predátor, kterých se v těchto končinách vyskytovala celá spektra. Kromě menší potyčky mezi kmenem wolvarů a gorloků se však už nic zajíamvé nestalo. Tedy, dokud nedošli k druhé řece. Z druhého břehu přicházel neomylný bzukot. Celé okolí se hemžilo nespočtem větších či menších vos. Všechny zářily jako drahokamy a jejich džihadla byla ostrá jako břitvy. Celá skupinka se proto raději namazala blátem, aby bez povšimnutí a zápachu pronikla co nejdále do nepřítelského území. Štěstí jim toho dne bylo opravdu nakloněno, jelikož cestou museli zlikvidovat jenom jednu vosu. Konečně byli na dohled úlu, kde by se měla nacházet královna, a někdo dostal geniální nápad rychle sejmout dvě vosy. Těla mrtvých vos by se poté dala využít jako kamufláž pod kterou by se družian dostala až do centra úlu. Započal lítý boj, kde lítala sposuta chlupů, i žihadel. V momentě, kdy se boj chýlil ke konci se ovšem objevilo několik dělnic, popadly nebohého Darbara a odletěly s ním do úlu. Družina nestihla zareagovat dostatečně rychle a přestože byla jedna z dělnic sestřelena pohotovou druidkou, zbylé dvě i s Darbarem prchly.


http://i.imgur.com/GG1UhdMl.jpg

Pokračování ve středu 4.2.
Mohou přijít i ti, co nebyli na první části.

Anttio
08-02-2015, 19:24
Darbar byl doslova odnesen dělnicemi a nikdo s tím nestihl nic udělat. Wolvar, elfka i worgen se z toho ještě vzpamatovávali, když v tom se vedle nich objevila prapodivná dvojice. Jako první přiletěl rytíř smrti na svém divokém protodrakovi. Jako druhé se objevilo klasické PAF, z kterého vystoupil opravdický mág z Dalaranu. Po seznámení se situací a teoretické průpravě v oblasti vos se šlo na věc. Plán byl geniálně jednoduchý. Krok první - sejmout dost vos, aby si každý našel tělo, do kterého se schová. Krok druhý - infiltrovat úl a zachránit Darbara. Krok třetí - zabít vosí královnu. Samozřejmě, že ten plán měl dost much, ale hrdinové nikdy neselžou! A tak se všichni začali navlékat do těl. Kromě rytíře smrti a polovrykula v jednom, pro kterého bylo tělo vosy malé. Naštěstí tu byl dalaranský mág a všeuměl, aby mohl přispěchat se svým zmenšovadlem osob či zvětšovadlem okolního světa (nikdo přesně neví, která z teorií je správná). Po pár utažených šroubcích tentononc konečně zafungoval a všichni měli minimálně dostačující velikost. A krom lehkého incidentu s jedovým váčkem se mohlo pokračovat v plánu. Družina opatrně obcházela hlídky, vojáky i dělnice vosího společenství. Žádná z těch méně inteligentních vos si nevšimla, že tam cupitá pět naprosto komicky vypadajících těl. Krok druhý dobře dopadl a všichni se dostali dovnitř.
Tam si jich všimla hned první stráž, jelikož chodby úlu nejsou stavěné na nepatrné obcházení. Pích sem, pích tam a bylo to. Jeden oblek děravý a jedna strážná také. Po zopakování postupu u druhého hmyzáka bylo konečně vidět na královnu, a ta si jich hned všimla také. A začala taktická mela. Kolem své panovnice se vyrojila spousta mladých dělnic z blízkého okolí. Skupina si mezitím rozebrala úkony obrany a útoku. Druidka uzavřela vchod do úlu všudypřítomnými kořeny, mág připravil jedno ze svých útočných kouzel, bojovníci nablízko se seřadili před linií dělnic. No a královna mezitím "vyprskla" jeden ze svých jedů, čímž donutila družinu ke krytí. Všichni se báli vykouknout, natož bezhlavě bojovat. Ani záložní plán útoku v podobě odstřelení nevyšel. A tak se pomalu připravili na riskantní frontální útok. Všichni se vrhli kupředu. Začala mela. Ani vosí strana nelenila. Královna vystříkla další jed, jež se ihned přeměnil v přizemní mračno, které pohltilo nablízko bojující válečníky. Jejich svaly začaly ochabovat a zbraně těžknout. Královna si nabodla nejbližšího dobrodruha v podobě worgeního bersekra. Pomalu ho zvedla do vzduchu, prohlédla si ho a pak ho odhodila pryč i s dírou v boku. Ostatní se mezitím vzpamatovali a posíleni zuřivostí ze ztráty spolubojovníka se rozeběhli ukončit to. Jeden z nich mezitím osvobodil Darbara ze sladkého "kokonu". Padlo několik úderů, několik bodnutí, většina minula. Wolvar se rozeběhl na královnu, která se stihla otočit a bylo po něm. Žihadlo zajelo do wolvara jakoby nic, nicméně zpátky to nešlo. Zaseklo se. Toho využil rytíř smrti a jednou mocnou ranou jej usekl celé. Královna, ochromená bolestí, padla na zem, kde ji již nebylo těžké dorazit. Za pomoci mága se s vypětím posledních sil dostali do bezpečí Dalaranu. Portálem nakonec protáhli i obě bezvládná těla. Po detailnějším ohledání zjistili, že worgen ještě dýchá. Neztráceli čas a odnesli vlčí tělo s dírou na boku do tamní ošetřovny, kde nakonec celé dobrodružství skončilo. Darbar všem poděkoval za záchranu i za jedový váček, který dokázali z královny vyjmout. O pár hodin později všem přišla platba v podobě pár stovek zlatých.


http://i.imgur.com/cCEizrtl.jpg

Díky všem za účast.
(Tryela, Thadeas, Turdus aka worgen, Hyrria aka wolvar a Volcanos)

Anttio
24-02-2015, 10:06
Od moře foukal lehký vánek. Vlny líně narážely do ledem pokrytého břehu, na kterém byl vytažen člun. Kolem se válelo několik rybinou zapáchajících beden. Z nedalekého Unu'pe si to sem štrádovala početná skupina dobrodruhů, z nichž byla většina vybavena spoustou harpun, kopí, oštěpů a dalších všemožných zbraní podobného typu. Vepředu byl Darbar spolu s jedním z tamních tuskarů-čepičkářů, za nimi se táhl oplátovaný generál Alteraku sir Orik Ironeye Stormpike, worgení "klepačka" Evalla, elfí mágyně Sylriellea a džentlmen jménem Itas. Jak nesourodá skupinka to byla, se ukázalo hned u člunu. Ženské osazenstvo se v klidu posadilo do člunu, zatímco byl zbytek donucen dotlačit je až na vodu. Naštěstí všichni přítomní chlapi překypovali svalovou hmotou. Za pár minut už celá skupina pádlovala vstříc kosatce, kterou obyvatelé Unu'pe v překladu do našeho jazyka pojmenovali velká černá ryba (zde vidíme častou chybu jinak zkušených a znalých přímořských národů - kosatka je savec patřící k čeledi delfínovitých, na druhou stranu je také možné., že jazyk obyvatel jako takový nerozlišuje mezi mořskými savci, rybami a parybami v důsledku odlišného chápání světa jako takového). Vítr sloužil dobře, a tak se nakonec posádka dostala až k dalekým krám. Mohutné hory ledu údajně měli, dle Darbara, pomoci při lovu. Položili pádla pod lavičky a vytáhli zbraně. Na Itase se hned snesla Darbarova zloba, jelikož puškou by mohl drahocennou kosatku poškodit a ona by mohla vybuchnout. Po debatě ohledně vybuchování savců pod, nad i mimo vodu se ona hvězda večera objevila. Zpočátku si jí nikdo nevšiml. Poté se vynořila znova a začal všeobecný chaos. Po pár marných pokusech se jim podařilo zaháknout ji. To už ovšem zasáhla člun a polovina posádky přepadla do ledového sevření oceánu. Vše doprovázel ukázkový zmatek. Někteří se rozhodli bojovat s kosatkou pod vodou jako například Itas, nicméně brzy se vynořilo jeho bezvládné tělo. Musel se do toho opřít tuskar s Orikem. Darbar se Sylriellou mezitím hledali druhé padlo a Evalla pomáhala dostat Itase na člun. Toho se podařilo probrat za pomoci smrdutých ryb u nosu. Také se poprvé hodila magie, když noční elfka vytvořila nové pádlo jakožto náhradu za to ztracené v boji. Tak nějak se jim nakonec podařilo dostat až k dvojici ker, kde Orik s čepičkářem sváděli boj se zaseknutou kosatkou. Itas, probuzený a posilněný alkoholem, se vydal pomoci. Darbar stejně tak. Začala další nelítostná šarvátka na jejímž konci byla ubitá kosatka s probodnutým okem, skoro umrzlý Darbar a všeobecné veselí. Dobrá nálada netrvala dlouho, jelikož se v okolí člunu objevila nepřirozeně hustá mlha. Každý tak nějak podvědomě vytušil nebezpečí a začali rychle pádlovat pryč, ale mlha je následovala. Najednou se v mlze za nimi objevilo fialové světlo, které bylo, jak posléze zjistili, připevněno na dračí přídi kvaldirského langskipu. Itas, alkoholem už více než posilněný, v sobě probudil pud opravdového zabijáka a skočil do vody s úmyslem vtrhnout na loď a všechny na ní zabít. Zbytek se mezitím dostal až na břeh, kde si všimli, že dračí lodě nejdou po nich, ale míří na Unu'pe. Rozeběhli se tedy směrem k tuskarské vesnici. Tam už probíhal boj tamních obyvatel s nájezdníky. Mezitím náš profesionální zabiják Itas vyvraždil celou posádku jedné z lodí za pomoci svých lstivých a efektivních způsobů. Boj s nájezdníky skončil pomalu dříve než začal a tak se mohli všichni v klidu rozloučit. Někteří se rozhodli ještě chvilku pobýt v tamní "hospodě", kde se dozvěděli, kam se Darbar chystá dál. Padlo cosi o poušti a baziliškovi.


http://i.imgur.com/luIeS01l.jpg

Díky všem za účast. Speciální poděkování Turdusovi, který se ujmul role kosatky!
(dále Evalla, Itas, Orik, Sylriella*, Fosteen aka tuskaří čepičkář)
*snad jsem to napsal dobře

Anttio
01-03-2015, 19:45
Darbar se doslechl o jakémsi podivuhodně podivném baziliškovi v Tanarise. Je jiný, tajemný a hlavně větší. Svým pohledem už změnil spoustu dobrodruhů v neživý kámen či krystal. Přesto Darbar doufá že on a jeho družina dokáže to, co se zatím nikomu nepovedlo. Přidáte se? (http://forum.gamenode.cz/calendar.php?do=getinfo&e=37&day=2015-3-2&c=2)

http://media.wizards.com/images/magic/daily/arcana/arcana502_final.jpg