PDA

View Full Version : Měsíce a svátky (ze starého fóra, autorem je Sahni)Jesper_Czd
09-09-2014, 11:23
Leden - Měsíc Meče
Unor - Měsíc Rozbřesku
březen - Měsíc Plodnosti
Duben - Měsíc Setby
Květen - Měsíc obrození
Červen - Měsíc orla
Červenec - Měsíc Sklizně
Srpen - Měsíc Bohů
Září - Měsíc Racka
Říjen - Měsíc Duší
Listopad - Měsíc Západu
Prosinec - Měsíc Velké zimy

3.1 - Svátek mužů - Tento svátek je slaven v Alteraku od dob, kdy první osadníci ze Stromgarde přešli hranice hor. Je to svátek po měsíci Celké zimy, kdy si muži dokazují bohům, Že mají stále sílu pokračovat v zápase se zimou. Slaví se zápasy mezi muži, pomocí kostýmu, ztělesnění zimy a jara.

12.2 - Svátek slunce - Jde o významný svátek v kalendári horského lidu. Zima pomalu opadá a lid vítá nově přicházející slunce. Nově přicházející slunce lidé uctívají zapálením fatry na vysokém místě, kde se chytnou ra ruce a utvoří tímto obrazec planoucího slunce. Na závěr se zimě vysmějí do tváře.

8.3 Noc věčných ohňů - Zima už skončila a přišlo jaro. Přišel cas radosti a veselí. Svátek se slaví v noci, kdy po celém uzemí Alteraku vzplanou stovky ohňů, bujaré zábavy započínají. Milenci odbíhají do tmy, staří hodují a všichni tancují. Tuto noc není důležité jakého je kdo psotavení. Důležité je zda, jste muž a nebo žena. To hraje nyní roli. Dívky si často do vlasu vplétají Alterackou bylinu Wintersbite (snad někdy smysluplně přeložím) a muži si oblékají modré šaty.

1.4-30.4 - Tento čas se neslaví zvláštním svátkem. Tomuto měsíci se říká Měsíc Setby, kvůli jednoduchému důvodu. Je to měsíc, kdy můžou farmáři své obylí zasít.

5.5 Korunovace opilého krále - Toto je veselý svátek Piva. V severní Alteracké vesnici se konají soutěže mezi národy. Trolové, elfové, trpaslíci či domorodci soutěží o to. Kdo dokáže udělat pro pivo víc. Měsi soutěže patří pivní štafeta, zpívání opileckých melodii a jiné. Na závěr je korunován král opilství, který má právo pít celý rok zdarma pivo a samozřejmě finanční částa a sláva. Opilí králové jsou zaznamenáni v hospodě na slavnostních plaketách.

1-30.6 - Tento měsíc nemá zvláštní svátek. Lidé ho slaví ruzně. Je to měsíc, kdy do Alteraku přilítají královští orli.

1-30.7 - Taktéž němá svátek, je to měsíc kdy farmáři sklízejí své obilí.

24.8 Den půstu V tento den se uctívá Královna hor. Lidé celý den mohou jíst jen sušená a jenom vařená jídla, nikoliv pečená či jinak upravovaná. Před dům se pokládá mísa plná ořechů zalitých medem. Bohyně pak obchází domy a bere si dary. Tento den je hlavně známý velice silnými sněhovými bouřemi. Lidé nesmí vycházet večer z domovů a nesmí otevírat okna!

1-30.9- Měsíc, kdy odlétají královští orli a břehy jezera Lordamere jsou posázeny tisíci racky. Nemá svůj specifický svátek.

15.10 Den bloudících - Tento den se slaví z bázně z Pohromy. Je to den, kdy lidé zažehnávají duše zemřelých pomocí průvodu na svaté místo v Alteraku. Zakončené pokládáním svící na kašnu ve Stranhbradu. Nikdy na vás nezapomenem, jen se nepřipomínejte!

20.11 Den tmy - Přichází zima a teplo slunce uhasíná. Tak uhasíná i plamen veselosti v našich srdcích. Lidé uhasínají krby aby je naplnily novým ohněm. Tento svátek je v Alteraku oblíbený, protože se zlevnuje kořalka

24.12 - Vánoce - Svátek přejatý od Stromgarde, Stormwindu a hlavně od Scarlet Crusade která s tím začla strašit jako první. No comment tenhle svátek znáte. Jinak měsíc je nenáviděný, lidé ho nenávidí. Všichni propadají depresím a utápí se v alkoholu. je to čas kdy přichází nuda a nic nedělání. Spousta lidí němůže kvůli zimě ven a tak v tento měsíc je hodně sebevražd.

Jesper_Czd
09-09-2014, 11:33
Alteracké zvyky a tradice

...Ač se světlo dostalo prakticky do každého koutu Alteraku a získalo dominantní postavení, tak prostý lid v něm nenašel onu romantičnost pro záhadné příběhy a pohádky. Proto díky lidové tvořivosti po celém uzemí hor vznikali různí bůžci a duchové. Ti slabší se spojovali v nové celky a získávali nová jména a ti silní zůstali zakořenění v duších samotných obyvatel. Někdo by řekl, že se to blíží k šamanismu či trolskému uctívání kdejakého balvanu. Nu sever je sever a drsný život dává selským rodinám prostor na hlubší snění o tom co by mohlo být ..

Královna hor
Je jako svěží vánek a zárověn jako burácivá bouře. Nezůstávají po ní stopy ve sněhu a tanči na zasněžených plání. Tančí ve svých volných šatech z průhledných závojů, jakoby byly tkané z mlhy. Má vodové modré oči a bélé vlasy. Kdo ji spatří ten se už z bouře nevymotá a navždy zůstane v jejím objetí. Říká se že žije v nejvyšší hoře Alteraku a tam své oběti hostí do konce jejich života ...

Kategorie: Zlý duch
Ucívání: Některé rodiny, když se schyluje k bouři tak dávají za okno mísku s ořechy zalitou vínem. Prý výkupné za ty což se ztratili.

Morhan
Morhan je boyhní smrti a války. Zobrazuje se často jako můra a nebo sova. Je také paní noci a chladivého milosrdenství.


Legwa
Legwa je udajně suchozemská škeble. Stráží Duhovou perličku která udajně dokáže splnit jedno přání. Z pohádek Legwa dokáže mluvit, ale pouze řečí vázanou a pokud od ní chcete onu perlu tak jí musíte třikrát převézt ve verších, tak aby neměla co říct. Vidět Legwu udajně nosí štěstí.

Kategorie: Hodný duch
uctívání: dívky v Noci planoucích ohnů zašívají do oděvu perličku, pro štěstí.

Běsňák
Běsňák je malý skřítek obrostlý chlupama od hlavy až k patě. Je to Alteracký bůh opilosti. Udajně ho vymyslely ženy na své manžely co se vraceli opilí z hospody a běsnili vzteky. Běsňák se baví, tím, že skočí muži za krk a onoho neštastníka popadne amok.

kategorie: Zlý duch
Uctívání: Pití alkoholu v neřízeném množství

Verell
Je v zásadě hodný bůh. Je to takový smíšek co nezná žádnou zlost ani zášt. Je to vysoký štíhlý muž v červeném kabátku. jeho dominantním znakem je flétna a jetel. Mladíci narození v den tohoto boha jsou pověstní tím, že nezkazí žádnou zábavu.

Kategorie: Hodný bůh
Uctívání: Nežádá si jej ..

Noc věčných ohňů

Je to svátek kdy přichází skvostná úroda a všeho bude dostatek. Lid se raduje. Po celém Alteraku vzplanou vatry a dívky i muži kolem nich tnačí. Za rozbřesku se obětuje krev mladého kůzlete bohyni hor. Svátek plný pití, jídla a radování. Kdy se do domácích krbů přináší oheň z posvátných ohňů aby přinesl věčné štěstí domovům

Bůh Dermig - patron všech odvážných