PDA

View Full Version : Obnova Moonbrooku a okolíDraik
22-01-2015, 18:02
Po událostech spojených s kultem Soumračného kladiva ve Westfallu zůstala na tváři i duši Stormwindského království znatelná jizva. Jejich intriky a zlovolné tažení završené útokem draka na Moonbrooku a Goldshire měl hrozivé následky. Stovky mrtvých nevinných, zničené osady a v neposlední řadě i narušení královského hospodaření vykolejením dodávek surovin. Truchlit je jistě na místě a mše za padlé už proběhla, ale je čas postavit se opět na nohy a něco se situací udělat. Goldshire zde těží ze své blízkosti hlavnímu městu. Pomoc tam byla téměř okamžitě a s dodávkami surovin a nářadí není problém, stejně jako s lidskou silou? Ale Moonbrook je na tom zcela opačně. Zbytky této osady kolem velkého dolu a okolních farem uprostřed pustin jsou vydány na milost a nemilost rozmarům počasí a divoké zvěři, stejně jako lapkům a podobným pochybným existencím. Z těch, co přežili nelidská jatka se sem většina odmítá vrátit, kvůli hrozivým vzpomínkám na zlé události a ztracené blízké. Nyní se nový kancléř rozhodl se vší vervou pustit do obnovy kraje i přes fakt, že prý Venture Trading Company(Nelítostná goblinská těžařská a obchodní společnost) nabídla královské pokladně značnou sumu za odkup oné oblasti - zbytků města, farem, dolu a pozemků vedoucích od nich až k moři.
http://andreaszapf.de/blog/wp-content/uploads/2012/07/Image-06-Moonbrook-1024x632.png

Celá obnova bude zdlouhavá a bude zahrnovat vše od zajistění oblasti, přes dodání materiálů, nářadí i lidských zdrojů, stavební práce až po obnovení farem a hlavních veřejných budov. Na kopečku u města byl rychle obnoven malý tábor, sloužící pro koordinaci dodávek a všech prací a jako styčný bod pro prakticky všechny akce.
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20130409215603/wow/pl/images/thumb/4/43/Moonbrook_%28Cataclysm%29.jpg/500px-Moonbrook_%28Cataclysm%29.jpg

Vítáni pomoci jsou všichni lidé a další tvorové dobré vůle. Přestože se jedná o záležitost Stormwindu a nejsou nabízeny žádné závratné odměny, už nyní se hlásí dobrovolníci ze všech koutů Spojených království i zpoza jeho hranic a Sir Redknife Karzarch ze své vlastní iniciativy dává dohromady skupinku dobrovolníků s cílem vyčistit důl a bezprostřední okolí od možných zbytků kultu. Přesný harmonogram dalších prací znám zatím není, ví se pouze jen to, že kancléř Draik Silverheart vydal pokyny ke shromažďování různých druhů zásob v malé hlásce Westbrook na západním o kraji Elwynnského lesa. Jisté je, že Moonbrook a jeho okolí čekají těžké dlouhé časy plné potu, krve a nejistoty.

Redknife
22-01-2015, 18:39
Projekt Deadmines

Proslýchá se, že sir Redknife Karzarch chystá expedici do dolu v Moonbrooku. Dosud se dovnitř nikdo nepodíval, alespoň ne příliš hluboko. V okolí vesnice se však začínají objevovat ti nejodvážnější bandité, kteří si troufli přiblížit se i po tom všem. Podle toho, co víme, jejich drzost nezná mezí, někdo dokonce šeptá něco o ospalé hlídce, které se přes noc s chechotem strefovali kameny do štítů a hrotů kopí. Uvidíme, jak odvážní budou proti celé expedici, náš primární úkol však bude jiný. Pokud se tam ukrývá někdo z přeživších kultistů, zhatíme jim jejich plány, ať už jsou jakékoliv.

http://fc02.deviantart.net/fs71/i/2011/065/b/9/westfall_fields_by_nialthstrasz-d3b17yd.png
Výprava se sejde v Goldshire v pátek 23.1. v 19:30 a kolem osmé vyrazíme do Westfallu.
Level 15+ kvůli vstupu do dungu.
Uvítáme pomoc všech ras Aliance.

Redknife
27-01-2015, 19:37
Výprava do hlubin

Byl příjemný zimní večer, ačkoliv do Elwynského lesa sníh opět nezavítal. Výprava do dolů v Deadmines měla začít, jak je již známo v Goldchire. Řemeslníci dokončovali poslední opravy vesnice, většina se však již po celodenní práci vydala domů k manželkám a rodinám nebo do místní či jiné hospody, setkat se se svými přáteli. Stárnoucí slunce vrhalo na zem mezi stromy dlouhé stíny v podobě temných pruhů, dopadajících k nohám posledním lidem, zdržujících se dosud na ulici. Městečko postupně utichlo, postavy zmizely ve dveřích místních obydlí a s posledním klapnutím zmizel i poslední kužel světla, vrhaný do stínu večerního lesa.

Ticho však nečekaně rozvířilo šustění peří přistávajících gryfů, kteří posedali poblíž dlážděné cesty. Byli plní energie po dlouhém odpočinku. Svýma chytrýma očima sledovali okolí v očekávání cesty, někteří se věnovali urovnávání peří. Netrvalo dlouho a na cestě se objevila malá postava, rázující si to rovnou k hospodě, doprovázena čtyřmi vysokými lidmi. Byl to trpaslík. Měl zrzavé vlasy i vousy a něco si broukal. Oděn byl v lehčí, temně modré kroužkové zbroji a na zádech měl připevněný obouruční meč, coby odznak rytířského řádu. Nejprve se zastavil prohlédnout si a zkontrolovat gryfy, a poté se zastavil před hospodou. Tiše vyčkával, zatímco čtveřice stráží postávala opodál.

Čekání nebylo dlouhé a během chvíle se začali objevovat první dobrovolníci, kteří měli zájem jak o dobrodružství, tak o nějaký ten zisk. Objevili se i tací, kteří si dělali obavy o své bezpečí, ale i ty něco přitahovalo a rozhodli se zúčastnit průzkumu. Mezitím večer opět pokročil a stíny se slily v jednolitou temnou plochu. Ptáci se schovali ke spánku, v korunách i keřích se objevovaly poslední náznaky pohybu a celkovému dojmu vévodila obloha, rudě zbarvená sluncem osvětlenými mraky.

Když skupina narostla a nastal čas vydat se na cestu, všichni přítomní si vybrali každý svého osedlaného gryfa a zamířili na okřídlených tvorech, kličkujíc mezi stromy, směrem na západ, ven z lesa. Koruny nad jejich hlavami prořídly, a když se před skupinou les rozestoupil, zdálo se, jakoby čas udělal krok zpět a opět vrátil několik doušků světla zpět krajině, ubíhající pod křídly gryfonů. Výprava se ocitla ve Westfallu, travnatém, zemědělci obdělávaném, úrodném kraji. Všichni zamířili k vysokému kopci uprostřed, na kterém pomalu roste pevnost, zvaném Sentinel Hill. Zde přistáli a v cestě pokračovali pěšky.

http://th03.deviantart.net/fs70/PRE/f/2012/077/b/7/westfall_by_raawi-d4t4ja6.jpg

V dálce se objevila tichá, ohněm zničená vesnice Moonbrook, rýsující se proti obzoru jako temná šmouha a budící lehké známky nepokoje. Několik místních banditů pokusilo štěstí o získání nějakého obnosu v podobě lupu, ale žádný nepochodil, výpravu pouze zdrželi a přiměli k větší obezřetnosti. Expedice měla již vesnici, co by kamenem dohodil, ale sir Redknife, tak se onen trpaslík vedoucí skupinu jmenoval, ještě na chvíli odbočil z cesty, ohlásit se místní stále udržované hlídce. Zde výprava narazila na neočekávanou osobu. Samotný kancléř sir Draik právě něco projednával s muži, kteří oblast kontrolovali a podnikali první kroky k obnovení vesnice. Rytíř se k výpravě připojil a následoval vstup do dolů. Čtyři stráže zůstaly hlídkovat u vchodu a ostatní pokračovali dál. Důl působil celkově opuštěně. Všude byla tma a neobjevovaly se žádné známky jeho nedávného využívání ještě spousty metrů hluboko. První znepokojivá věc byla dohořívající lucerna v jedné z chodeb. Místo, kde se jeskyně rozevírala do širších prostor však už hořelo nejedno světlo. Skupina se zastavila. Všichni naslouchali, nějaké tušení na hranici slyšitelnosti se po chvíli změnilo ve vzdálené údery krumpáčů a kladiv. Nebezpečí bylo nepopiratelné. V těchto místech opět zůstala část expedice jako hlídka a na záhadné obyvatele dolu se šla nebojácně podívat čtveřice zbylých odvážlivců.

A opravdu...za rohem šachty objevili kultisty, jak nutí své poddané do tvrdé práce. Moment překvapení skupině přál a během chvíle porazili hlídku i dozorce. V chodbách vypukl zmatek. Někteří lidé s krumpáči v rukou se vrhli na expedici, ale většina se chaoticky začala řítit hlouběji do spletitých chodeb a burcovali další a další, kteří se zachovávali stejně. Bojovníci, pronásledující dav, narazili na nejednoho dozorce kultistů, ať už zmateného nebo ve střehu a připraveného k boji, nebylo jich však mnoho. Razili si cestu hlouběji a hlouběji. Na povrch vyvstala otázka, proč běží do jasné pasti a všichni byli připraveni vydat se na útěk, pokud se v nějakém místě seskupují. Ačkoliv byli jen čtyři, poradili si s kultisty i s ogrem, hlídajícím vrata vedoucí hlouběji. Překážkou nebyly ani uzamčené dveře, které prorazila exploze granátu.

Konečně expedice dorazila k velké místnosti, plné roztaveného železa a točitým sestupem dolů, kde čekala odpověď na otázku, kam všichni ustupují. Dole se nacházel ohromný portál, jímž právě odcházeli poslední kultisté a horníci. Někteří ještě chvíli zdržovali s podporou strojů, což zajistilo dostatek času jednomu z nich pro dokončení plánu. Byla to žena. Obklopila se štítem a začala nastavovat obrovskou bombu na okraji místnosti. Než se k ní výprava dostala, čas již ubíhal, portál se stal nestabilním a uzavřel se. Temná postava, vysílená udržováním štítu kolem sebe již neměla mnoho sil a chvíli poté, co selhal byl její ďábelský smích umlčen, aniž by se zmohla na větší odpor.

Času již nezbývalo mnoho. Všichni usoudili, že nejjistější bude okamžitě utéct a byl to chytrý nápad. Nebyli ještě ani v půli cesty, když se celá jeskyně otřásla. Prach se zvířil ve vzduchu, země, stěny i stropy popraskaly a důl skučel, svíjejíc se v bolestné křeči. Celý komplex byl v pohybu, staré podpěry se kroutily, ve většině případů tlak neunesly a praskaly, avšak po chvíli se vše ustálilo a usedlo. Až na Redknifa se všem podařilo doly včas opustit. Trpaslík bohužel zůstal uvězněný za hromadou kamenů v místě, kde se propadl strop. Na nic nečekal a dal se do sebevyprošťování.

Mezitím se nahoře odehrál ještě poslední souboj. Početnější skupina banditů se pokusila důl oblehnout, ale lidé, kteří zůstali nahoře, se dokázali ubránit a nakonec lapky rozehnali. Snad si už další takové pokusy pro příště pořádně promyslí.

Přítomnost kultu je znepokojivá. Důl bude potřeba řádně prověřit a vybudovat nový podpěrný systém, než se opět rozhodneme v něm těžit nerosty. Prozatím je pobyt uvnitř přinejmenším nejistý. Důležité však je, že již neohrožuje vesnici a jsme opět o krok blíž k jejímu znovuosídlení.

Děkuji všem mnohokrát za účast a omlouvám se za technické problémy, se kterými jsem měl předem počítat a zdržely nás tolik, že někteří, včetně mě, nebyli na eventu úplně do konce. Jelikož to bylo takové hektické, nevzpomněl jsem si zaznamenat jména Vašich postav, proto lovím z hlavy jen pár z nich. Proto vás prosím, abyste mi do PMky poslali jména Vašich zúčastněných postav a já je doplním.
Účastníci: Melwi, Hyrria, Draik, Mazlicz, efekty připravil GM Anttio a já jsem se objevil na postavě Redknife. Ještě jednou se omlouvám za problémy a děkuji moc :)

Draik
28-01-2015, 17:17
Cesta na sever, ale hlavně zpátky
http://th08.deviantart.net/fs71/200H/f/2012/303/c/3/convoi_by_pierrooo-d5jf0tt.jpg
Přestože jedno z hlavních nebezpečí bylo zažehnáno, čeká nás ještě mnoho náročných úkolů, než bude osada alespoň částečně soběstačná. To, co nám schází nyní jsou převážně lidské zdroje. jak již bylo řečeno, starousedlíci se v drtivé většině vracet nechtějí. Téměř každý z nich zde přišel o členy rodiny a blízké přátele a i přes generační pouta k tomu místu, mnozí se rozhodli hledat své štěstí jinde, v bezpečnější části království. Někteří na farmách v Elwynnu, jiní u jezera Everstill a další přímo v srdci království - Stormwindu. Kancléř Draik proto zvolil poněkud náročnější, ale z dlouhodobého hlediska efektivnější řešení. Jak jistě mnozí uvědomělí občané království vědí, vpád nemrtvých do Hillsbradu po sobě krom hořkosti a zoufalství zanechal pochopitelně i jejich nositele - desítky a stovky lidí, kteří museli z oblasti prchnout a hledat nový zdroj obživy a domov pro sebe a své blízké. Část z nich se stáhla na sever do hor, kde na svém panství sir Draik zřídil uprchlický tábor a začal budovat farmy, další část pak do Stromgardu - do části obývané posádkou jižního království. Nyní se naskýtá pro ně všechny nová možnost a naděje do budoucna. Přesídlit do Moobrooku, kde jim budou poskytnuty pozemky, nářadí i základní prostředky pro nové farmy, dílny, těžařské tábory i rybářské osady. Krom toho všeho mají přislíbeno osvobození od všech daní, do doby, kdy budou plně soběstační a i pa dlouhou dobu poté je budou odvádět pouze v nízkém procentu v naturáliích. Není divu, že mnoho z nich se této šance chytilo a celé rodiny se připravují na cestu. Vzhledem k počtu lidí je nejpříhodnější pozemní konvoj a proto se sestavuje skupina, která je ochrání a bezpečně provede bažinami i horami ke království trpaslíků a Ironforge, odkud bude možné využít podzemní dráhu pro přepravu do Stormwindu. Zde se přidají k připravované karavaně s nářadím i surovinami a započnou konečnou etapu cesty ke svým novým domovům. Pokud by snad nějaký dobrodruh chtěl i na konci cesty přiložit ruku k dílu a chopit se kladiva, sekery či pily - je vítán.

Kdy: 3.2.2015 ve 21:00
Sraz: Pevnost Stromgarde - Stormwindská část (ta vpravo)
Levelově neomezeno (ovšem úplné low levely musí počítat s možností náhodného "kuchnutí" bestiemi u cesty mimo RP scénář)

(Jsem si vědom, že je to v krátké době již druhý konvoj na stejné trase, ovšem je nutný k vývoji příběhu zamýšleným směrem)

Draik
12-02-2015, 20:18
Přízrak z pustin

Je to již téměř čtrnáct dnů, co karavana ze severu dorazila i díky obětavému doprovodu úspěšně do zpustošeného města Moonbrook. Cesta nebyla lehká. Několik polámaných kol, úzké cesty po skalnatých úbočích a valící se kameny i dotírající predátoři, kteří číhali, zdali se někdo neoddělí od konvoje a nestane se snadnou kořistí. Jinak vše ale proběhlo hladce, trpaslíci v Ironforge byli velmi nápomocní při přenášení surovin přes město a několik dalších vozů ve Stormwindu i hlásce na hranicích Elwynnu a Westfallu bylo připraveno dle instrukcí. Lidé se však i po dlouhé cestě s chutí pustili do skládání věcí z vozů. Na jednu hromadu nářadí, na další pytle s osivem, na další stavební materiál a na další bedny s látkami a kůžemi. Několik jedinců se ujalo okamžitě organizování a kolem bývalého kostela, který se dochoval téměř celý, rychle vyrostlo provizorní ležení a momentální centrum města. Vždyť pro všechny z nich to byla šance na nový začátek.

Během prvních dnů udělali obrovský kus práce. Vyčistili jednu zátočinu od nenechavých murlocků, postavili provizorní molo a několik malých chatrčí a brzy do města začaly proudit první barely čerstvých ryb, což bylo velmi důležité pro morálku. Rovněž se podařilo rychle opravit dva z farmářských domků a stodoly blízko města a práce na obnově polí i sadů je tedy rovněž v plném proudu a důležité městské budovy jako kostel, kovárna nebo hostinec každý den více a více doslova ožívají před očima. Vše bylo na velmi dobré cestě ale...


Za posledních několik dní přicházejí z onoho města velmi znepokojivé zprávy. O divných zvucích z pustin znějících jako naříkající dítě, které přecházejí ve strašidelné chroptění a nelidské zvuky. Na dveřích se objevují neznámé znaky psané krví a několik lidí prý v hlubokých nocích spatřilo v ulicích podivnou nepřirozeně chodící postavu v dlouhém hávu, jak se plíží tmou a nakukuje do oken a holí vyrývá do hlíny před domy nějaké znaky. Lidé dostávají strach, mluví se o kletbě padající na město a zlých silách, které udělají vše co bude v jejich moci, aby město nikdy neobživlo. Nikdo zatím nepřišel k úhoně, ale to je podle názoru lidí než otázka času. Naplní se snad poničená fontána uprostřed vesnice krví dalších nevinných? Nebo se najdou odvážlivci, kteří se pokusí přízrak zastavit, než způsobí hrozné věci?

http://www.nahraj-obrazek.cz/?di=914237710993

Kdy: Úterý 17.2. ve 20:30
Kde: Tábor na kopci u Moonbrooku
Levelově neomezeno

Draik
17-02-2015, 16:08
Event Přízrak z Pustin se odkládá o týden na úterý 24.2. ve 20:30

Jinak vše platí, omlouvám se všem zájemcům.

Draik
01-03-2015, 17:27
Odhalení "Přízraku" aneb vše bylo trochu jinak

Nenašlo se příliš mnoho odvážlivců, kteří by si troufli po soumraku do ulic Moonbrooku. Historky o přízraku se šířily jako požár vyprahlou stepí a v očích lidí se tato entita stala synonymem hrůzy, zla a smrti. Kancléř Draik za doprovodu lady Veralyn a sira Redknifa byli ale odhodláni učinit jeho řádění přítrž stůj co stůj. Dlouho před soumrakem vystoupali na věž staré radnice a sledovali okolí. Jak padala noc, lidé se z ulic a farem stahovali do domů. Dveře na několik západů, okenice pořádně přirazit a přečkat další noc ve strachu, co se stane. Nedlouho po soumraku se z pustin kolem začali ozývat divné hrůzu nahánějící zvuky. Přesně podle slov svědků. Žalostně plačící dítě, jehož pláč přecházel v hrozivé nelidské chroptění a bublání, zoufalá dívka jakoby beze slov žadonící o pomoc z jiného světa a podobné. A krátce poté se do temných ulic vklátil i onen přízrak. Divná vrávoravá chůze, na sobě plášť s kápí a v ruce hůl. Přistoupil o oknu hospody a začal na okenice čmárat podivný znak z plechovky s barvou. Naše malá výprava sestoupila potichu dolů a viděli jak se postava divně zakymácela. "Drž vole" ozval se vysoký skřípavý hlas. Už zde začínalo být jasné, že něco není jak se zdá. Po následné konfrontaci se dala postava na útěk, ale blízko hřbitova zakopla a dál pokračovala jen horní polovina. Jak se ukázalo, šlo o dva gobliny od Venture Trading Company, kteří měli za úkol vyděsit místní a s pomocí "kletby" padnoucí na kraj vyjednat odkup pozemků za nízkou cenu. Hrůzostrašné zvuky vydávalo několik jejich důmyslných zařízení rozmístěných po okolí a stín v ulicích a neznámé znaky - to vše mělo atmosféru jen dokreslit a vyhnat zase lidi pryč. To všechno ostatně hned vyžvanili, jelikož sir Redknife použil velmi přesvědčivé výslechové metody. Nyní jsou oba vsazeni do žaláře a čas si mohou krátit jen veřejně prospěšnými pracemi. Kancléř Silverheart zrušil několik kontraktů oné goblinské společnosti, která to vše spískala s vidinou zisku, takže místo lukrativního odkupu dolu přišli o tisíce zlatých, plynoucích jich z obchodu s královstvím.

Takže to byl konec Přízraku. Žádná hrozivá bytost z jiného světa, jen dva vychytralí zlodějíčci s bezohlednou společností za zády. Když se pravda roznesla, polovina vesnice je okamžitě chtěla lynčovat, ale nebylo jim to dovoleno. Krajem se rozlila velká úleva a po "přízraku" zbylo alespoň několik dobrých historek, které s oblibou kolují nejen po hospodách Westfallu. Nejdůležitější ale je, že lidé z Moonbrooku mohou konečně klidně spát. Snad je už čekají jen samé klidné časy plné harmonie a nadprůměrné úrody. Přejme jim to.------------------------------------
Toto byl poslední event z této série.