PDA

View Full Version : Quel'thalas, oficiální oznámení a tak dál.Kailra
08-02-2014, 12:07
Oficiální oznámení pro veřejnost

"V každé vesnici, větším centru Quel'thalasu stojí dřevěná tabule, kde se ve větru pohupují listiny, tu se tam objeví portrét známého i neznámého elfa. Občas je možnost na ní spatřit i pečeť města a nebo jen obyčejný inzerát, že hledá kupce pro svůj čajový servis co má po matce. Ať je tam to a nebo ono, každý elf ví, že by občas stálo za to se podívat co se se chystá, nebo jaký bandita, lupič či vrah se hledá."

https://lh5.googleusercontent.com/nNTJUU6mfaFEtDSYHEHcMg8fLB7MwR-2vR-o-G3FU6c=w390-h210-p-no

Vývěsní tabule visí nebo stojí ...tady...tady...
a tady....

https://lh5.googleusercontent.com/MOnSegmAFA-LyBvgnrZRu0OfYxYDbpcW2IOm3mxgqaY=w309-h207-p-no

https://lh4.googleusercontent.com/CgUefuQE3YyshssMfWNBy0HeDJXLCg5tZq4drZECiNs=w311-h207-p-no https://lh4.googleusercontent.com/vC2e07FvhEQSiS9GnxSFInuZM9sznkThvjCJkbDrzbg=w311-h207-p-no


(Edit: Tento topik, slouží k oznámení různých varování, zatykačů, vyhlášení akcí konané městem, politická oznámení povely a rozkazy, ale i jejich rušení. Lze sem vkládat i vtipné a nápadité inzeráty. Jen se vyvarujte spamu, vulgarismů, narážek a provokací.
Co se týká oznámení z postu vedení, bude vždy zvýrazněno a bude u něj napsané zdali platí, případně že je zrušené a jaký den bylo zrušeno.)

Kailra
08-02-2014, 14:16
(Edit:Zde je krátký výcuc, ze sterého fóra, co se zachovalo. Červené texty neplatí, zelené platí nebo je nové znění.)

Alteria Sunreaver oznamuje…

že do nového roku si každý kdo žije na uzemí Quel'thalasu a není čistý Sin'dorei (míšenec, vysoký elf) musí k ní osobně přijít o povolení o žití na uzemí Quel'thalasu.
Kdo tak neudělá do konce roku, bude ve městě s okamžitou platností na nový rok zatčen.
Elfové krve nečisté Sin'dorei, musí zažádat u správce o povolení pohybu/pobytu, na území Quel'thalasu. Pokud tak neučiní do týdne svého příchodu, bude bez prodlení vyhoštěn.

Výjimku dostává pouze radní Emerald za velké zásluhy pro Quel'thalas a byl tímto oficiálně uznán Krvavým elfem.
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ____


Quel'Thalas v ohrožení!

Všem Sin'dorei v celém Quel'thalasu se za posledních pár dnů stalo několik událostí. Byli nalezeni dva mrtví mágové blízko západního moře a spousta elfů v Eversongu říká se, že viděli či zabili elfy proměněné čistým felem.
Všem se doporučuje, aby nechodili sami a vždy aspoň ve třech a ozbrojeni.
Jakékoliv podezřelé pohyby takzvaných fel-elfů okamžitě hlásit radním Thirre , Emeraldovi nebo dokonce samotné Alterii.
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ____


Alteria Sunreaver oznamuje…

Novým správcem vězení se stal Adept rytířů Aenastus.
Návštěvu a přístup do vězení má na starosti on.
Taky má ve správě vězně…a nese za ně plnou odpovědnost
Hledá, se nový správce vězení, zájemci ať zasílají své žádosti správkyni.
Podmínky:
loajalita
poslušnost a schopnost držet se nařízení
mít vojenské zkušenosti (rytíř, hraničář, gardista)
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ____


Budoucí Královna !

Po městě se nechalo rozhlásit, že rada města v čele se správkyní rozhodla kdo bude novým panovníkem rodu královského.
Oficiální informace tvrdí, že Princ Kael'thas již nemá nárok na trůn Quel'thalasu a novou nástupkyní králoského rodu bude správkyně sama.
Proto všichni jásat a radovat se, brzy bude korunovace princezny Alterie Sunreaver .
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ____


Královna Alteria Sunreaaver oficiálně oznamuje...

Novým vrchním soudcem pro Quel'thalas se stává radní lady Liris Starrider.
Radní byla vybrána po dlouhém zvažování a porovnávání všech možných zájemců .
Nakonec byla shledána jako nejzpůsobilejší!
Post na vrchního soudce přechází na správce, a to od dne kdy byl jmenován do svého úřadu.
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ____


Královna Alteria Sunreaver oznamuje...

Já, Alteria Sunreaver, neteř Aethase Sunreavera a královna Quel'thalasu tímto oznamuji, že se vzdávám královské koruny a moci a všech náležitostí, co k této funkci patří a předávám moc radě Silvermoonu. Věřím, že tento krok bude pro elfy větším užitkem než vláda jedné ženy. Slibuji však, že svou zem budu dále ctít jako její matka a udělám vše pro to, abych svůj národ pozvedla na úroveň, kterou si zaslouží. Dále se zavazuji, že se již nikdy nepokusím nabýt zpět postavení ve správě Quel’thalasu.
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________________


Lord Emerald Nurimu oznamuje...

Estorel Starrider se tímto z vůle kapitána Nurimu, který mu předává svůj post, stává velitelem všech hraničářských jednotek.
Přijímá práva i povinnosti plynoucí z postu Kapitána Farstriderů.

Nový kapitán zároveň vyzývá nynější hraničáře i zájemce, aby se mu v nejbližší době osobně ohlásili.

Sláva Farstriderům.
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ____


Ambasáda města oznamuje...

Ambasáda města Silvermoon přijala dvě nové ambasadorky.
Tyto elfky jsou Elledria Dawnsong a Neiko San´layn.
Na ambasadorky se můžete obracet s Vašimi záležitostmi, stížnostmi i návrhy.
Ambasadorky vše vyřídí Radním či jiným Krvavým elfům. Vaše záležitosti, které si budete
přát řešit přímo s těmito elfy nemusí být akceptovány.

Podepsána Liris Starrider
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________________


Ambasáda města oznamuje...

Ambasáda v Silvermoonu dává všem na vědomí, že by se od dnešního dne měli všichni po Eversongských lesích pohybovat s co největší opatrností, nadále vyzýváme všechny elfy co se před dvěma dny zdržovali ve vesnici Fairbreeze aby se dostavily na Ambasádu.

Podepsána Elledria Dawnsong
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________________


Rada města oznamuje...

Vedení města Silvermoon tímto dává na vědomí, že na základě několika ověřených důkazů se bývalý správce Vergil Sunsorrow omilostňuje z vyhnanství a je opětovně vítán mezi řady občanů Quel´thalasu.
Všechna křivá obvinění byla stažena. Na nápravě příkoří, kterému byl vystaven, se pracuje, spravedlnosti bude učiněno za dost.
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________________


Elfové Quel'thalasu!

Já, Revan Bloodsworn jsem byla zvolena regentem Quel'thalasu jako nová správkyně Quel'thalasu.

Není jistě nikoho z nás, kdo by si nebyl vědom ohromnosti našich dnešních úkolů. Víte snad všichni, jak si já formuluji problematiku dnešní doby. Krize před Sluneční Studnou a pak válka o Studnu sama, trolové a nemrtví, vnitřní boj o moc mezi několika stranami, boj o mír a stabilizaci mezi hordou a jejich spojenci, druhá veliká válka s Alliancí a její hrozné formy s totálním barbarským ničením třetích stran a národů a nakonec dnešní odstoupení rady a mé povýšení do pozice správce Quel'thalasu.

To všecko je mi jeden jediný veliký celek událostí, jedna s druhou spojená, jedna v druhou zapadající a vzájemně z druhé vycházející; podmiňují se navzájem a tvoří společně charakteristiku naší doby.

Bude to operace ohromná; bude to řada řešení, jejichž dosah pro celou budoucnost Quel'Thalasu a blahobyt všech jeho občanů bude veliký.
bude to opravdu: buď - anebo.

Vyzývám tedy všechny elfské činitele k vypětí nejvyššího úsilí a k uplatnění všech schopných vojáků i jiných důležitých elfů. A volám po opravdové oddanosti všech k tomuto velikému úkolu, stejně jako vyzývám všecky naše elfské občany ke spolupráci v tomto směru a k plnění všech jejich povinností. Věrnost národu Sin'dorei, to budiž v tomto ohledu opravdu nejvyšším zákonem pro všechny obyvatele Quel'thalasu bez rozdílu.
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________________


Revan Bloodsworn oznamuje...

že všichni bývalí členové kruhu jsou zbaveni všech práv které jim v Quel'thalasu naleželi a patřili. Akademie se tímto stává majetkem města a o jejím využití se ještě rozhodne.

Dále nařizuje, že všechny stávající organizace od nového Silvermoonského kruhu , přes hraničáře až k rytířům spadají výhradně pod Revan Bloodsworn do doby, než najde kapitány pro velení jednotlivých frakcí...

A jako poslední zbavuje Elrendar Keep všech vojenských a občanských práv v Quel'thalasu. Elrednar Keep je sice vítaný spojenec, bohužel nedávné diplomatické rozepře mě donutili na radu nemrtvých a orků distancovat se od všech minulých i budoucích kroků Elrendar Keepu a nenést za ně žádnou zodpovědnost.

Jakékoliv diplomatické rozepře či útoky za hranicemi Quel'thalasu jsou do doby přímého ohrožení elfů zcela mimo Quel'thalaské plány a Quel'thalas se nehodlá zabývat ničí, co přímo neohrožuje život či zdraví krvavého elfa. Elfové operující na hranicích mimo Quel'thalas jsou za hranicemi pouze ze své vůle a Quel'thalas s tím nemá co odčinění. Vy-jímkou jsou pouze akce řízené přímo vedením Quel'thalasu.
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________________


Revan Bloodsworn oznamuje...

Správce Revan Bloodsworn oficiálně včera večer předala své místo Elther Verenai a dále pokračuje jako generál bitev mimo Silvermoon. Veškeré nové pravomoci má tedy Elther.

Novému správci přeji velké štěstí.
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________________


Lady Elther Venerai oznamuje....

Dnem od mého nástupu do funkce správce, ruším veškerá nařízení, vyhlášky a rozkazy předešlé správkyně Revan Bloodsworn a to od dne jejího nástupu do této funkce.

Dále pak zbavuju Elerandar Keep po dohodě s lordem Sunhandem všech vojenských závazků které mají rámci Quel'thalasu. Tímto jim je zakázáno zatýkat, trestat nebo jakkoliv jinak zasahovat do vnitrostátních záležitostí. A však mohou se nadále angažovat v těchto záležitostí s povolením správce, nebo za přítomnosti, výše postaveného člena řádu, gardy nebo hraničářů. A to až na vyhrazený pás území u jižní hranice s Plague, který spadá pod jejich vojenskou kontrolu.

Všichni obyvatelé Eleranda Keepu, mají právo být občany Quel’thalasu a to jedná li se o čistou krev sin’dorei nebo potomka quel’dorei. Zbylí obyvatelé, kteří nejsou této krve, mohou požívat stejných práv s výjimkou sňatku se sin’dorei, a právem zasahovat jakkoliv do politického dění. V případě spáchání trestního činu s ním bude zacházeno stejně jako by se jednalo o plnoprávného občana.

Kruhu mágů a jeho členům jsou navráceny veškeré pravomoci a výsady co by čestným obyvatelům Quel’thalasu a však s výjimkou zasahování do politického a vojenského dění, nebudou-li o to požádáni. Akademie zůstává v majetku města a je přístupná všem obyvatelům s výjimkou laboratoří a osobních prostor kam mají přístup pouze členové kruhu a správa města.

Do funkce kapitána farstrideru jmenuji lorda Emeralda Nurimu.

Podepsán
Správce Quel’thalasu
Ladz Elther Venerai.
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________________


Lord Emerald Nurimu oznamuje...

"Zakazuje se vstup do Eversongu a Ghostlands všem občanům v zajmu jejich bezpečí, porušením riskují svůj vlastni život. Vojenským složkám je doporučeno chodit ve vice lidech.
Vyjímu kde mohou občané chodit je Fairbreeze a Tranquilien ale pouze po cestě, nebo letecky ze Silvermoonu. Dále pak jezírko Stillwhisper.
Důvodem je zabezpečení lesa pro budoucí bezstarostný a neomezený pohyb.

Podepsán
Hraniční Kapitán Farstrideru
Lord Emerald Nurimu
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________________


Lady Elther Venerai oznamuje …

Z důvodu nedostatku důkazů ruším zatykač, který byl vypsán na Estorela Starridera, a zbavuji ho všech obvinění, která proti němu byla vznesena.
Dále pověřuji, Emeralda Nurimu aby celý případ znovu otevřel a znovu jej prošetřil.

Podepsán
Správce Quel’thalasu
Lady Elther Venerai.
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________________


Lady Elther Venerai oznamuje …

Za oddanost ve službě Ferstrideru a Quel’thalasu tímto kapitána lorda Emeralda Nurimu povyšuji na Generála Ferstridaru.
Tímto mu svým jménem a jménem říše, přeji mnoho úspěchů ve svém dalším jednání.

Podepsán
Správce Quel’thalasu
Lady Elther Venerai.
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________________


Lady Elther Venerai oznamuje …

Z důvodu nedostatku důkazů ruším zatykač, který byl vypsán na Sabriell (příjmení doplním), a zbavuji ji všech obvinění, která proti ní byla vznesena.

I nadále ponechávám tento případ k dalšímu šetřením, a z důvodu, že se jedná o stejný případ, co by Estorelem Starriderem, tak se toto vyšetřování sjednocuje a připadá k prošetření Generálu Emeraldu Nurimu. Dále pak je jim zakázáno, po dobu vyšetřování, se navzájem stýkat bez dohledu pověřené třetí osoby. Toto nařízení platí pro všechny zúčastněné strany.

Podepsán
Správce Quel’thalasu
Lady Elther Venerai.
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________________Lady Elther Venerai vyhlašuje!

Mycí povinnost, každý obyvatel nebo člen skupiny pohybující se po Quel’thalasu, je povinen vykonat alespoň jednou denně hygienu a očistu těla. Pokud tak neučiní, bude umyt proti jeho vůli.

Podepsán
Správce Quel’thalasu
Ladz Elther Venerai.
(Ať to není furt zákaz něčeho, nebo povolení. ;-) )
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________________

Edit: zatím je to vše, proti rozhodnutí, se lze odvolat a prodiskutovat ve hře, přímo s Elther.

Kailra
09-02-2014, 23:47
Lady Elther Venerai vyzývá!

Tímto vyzývám všechny obyvatele Quel'thalasu, aby se připojili k výpravě do titánské metropole Ulduar. Zájemci nechť kontaktují rytíře Corina.
Víc informací Zde (http://forum.gamenode.cz/showthread.php?14747-RP-V%C3%BDprava-do-Ulduaru-Horda&p=129908#post129908).

Dále pak oznamuji, že se mezi naše řady obyvatel vrací Lord Arioth Nie'Saravei, který byl považován za mrtvého. Tímto mu navracím veškerá práva náležící občanu království.

Podepsán
Správce Quel'thalasu
Lady Elther Venerai.

Kailra
22-02-2014, 17:53
Rekonstrukce Silvermoonu!

Krvaví elfové vždy mířili vysoko. Ale tak vysoko, na místo, kde stála, se nikdo nedíval. Správkyně shlédla z jedné z nejvyšších teras Silvermoonského paláce a chvíli pozorovala poklidný život elfů. Jejich smích, hádky, gardisty a nádherné budovy. Velkolepé a zdobené zlatem. Tak zářivé, že musela občas přivřít oči před odrážejícím se Sluncem.
Stejně jako vždy se vyhýbala pohledu na starou a poničenou část města. A stejně jako vždy tam její oči nakonec zabloudily a vkradl se do nich smutek. Stála tam do chvíle, než se Slunce rozhodlo ukončit svou každodenní pouť. Za nedlouho ruiny Silvermoonu zahalila tma, zatímco tu půvabnější část stále zalívalo světlo. Elther se náhle zamračila.
"Takhle to už dlouho nezůstane. Brzy bude opět svítit celý Silvermoon. Brzy budou elfové mířit výš než by je vůbec kdy napadlo."


http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20061017230032/wowwiki/images/a/a4/Wowi10ss1-thumb.jpg

Tímto vyzývám všechny obyvatele Quel'thalasu, aby se připojili, nebo finančně podpořili rekonstrukci pobořené části města. Tak zvané "Ruiny", aby i tato část města byla tak oslnivá, stejně jako tomu je u zbytku města. Zájemci nechť se dostaví na náměstí Bazaar (dne 1.3. v 19:00h), kde se budou moct připojit ke skupinám mágů, rytířů a farstridaru a společně tak započít první fázi rekonstrukce Ruin.


Podepsán
Správce Quel'thalasu
Lady Elther Venerai.

OOC: Jedná se o zahajovací event pro rekonstrukci Ruin, vítáni jsou všechny kteří mají čas a chuť se zúčastnit. Samotný event je pak rozdělen do několika etap, které by na sebe měli logicky navazovat.

1) Oficiální zahájení eventu (1.3. [sobota] v 19h, náměstí Bazaar) Změna z důvodů účasti na školním plesu co by organizátor musím event přesunout na 2.3. Neděli v 19h.
a) Proslov
b) Očista ruin od wratchetů a porouchaných strážců.
2) "to ví jen budoucnost"

Kailra
02-03-2014, 14:10
Lady Elther Venerai oznamuje...

Dnešním dnem 2.3. 2014 polední hodinou došlo k osamostatnění Elrendar Keepu od Quel'thalasu a to na základě dohody mezi lady Elther Venerai a lordem Cerothem Sunhandem. Rámci společné smlouvy byli dále uzavřeny dohody o volném obchodu, vojenské a hospodářské pomoci.

Podepsán
Správce Quel'thalasu
Lady Elther Venerai

Kailra
30-07-2014, 07:05
Lady Elther Venerai oznamuje...

Generál Ferstridaru lord Emerald Narim, byl degradován na Velitele a tím zbaven všech pravomocí a výsad spjaté s postem Generála.

Dále pak oznamuji, předčasně své odstoupení z funkce správce Quel'thalasu ve prospěch nového uchazeče, kterého jmenuji do funkce pátého dne osmého měsíce.


Podepsán
Správce Quel'thalasu
Lady Elther Venerai

Kailra
12-10-2014, 10:53
Lord Arioth Nie'Saravei oznamuje...

Dnem 12.10. byla Lady Thirra Avari uvolněna z postu Velmistra řádu Krvavých rytířů a byl jí udělen post mistra.
Na místo Velmistra řádu je pak jmenována Lady Catheryn Teleri. Rámci těchto změn bych rád vyzval zájemce z řad obyvatel Quel'thalasu, aby se připojili do řad elitní vojenské skupiny Našeho království.https://lh5.googleusercontent.com/dj1HO1peA3N7eFN05qv2vUsTVXinQROQRIR_Sn6ENZ8=w225-h207-p-no
Lady Catheryn Teleri
*na nástěnce je připíchnut i tento obrázek*Oběma elfkám pak přeji hodně úspěchů v jejich dalších krocích.

Podepsán:
Lord Arioth Nie'Saravei
správce Quel'thalasu a přilehlého území.

Kailra
01-11-2014, 12:47
Vážení spoluobčané,
včerejšího dne, se do paláce dostal dopis, se žádostí o výkupné za zadržené elfy a lodě, přepravující cenný náklad o celkové hodně 2 000 000 zlatých ze severních mramorových a zlatých dolů, který byl určen na rekonstrukci starého města. Krom tohoto pro Nás nutného materiálu aby rekonstrukce mohla pokračovat má únosce v držení 80 elfů a 5 Našich obchodních lodí. Celková suma, kterou po Nás vyžaduje na výkupném za lodě a elfy je 2 100 000 zlatých, v případě neuhrazení této sumy vyhrožuje smrtí nebo prodejem elfů. Únosce se podepsal jako John Hamižný. S tímto člověkem, otrokářem a podvodným obchodníkem, jsme se již v minulosti střetli a to právě ve souvislosti, že unášel Naše spoluobčany a prodával je na otrockou práci. Při zásahu proti jeho základně se mu však podařilo uprchnout. V ohledu o jakého pachatele se jedná, Vás vyzývám k zvýšené opatrnosti a zavazuji se k polapení Johna Hamižného.

Na základě těchto události, žádám představitele Kruhu mágu, Krvavých rytířů a Farstridarsů aby se v následujícím týdnu u mě zastavili, případně aby za mnou vyslali svého zástupce.
Dále pak vyzývám zájemce z řad občanů aby se v případě zájmu připojili ke skupině, která bude mít za úkol vykoupit/získat uvězněné elfy zpět na naše území. Případní zájemci nechť mě kontaktují dopisem.
Podrobné informace budou zveřejněny v nejbližších dnech, prozatím předpokládaný termín výpravy je stanoven na 8. listopadu.

Jako další bod, pak oznamuji, že byla založena veřejná sbírka, za účelem vykoupit zadržené elfy a lodě. Své příspěvky můžete odevzdat ve Silvermoonské Roal bance.

Podepsán:
Arioth Nie'Saravei
správce Quel'thalasu a přilehlého území.
Jedná se o navázání k eventu "Rekonstrukce Ruin" a starého eventu "Zachraňte Aschela". Event začne v sobotu 8. 11. od 19:30, případně se dá posunout ještě na jiný termín, dle většiny. Na event taky hledám 2 dobrovolníky, kteří by hráli "potřebné postavy...od pirátů, po kapitána" V případě zajmu mi napište in Game na nick (Arioth)/ nebo PMku sem.

Z organizačních důvodu a důvodů, že GM které mi mělo být nápomocno při jeho realizaci není k zastižení, jsem se rozhodl event přesunout na jiný termín, který bude během následujících dní uveden.

Ceroth
14-11-2014, 18:39
Z důvodu neaktivity byl Arioth Nie'Saravei odvolán z funkce Správce Quel'Thalasu. Tímto se dává na vědomí, že se hledá nový správce území Quel'Thalas. Zájemci nechť se hlásí v kanceláři Lorda Therona.

*Pergamen nese pečeť Lor'themara Therona, regenta Quel'Thalasu.*


Zájemci o post nechť napíšou PMku či ingame mail na char Ceroth nebo Eranon. Ve zprávě by měly být uvedeny tyto věci: jméno characteru, důvod proč chcete být správcem, návrhy co zlepšit v Quel'Thalasu (návrhy eventů).

Edit: GM Exxt byl zbaven práv i funkce, pokud chceš pomoc s eventem od 22. listopadu mohu já, případně zkus požádat Anttia nebo Salmo

Ceroth
07-12-2014, 22:36
Silvermoon má nového správce!!!

Dnešního večera bylo oznámeno, že zástupcem Lor'themara Therona a tedy novým správcem se stal Chardin Sunriser!
Ihned mu byly svěřeny nové povinnosti a je jisté, že po předchozích zkušenostech se správci bude pod drobnohledem.

Kéž je mu Veliké Slunce nakloněno!

Jesper_Czd
14-12-2014, 12:18
Správce oznamuje, že posty velitelské byly obsazeny
velmistrem krvavých rytířů se stal Allasseon Dawnstrider, který byl oficiálně představen na dýchánku,
generálem hraničářů byl jmenován Rivian Thel´Aran, bude představen na příští akci.
Ať jsou jejich záměry projasněné sluncem a činy oslňují všechny Sin´dorei

Jesper_Czd
17-12-2014, 17:17
Město hlásí přezbrojení stráží a zvýšený počet jednotek.... a důvod? Rozšíření neznámé nákazy!
Dva elfové umřeli v strašných bolestech a střípky vedou k sestavení zrcadla v němž se předvádějí Opuštění.
Tohle ohavné narušení čistoty nezůstalo nepovšimnuto a každého obchodníka, jemuž se tvář neudrží vcelku aspoň 30 vteřin,
nebo z ní zírají díry velké jako pěst, je možné zadržeti.
Správce vydal výstrahu vyhýbat se nákupu od kreatur s pokřivenou páteří, kvůli možné kontaminaci, dokud se celá věc
neprošetří.

Nedělní recitál (http://forum.gamenode.cz/showthread.php?16238-Eventy-spolo%C4%8Densk%C3%A9-ud%C3%A1losti&p=147367#post147367) (klik) nebude správou ohrožen.

Jesper_Czd
10-01-2015, 19:51
Já Chardin Sunriser, abdikuji z pozice správce.

Liris
11-01-2015, 14:58
Proboha proč?:(

Shedreka
11-01-2015, 16:04
Protože musí, jestli chce zůstat králem v Alteraku. :)

Liris
11-01-2015, 16:12
Plníme blbě pětiletku nebo co? :D

Jesper_Czd
12-01-2015, 19:33
Já Chardin Sunriser, ruším svou demisi a pokud si tak národ žádá, budu pokračovat v započatém.

Nifrit
22-01-2015, 03:36
http://sindorei.moxo.cz/images/articles/silvermoon_c.jpgRegent zkoseně pohlédl na elfa, který mu přinesl tu nepěknou zprávu. Léčitel z lazaretu. Tvářil se nešťastně a bezmocně, skoro jako by doufal, že vůdce národa to vyřeší za něj.
Lor´themar založil ruce za záda a semknul pevně rty do vodorovné linky. Chvíli to vypadalo, jako by držel tryznu za všechny ty duše, které nedošly pokoje.
Načež pohlédl na elfa a pravil: "Říkáš, že další elf navždy podlehl té neznámé nákaze? Kolikátý už?"
Kněz ve skromné světlé sutaně v barvě zářících hvězd věnoval elfovi pohled plný upřímných obav: "Šestý, regente. Už je to šestý případ."
Lor´themar se poškrábal na bradě. Jeho dva věrní rádci po boku čekajíce na rozhřešení, jen stále mlčky sledovali, co jejich vůdce praví. Věděl, že má jejich podporu, ať už vysloví jakékoliv rozhodnutí.
"Je načase zjistit co, nebo kdo, je příčinou toho všeho,“ zvedl pohled a zadíval se kamsi do dálky ke strážím. „Oznamte správci Quel´Thalasu, že jej navštívím.“


V Quel´Thalasu je vyhlášen stav pohotovosti.
Všichni elfové jsou vyzýváni k tomu, aby hlásili přítomnost podezřelých individuí a jakoukoliv podivnou činnost ihned nahlásili nejbližšímu vojenskému orgánu. Ať už se jedná o gardisty, krvavé rytíře nebo farstridery. V ideálním případě nechť tuto správu sdělí samotnému správci Quel´Thalasu Chardinu Sunriserovi.

Všichni, kteří ucítí byť jen náznak jakékoliv fyzické slabosti, nechť neprodleně navštíví lazaret.


Zlé jazyky říkají, že tohle vše mají na svědomí Opuštění. Jaké jsou ale jejich motivy? A jak je to potom se spojeneckou smlouvou Lady Sylvanas?
Mají elfové očekávat zradu, nebo v tom všem hraje roli úplně někdo jiný?

Nifrit
29-01-2015, 16:56
Elfové po úspěšné misi na území Opuštěných dojednali spolupráci s Lady Sylvanas.
Každým dnem je ve městě očekáván její vrchní alchymista a vědec, který bude elfům s tajemnou nákazou vypomáhat. Byla mu přislíbena úcta a jednání jako se sobě rovným. Jakákoliv zpronevěra tohoto slibu může mít fatální následky.
http://www.thehealthsite.com/wp-content/uploads/2013/05/food-spoilt.jpg

Město je však stále na nohou a léčitelé každým dnem a nocí zkoumají možnosti. Nakažených je stále víc, zdá se, že se nákaza objevila i v surovinách v některém z hostinců, což začíná vyvolávat paniku.

Jesper_Czd
01-02-2015, 19:56
Správce nařizuje ať se každý nakažený elf dostaví do lazaretu. Specialista z řad opuštěných je již na místě a je potřebné k léčbě udělat odběr.

Nifrit
17-02-2015, 14:14
http://fc08.deviantart.net/fs71/i/2011/128/3/8/the_forsaken_by_dremoravalkynaz-d3fwrjy.jpg

Poté, co sindoreiské delegaci Lady Sylvanas propůjčila jednoho ze svých služebníků, aby krvavým elfům pomohl s podivnou nákazou, uběhlo několik dní.
Během jednoho slunivého odpoledne město spolu se správcem v čele přivítalo alchymistu a felčara Rapheriho. Čas kvapil a Opuštěný, jenž se stal váženým hostem národa Sin´dorei, se pustil do své práce v lazaretu.

Dva dny pracoval na svém úkolu, posléze byl správce Sunriser i s gardisty viděn, jak Opuštěného odvádí z lazaretu spoutaného a předříkává mu jeho práva.
Dozví se město, co se to děje?
Zneužil Opuštěný svých výsad? Zradil spolupráci s krvavými elfy? Co se asi mohlo odehrát, že byl tento vážený host uvalen do žaláře?
Jedno je jisté. Městem se šíří neblahé zprávy, které údajně Opuštěný pronesl před správcem i mágy. Je to jen poplach? Je to pravda? Měl by se národ Sin´dorei obávat? Je pro šířící se paniku opravdu důvod?
Tvrdí se, že Nákaza si elfy nevybírá náhodně. Šíří se i v jiných hlavních městech Hordy, což potvrdil jeden z orkských šamanů, který zachránil život jednomu z magistrů Kruhu. Přesto ji elfové údajně nejvíce přitahují. Ale proč?
Říká se, že se nejedná o obyčejnou Nákazu, ale že se „nemoc“ svou podstatou blíží spíše nějaké kletbě. Kletbě, která má za následek, že mrtví po svém skonu zase vstávají. Co je však na tom pravdy, prozatím nebyl žádný „nemrtvý“ elf nikde viděn.
Zprávy šíří, že s tím má něco společného i Koncil stínů a je do toho zapletená temná magie.Jedno je jisté. V brzkých dnech se chystá soud. Bude Rapheri zbaven viny a ukáže se, že vše, co tvrdil, je pravda? Nebo bude za své lstivé činy potrestán? A jaký to bude mít dopad na koalici s Lady Sylvanas a jejími Opuštěnými?
Ženou se elfové do záhuby? Čeká je jen šířící se nákaza a hněv Temné paní?

Krvaví rytíři dostali na starost pročesávat město a hlídat každý podezřelý pohyb.
Hraničáři zvýšili své hlídky po eversongském lese, zvěsti tvrdí, že byli na území Eversongu zajati dva podezřelí a nyní jsou zajatci.
Mágové spolu s léčiteli dostali za úkol zjistit, co je Černá horečka ve skutečnosti zač a jak vyléčit nakažené, kterých je čím dál více a zamezit tomu, aby povstávali, pokud se slova Rapheriho potvrdí.

Sivaer
22-02-2015, 09:21
Hlášení z luhů a hájů

Stoický klid elfů, žijících daleko od melodramat, odehrávajících se v hlavním městě, vzal za své.

Kvůli nedávným událostem, spojených se zmizením několika těl, byl vyhlášen mimořádný stav. Strach padl na Eversongský hvozd. Dveře rezidenčních vil i obyčejných domů jsou zabedněny, okenice zavřeny. Na pustých náměstích a opuštěných cestách se sem tam mihne stín některého z hraničářů.

Naopak shon nastal v enklávě hraničářů. Velitelé komand přicházejí s hlášeními a odcházejí se novými rozkazy. Důstojníci zkoumají mapy a nebývale vážnými hlasy nad nimi vedou zanícené debaty.

Generál-hraničář Rivian Thel’Aran, vydal dekret, jehož obsah se dotýká všech obyvatel říše.

Až do odvolání, nesmí žádný elf, či jiný tvor, nemající povolení od generality království opustit město. Též obyvatelé vesnic se nemohou volně potulovat po lesích. Naopak je jim důrazně doporučeno, neopouštět své domy a živit se příděly, které jim hraničáři v pravidelných intervalech vydávají. Situace se dostala tak daleko, že mají být dokonce všichni občané, pod přísným dohledem hraničářů, evakuování do města. Před jeho hradbami má být též vytvořen bezpečný perimetr.

Copak útrapy obyvatel Quel’Thalasu nikdy neskončí? Co přinese takové množství elfů na jednom místě? Nedá to jen prostor podivné nákaze udeřit v plné síle? První, avšak nepříjemnou změnu můžeme pocítit už nyní. Ceny za služby i potraviny ve městě enormně stouply. A to je jen začátek…

Jesper_Czd
27-02-2015, 21:47
Správce Sunriser vydává výstrahu pro nemrtvé návštěvníky.
Zvažte svou cestu do města, pohybujte se jenom v skupinách a na očích gardy, pro vaše bezpečí.
(u lidu krvavých elfů propukají názory, že za nákazou stojí nemrtví a jsou čím dál tím víc radikálnější, hrozí pogromy?)
(Nepřidal tomu ani veřejný soud, který byl odročen)
(Elfové se tlačí ve městě, jsou prohledávání jestli nemaj kousance, cena jídla šla nahoru, přirozeně se hledají viníci)
(co bude zítra?mluví se o cestě za náčelníkem)

Liris
28-02-2015, 16:57
Kruh mágů vyjádřil svou podporu Farstriderům a gardě v rozhodnutí týkajícího se omezeného pohybu po Quel´Thalasských lesích.
Magistři Kruhu nadále nabádají Sin´dorei, aby zabezpečili své domy mechanickým způsobem a pokud možno stále nevycházeli. A dále aby se vyvarovali jakýchkoliv aktivit vyžadujících využití magické energie.
Jakýkoliv zvláštní jev nechť elfové hlásí pověřeným osobám.

Podle zpráv, které se dostaly do města, vytvářejí mágové v lesích jakési pasti nebo zásobárny energie. Kdo ví, co to je vlastně zač. Mágové ještě své oficiální usnesení lidu nepodali. Mnozí tvrdí, že situace je ještě vážnější neboť jedna z vesnic v Quel´thalasu je údajně zcela vyhlazena a vypálena. Dokonce se prý uvažuje o zákazu kouzlení mimo Silvermoon.

Thorn01
08-03-2015, 23:09
Rychle se po městě roznesla nová zpráva z oficiálních míst. Velmistr Allasseon Dawnstrider náhle a bez udání důvodu přerušil činnost a odstoupil ze své funkce. Ač ihned poté neodkladně odjel z města neznámo kam, zanechal za sebou nástupce. Je jím rytíř Andarrel, který se tímto stává novým velmistrem řádu. Nechť je mu Slunce nakloněno a jeho služba je ku prospěchu všemu lidu Sin'dorei.