PDA

View Full Version : Stormwindská Akademie Arkánních Umění a VědShedreka
01-02-2014, 16:59
Stormwindská Akademie Arkánních Umění a Věd

Akademie je v současnosti hned po Dalaranu nejvýznamějším lidským centrem magického i jiného bádání a studia.
Během své bohaté a dlouholeté historie mágové ze Stormwindské Akademie nejednou dokázali, že je s nimi třeba v magických kruzích počítat.
Z nejvýznamějších mágů působících v minulosti na Akademii můžeme jmenovat například arcimága Nielase Arana, a samozřejmě jeho syna, maguse Medivha.
Stormwindští mágové po léta slouží jako jedna z předních obranných linií království, a když je třeba, i jako útočná síla vůdči Hordě, démonům Plamenné legie, nemrtvým a temným čarodějům a jiným odpadlíkům a zloduchům.

Budovy Akademie:
Akademie má momentálně k dispozici Stormwindskou knihovnu, studovnu vedle Stockades a Kouzelnickou pracovnu v Magické čtvrti, dále byla vystavěna budova s učebnami, laboratořemi a společenskou místností.


Organizační struktura:

V čele každé katedry stojí profesor / arcimág / magistr demonologie, jež svolává různé schůze, pořádá přednášky, učí učně, tvoří eventy(pokud možno), snaží se rozvíjet vhodně roleplay ze své pozice plnoucí.
Samotná Akademie pak může mít ještě děkana při dostatečném počtu členů, jež pak obvykle jen řeší záležitosti s královstvím, vedoucími kateder či případně eventy.


Katedry Akademie:

Katedra arkánních umění

Tato katedra se zabývá studiem čisté arkány, což (pro některé překvapivě) zahrnuje i ledovou a ohnivou magii. Setkat se tu však můžete i s runovou magií..
Dosažitelné hodnosti a tituly jsou Arcimág, Mág, Novic.
Typickými specializacemi pak jsou Arkanista, Pyromancer, Kryomancer/Hydromancer, Vyvolavač (Conjurer/Summoner), Zaříkavač (Abjurer), Očarovatel (enchanter), Zapisovatel (Inscriber), Iluzionista, Věštec (Divinier) a mnohé další.
Ingame typicky mág, enchanter, inscripter, příp. destro warlock, další dle roleplay.

Katedra demonologie a temných umění
S rozmachem nekontrolovaného využívání démonů a felové magie vznikla potřeba její využívání a bádání nějak kontrolovat a řídit, proto byla při Akademii založena i katedra demonologie a temných umění.
Tato katedra, jak již název napovídá, se zabývá studiem démonů a temné stránky arkanní magie zahrnující felovou, stínovou a vyjímečně i černou magii a možnostmi jejich využití proti nepříteli nebo bojem proti ní v případě černé magie.
Dosažitelné hodnosti jsou Magistr demonologie, Demonolog, Ministrant.
Typickými specializacemi pak jsou Stínový mág (Shadowmage), Demonolog, Černokněžník(Warlock), Lovec démonů (demon hunter), Krvavý mág (Blood Mage) a další.
Ingame obvykle warlock, shadowpriest, další dle roleplay.

Katedra vědeckého bádání

Protože ne všichni jsou obdařeni schopnostmi v arkánní magii, byla nedávno zřízena další nová katedra umožňující studium rozličných věd a umění.
Dosažitelné hodnosti jsou Profesor, Vědec, Učeň.
Typické specializace jsou lékař/felčar, alchymista, historik, přírodovědec (zoolog - zvířomil, botanik či jiný blázen do přírody), geograf-průzkumník, kryptograf (mistr šifer i hádanek), inženýr, diplomat, astrolog a velice zajímavý technomág (mág využívající různá technická udělátka) či jiné specializace, z nichž mnohé se velmi prolínají.
Ingame obvykle inženýr, alchymista, inscripter, snad i hunter (zoolog), druid & šaman s vědeckými zájmy o přírodu, blacksmith (zabývající se důkladně metalurgií), herbalista, kněz či pal jakož lékař/felčař, v podstatě téměř kdokoliv dokáže vhodně zahrát nějakou z výše zmíněných profesí (či studentů té profese), nebo si nějakou zajímavou vymyslet (zmíněné berte jako inspiraci).

Hlavní náplní, nikoliv však jedinou, by měly být :
- lov čarodějných odpadlíků, démonů, temných mágů aj.
- výpravy za různými artefakty/zajímavostmi a jejich studium

- boj s všelijakými nepřáteli Aliance
- přednášky i praktické ukázky rozličných témat jak pro členy, tak veřejnost
- magické i vědecké disputace na rozličná témata
- odborné rady veřejnosti
- individuální i skupinová výuka učedníků
- akademické flámování


Členové a volné pozice:

Vedoucí katedry arkánních umění: lady Veralyn Lefevre
Mágové:
Veralyn Terae Lefevre - arkanistka
(Nahnah) Jasmine Mellan
Alsen TinFizz Fogred - kryomancie

Novicové: hledá se


Vedoucí katedry demonologie a temných umění : hledá se
Demonologové:
Garlock Magnus
Meria Lacris
hledá se
Ministranti: hledá se

Vedoucí katedry vědeckého bádání: hledá se (ideálně nějaký typ Da Vinci, McGywer či Jára Cimrman )
Vědci:
Reag - bestiologie, zejména drakobijectví, drakologie, zoologie
Veralyn Terae Lefevre - historie, drakologie
Alsen TinFizz Fogred - historie, inženýrství
Ineas - kryptologie, archeologie
Rosallie Carmen Lighthand - medicína
Everrius Shadowfrost - archeologie
Hledají se dál ...
Učňové:
hledá se
Školník/Kuchař/Uklizečka/Pomocník: hledá se (může vykonávat jedna i více osob, pokud to někoho bude bavit )

Důvody a účel
Bavit se, poskytovat možnosti zajímavého roleplay, pobízet k zamýšlení se nad lore, něco málo přiučit ostatní, umožnit aplikovat do hry různé vědy a povolání z reallife a rozvolnit tak klasické ohrané classy - paladin, war, mág, atd. Rozhodně vás nikdo nebude vodit celou dobu za ručičku (možná jako učně), chce to i vlastní invenci (minimálně v tvorbě vašeho charakteru), obšas zkoumat wowwiki. Čím vyšší hodnost budete mýti, tím více byste měli vědět a dokázat ve svém postu sehrát. Myslím, že v daných možnostech se dokáže najít každý, kdo nechce hrát jen hospodského povaleče či burana.
V pozici učňů by to však mělo být vhodné i pro začátečníky s roleplay
Nebojte se však, nepůjde jen o nudné roleplay akademických krys. Cílem je i něco dobrodružnějšího, výpravy za poznáním, artefakty i hony na padouchy po různých místech Azerothu či řešení různých nepovedených pokusů.

Za text poděkování Seraphimovi, který Akademii původně založil.