PDA

View Full Version : Druhy RPSarilen
31-10-2013, 14:31
Tento text byl zkopírován ze Soulwell Forum. Tvůrcem byl legendární Steel.

Asi každý zde ví co je to RP. Ano je to Rolleplaying neboli hraní role. Bohužel to je asi tak všechno co tu jsou zdejší lidé schopni pochopit. Člověk co se ale o RP zajímá se zde často setkává s výrazy LORE, HC, PG a podobně a kolikrát neví o čem je řeč anebo jako většina v tom má bordel. Co je skutečně smutné, tak i některá GM zde nevědí nebo zaměňují jednotlivé druhy. Celkově pak tato problematika působí velmi zmateně a nepřesně.

Rozhodl jsem se, proto sepsat jednoduchý článek kde bude tato problematika ucelená a pokusím se, aby byl i srozumitelný. Budu to tu teda zaměřovat na zdejší poměry při hraní WoW na CzD.

Začneme s tím, co si asi všichni tady myslí, že dokonale znají, ovšem ve většinu případů začíná daný problém už zde

RP (Role playing) : Je obecné pojmenování pro styl hraní při kterém hrajeme určitou roly. Tato role může, ale zároveň nemusí byt náš vlastní charakter. Většina hráčů však při hraní přenáší své charakteristické vlastnosti do vymýšlené postavy což není ve výsledku špatné a dokonce naopak pomocné zvláště nováčkům, pro které se pak hraní může zdát mnohem přirozenější. Samotné RP se dá přirovnat k hraní divadla, kde herci hrají „cizí“ roly a snaží se být pokud možno věrohodní tím, že se snaží ztotožnit s hranou postavou (pokud teda někdo v divadle hraje zloducha, hraje ho tak aby působil jako někdo se zápornou povahou a my to dokážeme rychle vnímat). V divadle jako takovým ovšem mají scénáře a drží se určitých pravidel pro jejich hru. My tady na CzD máme volné ruce a můžeme RP praktikovat jak se nám zamane, to znamená, že tu nemáme žádné scénáře a je tedy pouze na nás jakou roly chceme hrát (jakou postavu zvolíme, její charakter a podobně) a jak jí budeme v praxi převádět (někteří lidé si píší vlastní scénáře, další rádi improvizují).
Jak z víše uvedených řádků plyne, RP jako takové je dost obecné pojmenování pro hraní. Na CzD je v pravidlech požadováno hraní RP v jakékoli formě. Protože RP je obecný pojem, spadají do něj i růžné podkategorie hraní.

Lore RP ( Lore roleplaying) : Neboli také hraní podle tradice/příběhu v doslovném překladu. Co to znamená? Dejme si teda příklad. Reálný svět je pro nás místem, kde jsou určitá pravidla, zásady, historie. Tyto věci známe a většinou o nich ani nepřemýšlíme, jsou pro nás běžné a jsou součástí našeho života. Pro pochopení vezmeme nějakou prkotinu: Když vezmeme jablko a hodíme ho, spadne na zem, protože tu je gravitace, přesně tohle je daný zákon, o kterém nepřemýšlíme, o kterém víme a bereme ho za samozřejmost. Takovýchto pravidel je ale opravdu velmi mnoho, až nepočitatelně. Lidstvo jako takové taky prošlo už dlouhou cestu, za kterou zanechávalo své činy, tomu říkáme historie a většina z nás jí zná, poučujeme se zní a vlastně tvoří i částečně naše charaktery. Jsme v době, která je velmi rychlá, máme psané vlastní zákony, které nesmíme porušovat, máme mnoho států, ras a podobně. Pokud vezmeme všechna tato pravidla, zákony, historii, zásady a podobně, můžeme vytvořit svět ve kterém žijeme.

Proč vám to ale říkám? Koukněme se na to z téhle stránky, my, kteří zde hrajme RP ve smyšleném světě (říkejme mu svět Warcraftu) za smyšlené postavy tak narážíme na pravidla, zásady a historii jiného světa. Ve wacraftu jsou kouzla, jiné světy, jiné rasy, jiná historie. Svět, ve kterém se všechno odehrávalo úplně jinak než v tom našem reálném. Jednoduše … ve Warcraftu funguje jiné LORE něž v reálném světě. Nezapomínejte, že takovýchto vymyšlených světů je více, máme například Pána prstenů kde je jiné Lore oproti Warcraftu i přesto že oba světy jsou smyšlené a jsou ve fantasy světě. Ve výsledku jsou to ale rozdílné světy právě kvůli výše vyjmenovaným faktům. Například elfové se v těchto světech chovají jinak, mají jiný vzhled, a žijí v jiné zemi. Tyto světy se ale nemusí vždy týkat fantasy, můžou to být i jiné světy inspirované reálným nebo to můžou být světy ze Sci-fi(ou jé …třeba takový Starcraft a Startrek asi nebudou podobné že.).

Když už chápeme co to je lore, přesuneme se k tomu, co nás skutečně zajímá, jaký dopad to má na RP které tu hrajme? Důležité co řeknu jako první aby mě tu následně nikdo nekamenoval je že Lore jako takové není součástí pravidel hraní na CzD. Další věc co byste měli vědet že lore není snůška přikázaní určená k buzeraci hráčů. Lore o kterém se tu budeme bavit je lore zasažené ve světu WARCRAFT protože to je hra kterou tu hrajeme, jak jsem řekl víše představuje to určité znalosti které bychom měli mít pokud Lore chceme praktikovat, ve výsledku to znamená že pokud chceme hrát například orka, měli bychom vědět čím takový orkové prošli, abychom tuhle postavičku mohli zahrát tak „jak by se správně hrát podle zásad měla“. Tyto znalosti by teda vesměs měli obsahovat znalosti historie, obecného charakteru této rasy, její kulturu a vnímaní světa. Teprve když budeme vědět tyto body a budeme se jich držet, můžeme osobě prohlásit, že jsme Lore hráčem. Pokud to chcete demonstrovat na příkladu vezmeme si orka č.1 a č.2. Ork 1 bude rozený válečník který svou ctí dokáže ochromit každého koho potká. Dokáže být krutým válečníkem jako chápavým naslouchatelem u duchovních záležitostí. Ork 2 je mladší bratříček Illidana, jeho největší zájmem je čtení a ve své volné chvíli rád saje krev z jiných tvorů, protože je zároveň upírem. Svůj život chce ale naplnit klidem a mírem tělesné krásy aby se tak mohl stát top modelem v Orgrimmaru. Au … teď mě jakožto hráči řekněte o kterém si z těchto dvou orků myslíte, že zvládá víc zásady Lore, věřím, že nemusíte být ani znalci abyste na tohle znali odpověď.

Shrňme toto povídání do jedné věty „Lore RP znamená, že hrajeme určitou postavu ve svém určitém světě, chápeme tak zásady toho určitého světa a podle toho dokážeme odhadovat chování své postavy a snažíme se ho tak hrát“

HC RP (hardcore roleplaying) : HARDCORE! Tohle slovo v nás vyvolává něco skutečně velkého, obtížného a zároveň kruto přísného. Nebudeme daleko od pravdy, když si vlastně řekneme co to to HC RP ve skutečnosti je. Jedná se o hraní RP a snažíme se toto hraní hrát ne jako divadlo ale my sami jakožto hráči přijímáme i veškerá omezení pro nás pro samotné. Velkou chybu kteří hráči dělají je že zaměňují Lore RP za HC RP. Pravdou je že většina HC RP hráčů má velký vztah pro lore protože to víceméně spadá do jejich stylu hraní, avšak není tomu pravidlem! HC RP hráč může hrát i zároveň tak aby se lore vůbec nedržel.

Hráč, který praktiku je HC RP nemusí být na první pohled poznat oproti ostatním, samotné HC jak jsem víše napsal má omezení pro samotného herce. V praxi se HC RP hraje tak že si přiblížíte pohled kamery co nejvíc k postavě, abychom tak vytvořili zdání „pohled z očí“, snažíme se chodit pořád krokem a máme i averzi vůči teleportům, fly-masterum a jiným rychle přemístitelným prvkům. Samotné HC spočívá vtom, že si pokoušíme do detailů přiblížit samotnou postavu samotnému hráči. Samotné hraní je velmi omezující ale pro mnoho příznivců i velmi zajímavou zábavu. Před dlouhou dobou jsem potkal jednoho hráče, na kterém bych s dovolením představil toto hraní. Hrál slepou postavu, a aby se mohl s touto postavou ztotožnit tak kameru přiblížil co nejvíc směrem na zem, tato vzdálenost co viděl, představovali jeho ruce, tedy místo kam vlastně „viděl“. Upřímně mě přišlo že to řeší velmi kvalitním a originálním způsobem.

Co byste měli o HC dále vědět, že to je skutečně velmi obtížné a ne každý toto hraní dokáže, samotný požitek ze hry má hráč který danou postavu hraje, protože jak jsem řekl, hráč se pro ostatní jeví normálně. Nepouštějte se do HC, pokud nemáte dobré znalosti samotného RP.

PG RP (powergaming roleplaying) : Věčně proklínaný způsob hraní. Není se čemu divit, hráči praktikující toto hraní nejsou velmi oblíbený mezi jinými RP hráči z mnoha důvodů. Protože zde zmiňuji mnoho druhů hraní RP, řekneme si i pár slov o tomto druhu. V reálném světě máme zákony, které se většinou dají říct slovem „Má svoboda končím tam kde začíná svoboda jiných“ a to samé platí pro toto hraní RP. Co to znamená? Naše hraní vnímají ostatní hráči různým způsobem, PG RP jim nejen dává vjemy, ale zároveň jím úmyslně zasahuje do jejich hraní. Dřív než to ale začneme víc rozebírat řekneme si, že existují takové 2 druhy PG RP. První je klasické PG které skoro i škodí ostatním. Druhé PG je menší zlo avšak stále se dá zařadit do stejné kategorie už jen, protože svým způsobem narušuje jiný hrací styl a tím je Lore PG.

Klasické PG je víše psáno nějaký zásah do RP ostatních. V praxi se to může demonstrovat na vraždě. Zde na CzD koloval dlouho pěkný příklad (tady nevím, jestli byl vymyšlený tak mě vždyť tak opravte ). Představte si situaci kdy je dlouhý trůní sál kde na jednom konci je trůn na kterém sedí král ve zbroji, kolem něj stojí stráže taktéž po zuby ozbrojené a celá místnost je plná lidí. Najednou se na druhé straně u vchodu objeví otrhaný pobuda s rezavím nožíkem a jeho cílem bude zabít krále, napíše tedy emot „/e hodí nůž který prosviští davem a zabodne se králi přesně mezi oči, král na místě spadne na zem a umře“ wau, říkáte si, přece tohle je přehnané. Ano je to přehnané a dobře se na tom ukazuje co to PG je, není možné, aby takový otrhaný pobuda zabil něčím tak směšným krále, ke všemu hodem s tak dokonalou přesností mezi oči, zvlášť když kolem byli stráže a lidi kteří mohli taky nějak zareagovat. Navíc pobuda nedal samotnému králi nějak zareagovat, emotem řekl, že rovnou umřel a navíc mu určil, že spadne. Správně kdybychom to měli opravit (což není moc možné) daný emot by měl vypadat takto „/e se snaží hodit nůž mířený na krále v úmyslu ho zasáhnout“ teď má kdokoli v místnosti zareagovat případně král má možnost se vyhnout a navíc je tu šance že se samotný pobuda netrefí, je tu najednou víc faktorů které to celé můžou ovlivnit. U tohohle příkladu dále uvedu, že pokud chcete už někoho zabít (jste zabiják a nechcete být PG hráč) je dobré si s obětí dohodnout OOC (mimo RP, hráči mezi sebou) jestli chce být skutečně zabit, teprve když oběť přikývne, nejedná se o PG. Samozřejmě i toto je dost diskutabilní, snažíme se taky vycházet z logických situací (což náš příklad s králem byl absolutně irelevantní) kde například tauří válečník drží chabého nemrtvého bez schopností, tady se moc o PG nejedná už jen z toho, vezmeme-li v úvahu tauří fyzickou sílu a stavbu těla oproti vychrtlému nemrtvému. Snažme se ale chovat jako lidi a předejdeme hraní PG.

Lore PG je taky dost diskutabilní téma, zde se to dobře dá demonstrovat například na druidech. Lore hráč ví jak to s druidími proměnami je, ví, že taková proměna je složitý, delší proces který je třeba skutečně umět, navíc je třeba jistého svolení u vyšší moci kterou zneužitím nesmíme urazit jinak je šance, že o tuto schopnost proměny přijdeme. Bleh … lore vám tu teď říkat nechci, ale pro demonstraci příkladu něco vědět musíte, abyste chápali, co mám na mysli. Teď k příkladu, máme tu dva hráče, jednoho Lore RP a druhý RP. Náš lore druid se chová podle lore zásad které sem ted víše napsal a vedle něj proběhne druhý hráč, který se neustále proměňuje do formy, tancuje v nich a straší lidi. Pro hráče co hraje lore tohle připadá jako absurdní věc protože to vlastně je proti pravidlům daného lore světa a tím pádem se jedná o Lore PG.

Jak jste si asi sami všimli, PG není nic hezkého. I presto že PG není doslova zakázáno v pravidlech, není slušné ho praktikovat a snažíme se ho zde různě trestat. Pokud se bojíte a nejste si jisti, jestli je vaše hraní PG nebo ne a jste slušní lidé, nemusíte se ničeho bát. S normálními lidmi se vždy dá dohodnout případně na to poukázat, tento článek je myšlen především o notoricky hrajících PG hráčích kteří záměrně ničí RP druhým.

Koukněme se na všechno znova v kostce. RP je hraní postavy ať už nás samotných nebo vymyšlené, v tomhle je zajímavé lore protože nám říká, jak máme v daném světě, danou postavu hrát. Lore není snůška pravidel které prudí hráče, ale jde spíš o logická fakta které pro lore potřebujme aspoň zběžně znát. HC RP hráči jsou skutečně mistři v oboru a rádi hru prožívaj úplně sevším všudy, nepleťte si ale Lore a HC rp hráče protože se nejedná o to samé. Oproti tomu PG hráči jsou ti kteří nám naše RP kazí nebo jinak znemožňují, ať už nelogickýma situacemi nebo záměrným narušováním.

Byl bych moc rád, kdyby vám tento článek pomohl se rychle zorientovat v RP hraní. Věřím, že se nebudete bát přidat komentář, pokud znáte jiný druh hraní nebo pokud s něčím nesouhlasíte nebo chcete něco doplnit či něčemu prostě nerozumíte, rád vám to vysvětlím.

feel free to comment