PDA

View Full Version : Sin'dorei v základuKailra
31-01-2014, 20:11
Krvaví elfové (Sin'dorei)Krvaví elfové, nebo také Sin'dorei, jsou potomky Vysokých/Vznešených elfů (Quel'dorei), kteří kdysi obývali Quel'Thalas. Během Třetí války se ale jejich život změnil od základů. Arthasova Pohroma zničila Quel’Thalas a roztříštila elfí rasu. Povražděno bylo více jak 90% populace. Královská linie přetrvala díky princi Kael’thasu Sunstriderovi, který tou dobou studoval magii v Dalaranu. Když se dozvěděl co se stalo, urychleně se vrátil domů a ujal se vedení. Tehdy také elfové přijali své nové jméno - Sin'dorei - jako památku svých padlých a prolité krve.

Před zničením Sluneční studny, byli všichni Vysocí elfové trvale vystaveni jejím magickým schopnostem. Nyní bez magie trpěli. Kael’thas prohlásil, že bez magie brzy zemřou a začal studovat jiný způsob jak ji získat.
Brzy poté se Krvaví elfové střetli s Pohromou a trolly kmene Amani, kteří si našli cestu do bývalé elfí říše. Když se jim podařili částečně stanovit hranice a úspěšně je bránit, rozhodl se Kael’thas za doprovodu nejsilnějších elfích bojovníků a mágů odejít, aby se připojil k Alianci a pomohl jim v boji s Pohromou. Avšak fanatizmus a deziluze zastřeli úsudek lidí. Neviděli pomoc, kterou jim Sin'dorei nabízeli a považovali je za slabé a nedůvěryhodné spojence. Když byli nakonec ještě označeni za zrádce, uvězněni a odsouzeni k smrti, prchli Kael’thas a jeho elfové do Outlandu, kde spojili své síli s Illidanem Stormrage. Tato skupina pomohla porazit démona Magtheriona a zabrala si pro sebe Black Citadel.

Výměnou za oddanou službu jim Illidan poskytl místo k životu a také schopnost vysát manu ze všeho, co je schopno nakládat s magickou silou. Což vyústilo v lovení a "krmení" se na démonech žijících v zemích Outlandu. Důležitý je fakt, že elfové nikdy nenahlíželi na démony jako na spojence, ale jako na užitečné nástroje k opětovnému získání síly. Ti žijící v Outlandu se příliš nestarají o Alianci ani Hordu - jsou plně zaneprázdnění zlepšování svých schopností.

Většina elfů však zůstala na Azerothu, nenásledovali prince do zemí Outlandu. Zdržují se převážně v Quel’Thalassu a snaží získat ztracenou domovinu.
Jen jediný posel byl poslán z Outlandu zpět, aby doručl poselství - Rommath. Jeho slova zněla jasně: "Jednoho dne se Kael’thas vrátí a přivede svůj lid do ráje." Rommath poté zůstal ve měste a učil Krvavé elfy jak vysávat a zacházet se získanou magickou energii. S nově nabytou mocí elfové obnovili Silvermoon (Stříbrolunní). Posíleni příslibem Kael’thasova návratu se vyčerpaní občané Quel’Thalassu soustředili na znovuzískání sil. Ačkoli pohrdají většinou ostatních ras, pochopili, že Opuštění jsou jiní a alespoň mají stejné cíle jako oni - vybudovali tedy přímé magické spojení mezi Silvermoonem a Undercity, které jim pod vedení Sylvannas pomohlo v časech nejtěžších.Vzhled

Elfové bývají o něco vyšší než lidé, jsou spíše štíhlejších a atletičtějších postav. Rysy tváře bývají ostré, ale symetrické. Mají dlouhé, špičaté uši, ostré smysly a dobře vidí ve tmě. Podle lidských měřítek jsou elfové velmi pohlední, nicméně jaksi zženštilí - přiliš dbají o svůj dokonalý zevnějšek.

Krvavý elf se od Vznešeného liší především barvou očí - vznešení mívali oči jasně modré, zatímco oči krvavých elfů září zeleným plamenem magické posedlosti...

Přestože je původ Krvavých a Vysokých elfů stejný, a kdysi je oddělovaly především jen kulturní rozdíly, dnes jsou si již oba národy natolik vzdálené, že se o Sin'dorei hovoří jako o zcela nově se vyvíjející rase. Zapříčinilo to především velké přijímaní many z různých zdrojů. Závislost na "špatné" magii způsobila, že oči Krvavých elfů září zeleně jako oheň démonů. Tento zdroj magie také mění barvu jejich kůže z tmavší na velice bledou. Vlasy jsou buď světlejší nebo sytě rudé narozdíl od Quel’dorei. Vousy jim rostou jen málo, většinou vůbec ne.

Elfové obvykle plně dospívají někdy kolem stého roku života, stárnou jen velmi pomalu - pak zničehonic během jediného roku zestárnou a jejich krása uvadne. Umírají obvykle ve věku 750-800 let, jelikož se bez Sluneční studny nedožívají tak vysokého věku jako dříve.

https://lh4.googleusercontent.com/bKq9KJSdbXTM3A0EQPNu5z3SDUEnMWg8FEc_81TeP9c=w260-h162-p-no

Závislost na magii

Během Třetí války přišli elfové i o Sluneční Studnu - zdroj magické síly pro všechny elfy. Odříznuti od životodárné energie chřadli, slábli a velmi slabí jedinci umírali v agónii. Zoufalství a závislost na magii přiměla prince Kael`Thase, aby pro elfy našel nový zdroj síly - tím se nakonec ukázaly černokněžnické praktiky vysávání magie.

Téměř každý elf je závislý na magii, je to věčná žízeň, která jde zahnat jen na chvíli. Tráví své dny bojem se svou slabostí a snaží se ji utišit sáním many z dostupných zdrojů nebo snahou odolat touze se „krmit“. Jsou magickou rasou se vším všudy - magie je přítomná i v jejich těle, změnila je. Elfové potřebují k životu magii stejně jako jídlo a pití. Její nedostatek vede k oslabení organismu, křečím, bolestem a někdy i smrti. Čím silnější magií elf vládne, tím je těžší uspokojit závislost.

Většina elfů se stane velmi bezohlednými ke svému okolí a magii si z něj bez ostychu, surově berou. Používání těchto schopností má za následek onu nazelenalou záři v elfích očích. Čím více má elf magické síly, tím je záře silnější.


Přesvědčení

Většina Krvavých elfů není šílená ani zlá, jen si zvolili bojovat ohněm proti ohni. Trpí zničením Sluneční studny a všichni potřebovali a stále potřebují přísun magické energie, a to i přes to, že většina z nich nejsou magicky aktivní.

Nejsilnější mágové krvavých elfů bývají šílení, protože magie, kterou vládnou je prohnilá. Naproti tomu Farstrideři, kteří užívají jen málo magie jsou považováni za vzor bezmezného zasvěcení se národu a jsou nazývaní čestnými a ušlechtilými. Vlastně se říká, že Farstrideři jsou jednou z mála skupin Krvavých elfů co si zachovali čest a úctu.

Napětí po boji během Druhé Války se stalo hořící nenávistí - Vysocí elfové se odtáhli od Aliance s vědomím, že nebyl poslán dostatek jednotek na ochranu Quel’Thalasu, což vedlo k velkému masakru a devastaci. Jen málo jich zůstalo ve službách Aliance. Avšak loajalita i tohoto mála se náhle vytratila po druhém zpustošení Quel’Thalasu Arthasem, při kterém Aliance nepodnikla vůbec žádné kroky ve snaze jej zastavit.

Nakonec se kvůli ponižujícímu a rasově motivovanému jednání Lorda Garithose, který se pokusil popravit mnoho Krvavých elfů za to, že přijali lodě od Nag, mnoho dříve alianci loajalních elfů přidalo ke Kael’thasově tažení. A poslední zbytky Vysokých elfů, které i po tomto činu zůsly věrné Alianci a její chabé politice, se potýká s diskriminací a odsuzováním od lidí se kterými v Theramoru a Stormwindu spolupracují.

V důsledku takovéto jednání jsou Krvaví elfové většinou silně xenofobní. Věří, že jediní komu mohou věřit, jsou členové jejich vlastního národa. Mnozí je vnímají jejich chování jako unáhlené a povýšené, protože postrádají vyrovnanost a klidný úsudek svých pradávných příbuzných. určitě se vždy chopí příležitosti, mnohdy však činí unáhlená rozhodnutí bez ohledu na následky. Věří, že moc je něco co je třeba si vzít ne zasloužit. Síla je něco, s čím si mohou zahrávat, bude-li to pro větší dobro všech Krvavých elfů.

Tatovéto jednání se příkladně projevilo, když začali elfové úspěšně odčerpávat čistou energii z Naaru, a stali se tak Krvavými Rytíři - nebrali na vědomí Paladinský kodex, laskavost, ani harmonii s vesmírem.
V souvislosti s Krvavými elfy se často objevuje slovní spojení „Temný osud“. Zřejmě to odpovídá faktu, že se pod vedením Kael’thase připojili k Plamenné legii, Illiadanovi a nagám. Ačkoli se někteří otočili zády ke Kael’thasově rozhodnutí a založili opoziční frakci znamou jako Scryers a operují proti němu. Ti jež zůstali na Azerotu se od něj počase také odvrátili, a nazvali jej zrádcem vlastní krve.


Kultura

Elfové se v průběhu let stali marnivou, pyšnou, hrdou a krutou rasou. Pohrdají všemi ostatními a bez ostychu je využívají. Opájejí se svou mocí, libují si v bohatství a přepychu, okázale mrhají magickou silou, aby dali najevo svou moc a sílu. V elfí společnosti hraje dležitou roli moc. Moc není pro elfy něco, co je třeba si zasloužit - je to něco, co je třeba si vzít. Nejtypičtějším důkazem si stali Krvaví rytíři, kteří vysávali sílu Světla z uvězněného Naaru.

Rádi se oblékají do rudé, zlaté a černé - to jsou hlavní barvy sin`dorei. Nosí krvavě rudé róby, které odrážejí jejich ohnivou povahu a krev padlých druhů při obraně Quel’thalassu. Mnoho se jich soustředí na studium arcane a ohnivé magie, jako opak ledového a vodního zaměření Vysokých elfů.

Znakem Krvavých elfů se stal fénix - jeho křídla lze najít téměř všude. Symbolicky vzato se podobně jako fénix zrodili z popela. Zemřeli jako vznešení elfové a znovu se zrodili jako krvaví. Jeho symbol zdobí i elfské vlajky. Zajímavostí je, že se jej elfští mágové během Třetí války naučili povolat z Elementárních sfér ohně. Narozdíl od jiných mágů byli zdá se s těmito tvory hluboce propojeni, což jim umožňovalo udržovat si nad nimi lepší kontrolu. Pravděpodobně je to dáno faktem, že s nimi sdílejí ničivou povahu a téměř výhradně magický původ.

Architektura Krvavých elfů je skoro stejná jako Vysokých. Sestává ze zavěšených výtvorů úžasných křivek a tvarů. Častý je přírodním, květinovým nebo zvířecím designem. Jejich fontány jakoby rušili přírodní zákony a vytvářející propletené vodní proudy v téměř nemožných směrech.https://lh4.googleusercontent.com/-cU67vU7AjYk/Uuvfj8Q6kTI/AAAAAAAAAJE/laj_IBbJLkE/w524-h405-no/Silvermoon_C+%25281%2529.jpg
Ilustrační obrázek čerpán z: http://www.wowwiki.com/Silvermoon_City // 31.1. 2014


Vztahy

Následující informace jsou příkladem toho, jak Elfové vnímají ostaní rasy. Jak jsem ale uvedla výše, dbají svých zájmů a chovají se navenek tak, aby jim to přineslo co největší užitek. Čili, je-li nezbytně nutné spolupracovat pro dosažení vlastních cílů s někým, koho nemají příliš v lásce, pak to se sebezapřením udělají, a to dokonce takovým způsobem, že si dotyčný jejich případné nevraživosti ani nevšimne. Jsou-li ale mezi svými, dávají své sympatie a antipatie veřejně najevo.


HordaSin'dorei jsou obvykle velmi xenofobní, prožité utrpení, selhání a tragická minulost je naučila nedůvěře a pohrdání. Většina ras Hordy se od elfů dočká jen opovržení. Elfové obecně považují orky, trolly i taureny za polozvířecí bestie.
Nadto, trollové byli odpradávna nepřátelé elfů - a tato nevraživost je zakořeněná na obou stranách.
Někteří staří orkové mohou cítit jistou spřízněnost s elfy, protože sami kdysi zažili co to znamená být posedlý po démonické síle. Přesto však většina elfů spatřuje slabost v jednání orků. Nesnáší je proto, že ač měli být dost silní na to, aby ovládali síly, které jim démoni dali, upadli místo toho pod jejich nadvládu.


Zatímco nenávidí většinu ostatních ras, přijali Opuštěné za spojence. Sdílí s nimi stejné cíle - pomsta Arthasovi a Pohromě.
https://lh5.googleusercontent.com/dt5PaXopt5NETUJ2Mu3N3lO0yIYAeaNMPfOUZ1PpuuM=s207-p-no

AlianceCo se týče Aliance, vztahy nejsou o nic lepší. Elfové se cítí zrazeni a opuštěni, proto se lidé, trpaslíci a gnómové mohou dočkat jen opovržení a hořké nenávisti. Nejsou vítáni v zemích Aliance, a ta sama představuje vše, co elfové na světě nenávidí.
S Kal'dorei nejsou kupodivu úhlavními nepřáteli - vždyť sdílejí společný původ a i přes značné rozdíly jsou si tyto rasy pořád ještě blízké. Na druhou stranu, většina nočních elfů nemá absolutně žádné pochopení pro posedlost po moci a magii, takže se krvavý elf jen málokdy dočká vlídného přijetí. Časté připomínání minulosti a vyhoštění také sblížení nikterak nepomáhají.
Pro draenei jsou krvaví elfové obvykle úhlavní nepřátelé - vždyť právě sin'dorei je vyštvali z Tempest keep a poškodili Exodar natolik, že havaroval na Azerothu.
Co se týče Vysokých elfů, snaží se je zatáhnout do svých plánů, což je pro ně ale nepřijatelné a odpuzující. Existenci Krvavých elfů vidí jako důkaz hloubky a míry, jaké může vlivem zkažení a touhy po moci dříve mocná rasa dosáhnout. Vnímají je jako varování před zaplétáním se s démony, ztrátou soudnosti a sebekontroly. Naopak Krvaví elfové je vnímají jako slabé a neužitečné, protože odmítájí moc, která je jim nabízena.
Ostatní rasy jsou nenáviděné už jen z pouhé příslušnosti k Alianci – přítel mého nepřítele je můj nepřítel jak se říká.
Všeobecně vzato vidí krvaví elfové v Alianci a jejím ultimátním zničení jen další cíl.
https://lh6.googleusercontent.com/pNEyONk7ziV5h3Ddk-dSSo-ZqbmcA0BeO6Romfdi_WM=w208-h207-p-no


Ostatní

Goblini jsou jedinými obchodníky, kteří jim prodávají své zboží bez předsudků, zatímco Alianční nebo i Hordský obchodník je často nenechají se na své zboží ani podívat. A pokud ano, automaticky navýší cenu.
Scryers - elfové, kteří následovali Kael`Thase do Outlandu, ale pod vedením Voern`thala zradili Illidana a připojili se k Naaru ze Shatarathu. Víra v Naaru jim dává sílu bojovat se svou posedlostí, jsou svornými nepřáteli Illidana a Kael`Thase. Někteří krvaví elfové žijící na Azerothu s nimi sympatizují, jiní ne, jelikož jim zazlívají, že stále zůstavají v zemích Outlandu. Rozhodně v nich ale nevidí své nepřátele, jelikož se odvrátili od zrádného prince.
Armády Kael`Thase - elfové, kteří následovali prince a zachovali mu věrnost. Nepřímo podléhají Illidanovi, který je sám služebníkem Plamenné legie.Tito Elfové pomalu zjišťují, že je Kael`Thas k zatracení, nicméně většina propadla své touze po moci a magii... Krvaví elfové na ně povětšinou pohlížejí jako na zrádce a nepřátele.
Mutace krvavých elfů


Wretcheti

Krvaví elfové, kteří nedokázali zvládnout svou magickou závislost. Jsou hubení až kostnatí, mají drápovité ruce, modré oči a podivné výrustky na zádech, které vyzařují nadpřirozené modré světlo.
Jsou roztroušeni po Eversongském lese a postrádají jakéhokoliv hlavního vůdce. Infiltrovali ruiny Stříbrolunní, Sunsail Anchorage a dokonce Falthrien Academy na Sunstrider Isle. Tento druh Krvavých elfů je považován za relativně nový, protože se vyvinuli až po pádu Sluneční studny.

Jsou přirovnáváni k nagám a satyrům, protože jejich magická závislost způsobila fyzické změny. Odlišný je však průběh těchto změn. Zatímco obě zmíněné rasy potřebovaly k přeměni dlouhá staletí, změna ve wretcheta se může odehrát prakticky okamžitě (jakmile Bloodelf podlehne žízni po maně). Poslední dobou se ukazuje, že tento stav není trvalý a může být zvrácen nebo vyléčen.Nový druh Wretchetů

Tento nový typ se objevil poté, co byla Sluneční studna použita k přivolání Plamenné legie. Od běžných wretchetů se odlišují především výraznějšími fyzickými změnami - zelené oči, zčernalé rty, méně vlasů, drápovité ruce a nohy s démonsky hnědou barvou kůže, praskliny v kůže zářící zeleně. Obvyklé jsou také hluboké zářezy v oblasti hrudi vypadajících jako pozůstatky prasklých manových vředů, které mnohdy pokrývají jejich těla.

Tyto horší příznaky se objevují u wretchetů, kteří propadli závislosti na sílách poskytovaných Plamennou legií, nebo při nezdařilém pokusu elfa stát se Fel-Elfem (přijmutí přílišného množství špatné energie). Tito Wretcheti oddaně slouží Kael’thasovi, který jim poskytuje dostatek potravy.
Zatím byli k vidění pouze v Quel’danasu a u trůnu Kil’jaedena, zřejmě proto, že tato mutace je poměrně mladá a stane se pouze tehdy, kdy je Krvavý elf nebo Wretched vystaven velkému množství špatné energie.


https://lh4.googleusercontent.com/ra2cr7DGgFaM1RWwPAjhzc7GORZKmWJI21ncZH1a7BM=w415-h311-noFelblood elfové

Padlí elfové jsou skupinou Kael’thasových nejvěrnějších následovníků, kteří byli odměněni Kil’jaedenem a vykoupali se v démoní krvi.
Vyvinuly se u nich nepřirozené barvy kůže, stejně jako vlasů, rohy a něco co vypadá jako malá, černě opeřená křídla. Také praskliny v kůži co odhalují temnou energii proudící uvnitř.


https://lh5.googleusercontent.com/-eFV76ydb67s/UuvzzXGNjXI/AAAAAAAAANA/DkJiQFgMedk/w521-h293-no/Felblood_elves.png
"Edit: texty čerpány ze starého fóra CzD, od autorů Zaer, Yorda, Aurora"

Kailra
31-01-2014, 22:03
Charakteristika rolí, které lze u krvavých elfů RPit.


U krvavých elfů lze rpit mnoho rolí, od běžné švadlenky až po královského gardistu, od dobrého obchodníka až po prolhaného a lsivého lupiče a vrahouna. Nápaditosti se meze nekladou, jediné na co je dobré si dávat pozor, je aby se má role ubírala nejlépe zlatou střední cestou. Nebylo všemocná nebo nějak jinak nepříjemná pro ostatní spoluhráče. Jde především o společnou zábavu a né aby jedna role travila chut na další rp svím spoluhráčům. Jinak krom malých individualních rolí se lze zapojit do jedné z větších skupin, které u elfů fungují.


1.Farstrideři


"Jsi hraničář. Většinu svého času trávíš v divočině a do města si chodíváš odpočinout, dozvědět se novinky, navštívit rodinu, podat hlášení, či získat nové rozkazy. Jsi lukostřelec a šermíř. Tvůj dlouhodobý pobyt v přírodě ti dal vědomosti o tom jak ochočit divoké zvíře tak, aby tě věrně následovalo a bylo ti oddaným přítelem. Jakožto Farstrider se na rozdíl od ostatních krvavých elfů těšíš vitálnější kondicí a netrpíš tolik závislostí na magii. Farstrideři obecně věří v to, že jejich posláním je chránit Quel´Thallas a ostatní krvavé elfy a bojovat se zlem. Jsi bojovník a ochránce. Pravý elf, který se nebojí vydat do nebezpečí, aby splnil to co je správné a potřeba. Elfové jsou známí pro svou pomstychtivost a právě hraničáři jsou známí pro svůj odmítavý postoj vůči trolům a nemrtvým, kterým plně nevěří a v duchu je obviňují za akce trolů Amani a nemrtvé Pohromy. Musejí se však podřídit vládě Quel´Thallasu a nové spojence respektovat... ač neradi. Farstrideři také nenahlížejí moc v dobrém na akce Krvavých rytířů a způsoby jakými se dostali ke svým silám. Generalem Farstriderů je v současné době Emerald Narimu."Farstrideři jsou mrštní, rychlí, dobře se plíží lesem, dokáží stopovat, přežít bez problémů v přírodě, jsou dobrými střelci a šermíři. Nenosí však těžké zbroje ani zbraně kvůli omezení v pohybu, jímž by je postihovaly. Farstrideři vůbec nevyužívají magii.
Farstridera může hrát hunter, rogue a dokonce i paladin - pokud se příslušně obleče a bude hrát na to, že je hraničářem zaměřujícím se na boj z blízka - bez používaní magie, léčení a atd.
Můžete zkusit začít jako pokročilejší a zkušenější farstrider pokud budete roli zvládat - či jako nováček, který se bude věci dozvídat od svých nadřízených a budou nad ním držet ochranou ruku.
Farstrideři nabízejí zajímavé RP elfích hraničářů, kteří hlídkují po elfích zemích, bojují s hrozbami ohrožujícími jejich národ, slouží jako zvědové a průzkumníci, ochránci a špehové. Často trénují a provádí různá cvičení.
Farstrider patří mezi méně náročné role a může poskytnout mnoho zábavy / role nováčka je jednodušší a je vhodnější pro začínající hráče
Pokud se chceš přidat k Farstriderům = kontaktuj herní postavu "Emarald"
https://lh5.googleusercontent.com/-sWEQ5iD7YeU/UuwMKxDOztI/AAAAAAAAAOg/XGlr27z9rJA/w565-h352-no/screenshot_103.bmp

2.Členové Kruhu mágů


"Jsi magistr/student. Uživatel magie. Nižší rasy by se tě snažily nazvat mágem, ale elfská společnost má pro tvé vznešené povolání svůj vlastní název. Máš nadání pro magii a její využívání. Už od mala tě fascinovaly záhady a měl jsi touhu tvořit a něco dokázat. Cesta magie pro tebe byla tou pravou. Jsi zvídavý a chceš se dozvídat nové a nové věci. Jsi pyšný na svůj národ a jsi si moc dobře vědom toho, že na světě nejsou lepší mágové než ti z řad Krvavých elfů. Magistři (studenti Kruhu) jsou elfími uživateli magie. Jsou nejstarší organizací elfí říše - jsou dokonce starší než říše sama. Mágové jsou ve městě vážení a těší se respektu. Přesto však ví kde je jejich místo a nesnaží se vyvolávat zbytečné konflikty s ostatními složkami města. To co zajímá členy Kruhu mágů - je magie, různé experimenty, dovídání se nového a snaha pozvednout svou rasu a pomáhat ji. Magistři mohou být povoláni na bojiště správci města či generálem, aby pomohli své rase vyhrát důležité bitvy. Magistři a studenti jsou sdružování do "Kruhu mágů" pod vedením hlavního magistra Ezachiela Mal'foye."Magistři(členové KM) jsou vznešení a inteligentní. Do divočiny nechodí pokud nemusí. Nosí honosné a zdobené róby. Mágové KM nenosí těžké zbroje, protože by je příliš unavovaly, rozptylovaly a odčerpávaly tak síly potřebné k užívání magie jinam. Mají rádi své pohodlí a nechodívají do prvních liníí. Stojí v zadních liniích a vrhají po nepřátelích svá mocná kouzla. V boji z blízka jsou hodně slabí. Na rozdíl od jiných elfích bojovníků spoléhají na to, že své nepřátele zničí magií a že se k nim ani nedostanou, ne na to že jej manuálně rozsekají mečem. Studium a trénovaní magie navíc zabírá příliš mnoho času na to, aby se členové Kruhu ještě zaobírali něčím tak otravným jako je namáhání těla.
Magistra/studenta může hrát mág, warlock i sh.priest, vše ale v rovině mágovské.
Můžete hrát magistra - pokud si na to věříte. Magistr je ale náročný na znalosti lore, magie, dobrý vkus a také musí mít pěkný jazykový projev a nemluvit jako sedlák. Hrát magistra také vyžaduje dobrou fantazii. Můžeté také zkusit hrát adepta magie, který se magii učí od zkušenějšího magistra. Tato role může být velmi zábavná a ukáže vám pohled na magii z druhé strany, také se budete postupně dozvídat o světě warcraftu, jeho lore i o magii.
Členové KM mohou poskytnout zábavu a možnost vyřádit se pro opravdové RP gurmány. Je to role vědce, učence a magika.
Magistři patří mezi nejnáročnější role jaké lze hrát.
Pokud se k nim chcete přidat kontaktuje herní postavu "Ezachiel"

https://lh4.googleusercontent.com/-czgWEP6Hb5Q/UuwMN2v5gwI/AAAAAAAAAOw/0AMno9_sxE4/w565-h352-no/screenshot_105.bmp

3.Krvaví rytíři


"Jsi Krvavý rytíř. Hrdý obránce své země. Jsi jedním z těch, kdo vysáli energii z Naaru Mu'ru a získal jsi tak schopnost využívat světlo stejně tak jako největší hrdinové Aliance... paladinové. Bojovat za tvou vlast je tvým posláním. Kvůli tvé lásce ke své rase a přesvědčení ses dal na cestu rytíře. Jsi těžkooděnec a bojovník z blízka využívající síly světla ke zničení všech nepřátel krvavých elfů. Narozdíl od aliančních paladinů nejednáš podle jejich morálního kodexu, ale podle kodexů krvavých elfů. Pokud by tě někdo nazval paladinem... mohlo by to klidně znamenat urážku. Svůj čas trávíš trénováním a zdokonalováním svých schopností. Jsi připraven kdykoliv vyrazit do boje za svou vlast a zničit všechny stvůry zla a nepřátelé tvé rasy. Krvaví rytíři jsou nejnovější militantní organizací krvavých elfů. Jsou ale vážení a mocní. Jejich odhodlání bojovat za svou vlast je nezpochybnitelné. Krvaví rytíři věří ve světlo, ale ne zase tak úplně zaslepeně jako paladinové u Aliance. Krvaví rytíři světlo svým způsobem využívají tak jak jim vyhovuje - přesto ale nejsou žádní zlosynové. Krvaví rytíři jsou pod vedením Thirri Avari.Krvaví rytíři jsou hrdí a schopní. Jsou to těžcí ozbrojenci bojující v předních liniích. Jsou zruční v boji z blízka, ale také ve využívání světla k útoku, obraně či léčení. Krvavý rytíř přebývá většinu času ve městě, v chrámu a nebo na bojišti, kde bojuje za slávu krvavých elfů. Říše elfů pro ně vyhradila koně, kteří jsou v elfí říši po řádění pohromy vzácní a nedostatkoví. Krvaví Rytíři jsou kavalerií Silvermoonu.
Krvavého rytíře může hrát pouze paladin.
Krvavý rytíř může po domluvě začínat jako zkušenější jedinec, ale tato role je náročnější a můžete se tak stát terčem kritiky. Můžete ale začít jako adept krvavých rytířů a propracovat se na vyšší pozice a zdokonalovat své schopnosti pod vedením mistra. O možnosti RPit vás to vůbec neochudí - ba naopak dává vám to mnohem více způsobů jak vyvíjet a zdokonalovat svou postavu.
Krvavý rytíř zabaví jednoduše ty kdo si rádi hrají na rytíře a procházejí se v blyštivé zbroji a vedou nekonečný boj proti zlu. Je ale důležité neplést si rytíře s paladinem...
Zahrát krvavého rytíře není svým způsobem moc náročné. Ovšem stejně tak jak nemusí být náročné rytíře hrát, tak o tolik budou chyby které uděláte větší a budou více bít do očí. V tomto je tato role zrádná a zároveň lákavá.
Pokud se chcete přidat k Rytířům kontaktuje postavu "Thirru" nebo "Rezolut".https://lh6.googleusercontent.com/-zqHgc2-kJ90/UuwMLzOHueI/AAAAAAAAAOo/pJFYIn3S9iI/w565-h352-no/screenshot_104.bmpEdit:"Text čerpán ze starého fóra CzD, následně pak SW, autor textů Azran."

Fingon
31-01-2014, 23:23
Čo sa týka tej závislosti na mágii a veku...ako to funguje teraz, keď na konci TBC bola Studňa obnovená? Ich hlad po mágii by mal zmiznúť, rovnako ako skrátenie ich života, nie? :)

Kailra
01-02-2014, 00:42
No v rp se to odehrálo trochu jinak, ještě to není hotové. Tak se nechte komentáře a připomínky do OCC topiku. At se to tady nezahlcuje něčím navíc. Děkuju