PDA

View Full Version : Rytíři Orlice - Alteracké královstvíJesper_Czd
30-10-2013, 01:16
Stručný popis
Jsme momentálně největší a nejstarší aktivní RP/PVE guilda s hlavní doménou Roleplay (někteří pamětníci nám datují 9 let). Na RP si zakládáme a každý náš člen je RP aktivní,
buď minimálně jako pozorovatel dění v království nebo aktivní účastník eventů a života v království. Jsme situováni do Alterackých hor a přilehlých oblastí, všude tam,
kde se nachází syndikát.

http://imgup.cz/images/2013/10/29/uKZvU.th.jpg (http://imgup.cz/1bM)
Struktura království
Rytíři Orlice jsou gardou naší mocné královny, nebo jak si ráda nechává říkat; císařovny. Členové pak spadají pod různá odvětví jako Tajná policie, Armáda, Stráž ledu (obrana
magii a experimenty), Legie vojáků smrti, křídlo Léčitelů a podobně. Každému odvětví velí členové vyšších stavů, ovšem alteracká šlechta čítá i samostatné Rytíře, Inkvizitora
a jiné pozice podléhající přímo panovnici. Orlice ovládají syndikát a jsou mu ochranou i vykořisťovatelem, záleží od pohledu.

http://imgup.cz/images/2013/10/29/qV6K3.th.jpg (http://imgup.cz/1bY)
Co můžeme nabídnout?
Především zázemí pro vaše RP, pomoc s RP a umožnit vaší postavě růst. Alteracké království je často baštou uprchlíků, kteří dostali od života na frak a hledají druhou šanci.
Alteracká armáda je často lákadlem i pro žold, ohodnocení za službu. Nabízíme kariérní postup, možnost si vybrat různé pozice v království a především partu lidí s citem pro RP.
I pokud nejste členem guildy, Alterak nabízí RP spolupráci.

http://imgup.cz/images/2013/10/29/EIsMa.th.jpg (http://imgup.cz/1bR)
Cíle Alteraku
Alterak vždy inklinoval k neutralitě, proto je trnem v oku Aliance. To ale neznamená, že by se bránil jakékoliv spolupráci, právě naopak, pokud je nabídka lákavá,
království uvolní zdroje. Co je však k prospěchu, Alterak překonal onu zaslepenost frakcemi a nebráni se i výpomoci druhé straně, důkazem je ku příkladu bývala
pobočka Ogrimmarské univerzity u nás. Dlouhodobý cíl Alteraku je prokazovat svůj podíl na mocenské struktuře světa a udržovat funkční království.
(NEPODPORUJEME ŽÁDNOU FORMU POWER-GAMINGU v klasickém RP)
Aktuální poměry
Momentálně je naší panovnicí Erinyes Foulmoon, sláva její gardě a jejímu jménu! V její nepřítomnosti vyřizuje činnost kancléř a regent Alteraku Lord Jesper White, zvaný Alteracký.
Každý však ví, že největší panovnicí Alteraku všech dob byla Sahni Karrmek (na obrázku dole). Aktuálně z RP eventů se dostáváme do finální fáze eventu s drakem, připravuje se
rituál podzimu, nezdařený experiment se zrádcem Trumanem a nástrahy v osudu Seitheacha. Z PVE progressujem HCs, Ulduar, ale neměl by bejt problém udělat základ pro Voa a Toc.

http://imgup.cz/images/2013/10/29/kpFv.th.jpg (http://imgup.cz/1bf)
Příklady na nové příležitosti v RP (ze starého fóra):
Na vědomost se dává, že práce v Alteraku dostatek jest, a že orlice mladou krví rádi potřísní své velkolepé hory!
Aneb můžete vstoupit do bratrství, hrát si se syndikátem a udělat si jméno u královny, jestli to bude věrností, nebo podlostí? Na tom nezáleží. Vzhledem ke situaci je království baštou odpadlíků, prchajících před svědomím nebo jiným uzurpátorem. A královna? Ta se nedívá svrchu, ta se prochází kolem našeho ohně. Neb nebudou pět písně o ní, budou pět o našich zapálených srdcích pro Alterak, že jako jedna řekla protekli jsme přes les stvůr, abychom o tom mohli vyprávět.
Nejvíc se teď hledá posila pro křídlo léčitelek a léčitelů: takže felčar, ranhojič, dobrovolný zdravotník, znalec rituálů léčení a biologie, znalec využívající sílu přírody-šamanizmu-světla-hašiše, nebo jiná baba jaga... víte kde je vaše místo!
***
Hledá se člověk(nebo jiná rasa), který bude pracovat s lopatou pod rouškou tmy
Už to tak bývá, že každé pořádné království potřebuje vlastního hrobníka. A Alterak, to světlo moderny, chce tento trend diktovat. Proto se byrokrati nenechali dlouho prosit a listinou hlásí, že hrobníka do svazku pracovního a královského přijmou. Syndikát jásá, neboť nebožtíky nebudou muset zakopávat oni. Proto ten, kdo se nebojí ušpinit si ruce a je přítel červů morbidních se může hlásit ke službě a pracovat na své slávě hrobníka, nebo-li hrobaře!
***
Hledá se persóna na ustájení zvířat, přípravy zvířat na výpravy včetně zvířete naší panovnice. Je nutno nejen dobře vojáky a občany sytit, neboť také jejich rychlost a bojovou sílu, to jest zvířata. Vyhláška je platná poté, co syndikát odmítl popravit svou kobylu i přes její zranění a ta umírala v hrozných bolestech dalších 6 dnů. Práce zahrnuje ocenění, místo v gardě a nebezpečí zranění - kousance a drápy. (Proto je naspod vyhlášky připsán kontakt na léčitelku)
***
Hostinský u Černé růže
hostinský je dobrodruhem jako každý jiný. Často nachvíli odloží zbroj, sedne si za pult a roznáší pití od NPCčka a kasíruje bohatá dýška. Hodněkrát tohle RP hráči ocení. Hostinský má velmi dobrý přístup k RP dění a pokud má nápady, může je i sám vytvářet a udělat z hostince u Černé růže celosvětovou jedničku a unikát. Ať už v pořádání turnajů v kostkách, kartách či v čemkoliv jiném. Navnazovat hráče aby získali nové druhy alkoholu. A v neposlední řadě, je to právě hostinský co si vyslechne téměř vše. Nakonec ... v hospodě se píší dějiny národa
***
dále se hledá kronikář a pod.

http://imgup.cz/images/2013/10/29/kEJ3.th.jpg (http://imgup.cz/1bT)
Každý zájemce o RP vítán.

Jesper_Czd
30-10-2013, 01:16
Příklad posledního RP s event-reportem
Prázdna energie, bez kouska masa bloudí alterackými ulicemi
Dnes ve večerních hodinách, během už dvoutýdenní dračí pohotovosti (report o eventu s drakem bude až proběhne poslední fáze), se procházela průhledná žena v potrhaných šatech od alteracké brány směrem do města. Svědkové říkali, že volala hlasitě o pomoc a s velkým pláčem se otáčela na každého, kdo kolem ni prošel. Povídala o hořícím domku, uvězněných dětech, ztraceném manželovi a bestiích co ji honili. ,,Řeknete, že vás posílá Marie, můj muž už bude vědět!"
http://imgup.cz/images/2013/10/30/geEHi.th.jpg (http://imgup.cz/1b5) http://imgup.cz/images/2013/10/30/CN5iz.th.jpg (http://imgup.cz/1bs)
Alteracký rytíř Seitheach se vracel do města zdrcen. Podařilo se mu podle indícii nalézt dům, který ta žena popisovala, ale ten dům byl tak zchátralý, že nemohl být pod útokem před pár hodinami, jak žena popisovala; v ruce třímal panenku, vojáčka a prsten aby vyjevil neúprosný osud té duši. Věci ji byli povědomé, proto chtěla vidět dům na vlastní oči. Vyrazili tedy z města, avšak po pár metrech od alteracké brány nemohla už dál pokládat nohu přes nohu. Bylo to totiž místo jejího úmrtí.
http://imgup.cz/images/2013/10/30/zBRZK.th.jpg (http://imgup.cz/1bt)
Po kopání nalezl syndikát celkem 5 lidských ostatků s ohlodanými kostmi. I podle šatů Seitheach usoudil, že se jedná o 4 muže a šaty Marie. Byli zmasakrováni bestiemi, když utíkali hledat pomoc. Seith nařídil pohřeb do alterackého hrobu, kde modlitbu za zesnulé vyslovila Tryela. Po vyslyšení příběhu se Yelena rozhodla opět kontaktovat duši Marie a přesvědčit se, jestli nalezla klidu. Bohužel ve světle na Marii nečekal manžel ani dítka, všichni totiž byli zmasakrováni pohromou a proměněni. Bude pohřeb ostatků stačit, nebo duch Marie bude lákat dobrodruhy na pomoc i příště?

Sahni
31-10-2013, 15:20
Alteracká hymna
http://th02.deviantart.net/fs71/200H/f/2011/219/c/e/ce26d5794a325a5b3259784dd200904a-d45tcy3.jpg

Vítám vás všechny bratři a sestry v nové epoše. Doufám, že se vám zde bude líbit a povedeme dále Alteracké království ke slávě a že se naše prapory nepřestanou vlát ve větru.

Mám pro vás zprávu, pro někoho potěšující a po někoho méně. Podařilo se mi dohodnout se skladatelem a pomocným sbormistrem sboru R. dohodnout složení instrumentální Alteracké hymny společně i s nazpíváním chorál Pokud se zadaří tak možná bude i zahrána na koncertě Karlovy univerzity :D.Bude k tomu třeba vymyslet hesla a nebo alespoň část textu, které by se chytl.


Alteracká požehnání s vámi

Lady Sahni Karrmek Veliká

Jesper_Czd
05-11-2013, 20:54
Z Alteraku přišla zpráva, že dekretem byla nařízena okamžitá evakuace. Proč? Teorie se různí a s každým dalším pivem nabíra fantazie důvodů větších rozměrů.

***
Říká se, že kdo se chce potkat s kancléřem Jesperem, měl by vyhledat alterackej kemp pod městem.

***
Loď alterackých uprchlíků po zbrklé evakuaci byla spatřena na vodách poblíž Wetlands, tváře námořníků byly protkané zklamáním.
Následujícího dne se však ta samá loď vracela v zcela opačném duchu. Zásobovací důstojník, který se nechal uplatit
a s touhle lodí obchodoval, tvrdí, že alteračtí dostali nové rozkazy přímo od mocné Sahni Karrmek!
Co je na tom pravdy? Zpráv o jejím návratu bylo nepočítaje. Ten, kdo to chce vyjasnit, by měl zajet do Arathi.

ShadronCzD
05-11-2013, 21:26
Tajnůstky Tajných

"Po celou dobu se do centrálního registru Tajné Policie informace uschovávali. Nyní, v těchto temných časech, kdy náš národ utrpěl ztrátu své domoviny, je třeba být v pozoru a nenechat nic náhodě. Dokážeme že ani po incidentu jež nás o tolik připravil nezakolísáme!"

Dnešní podvečer znamenal pro Orlice třetinu úspěchu v otázce získání klíčů k registru tajných. Dva agenti Tajné Policie infiltrovali část Stromgarde náležící Ogrům, aby zajistili jedno ze stanovišť a tajemství jež ukrývalo. Díky jednoduché, avšak pro cizince zapeklité šifry tito mladí agenti hravě zjistili kde se stanoviště nachází a zbytek mise proběhl pod rouškou stínu. Při opouštění místa byl zabit jeden z ogrů hlídajících vstup k Věži Arathoru.Říká se ovšem, že to není vše. Zbývají dvě šifry k odhalení zbývajících stanovišť a poté zajištění samotného centrálního registru. (dále jen CRTP)

Oč vlastně jde ? > série eventů navazujících na zničení Alteraku a zajištění bezpečnosti pro Rytíře Orlice, se spoustou následujících eventů čerpajících právě z tajemství ukrývajících se v CRTP. Určitě je na co se těšit :-)

Sahni
06-11-2013, 06:57
Mezi ústy a uchy všerozličných


... noto víte paňmámo, že o Alterak se vzali temné mocnosti a každý kdo vstoupit tam chce, musí se před vstupem na cestě třikrát otočit v ochraném zakletí. Proto se odtud ti zlí skutkové vypakovali, protože tam strašá!
(Poslední slova staré Růžičkové, než upadla na schodech uprostřed polí, budiž ji země lehká)
... říká se, že Sahni tu starou semetriku Růžičkovou nemohla vystát, ale tišeji.
... nu a tu a tom se rozpovídalo, že včera Rytíři Orlice měli rojení a že to ve Stromgarde bzukalo!

ShadronCzD
09-11-2013, 11:08
Stíny nad Strahnbradem & Chybějící Registr

Včerejší den byl pro Tajnou Policii dnem smíšených pocitů. Agentce Tryele se podařilo donést zbylé spisy a klíče ze stanovišť avšak společně s agentem Gabrielem zjistili že Registr zmizel z místa kde byl uschován. Kde je nyní ? Na to bude muset Tajná Policie přijít. Jediná stopa co se na místě našla, byli stopy bosého člověka.
Ovšem za zmínění stojí také nalezení nemrtvého zvěda ve stanovišti Durnholde. Nemrtvý šel po spisech Tajných, avšak pohotová Tryela ho nechala proletět se ze srázu pod zbytky Durnholdské věže. Co tam nemrtvý dělal ? Byly též hlášeny zvýšené počty nemrtvé pěchoty v oblasti Tarren Millu.

Po vyřešení záležitostí v Durnholde a nepřijemném zjištění ohledně Registru, se Tryela s Gabrielem vydali na poslední stanoviště, do strašidelného Strahnbradu, ze kterého ovšem vyběhla jen vyděšená Tryela s Gabrielovou brašnou obsahující spisy a klíče k Registru.
Syndikát si šeptá o temné magii a jakési nepříjemné magické anomálii která v posledních dnech v tomto místě mnohonásobně vzrostla. Bližší info o této misi ví už jen někteří vyvolení Rytířů Orlice, kteří se po této nepříjemnosti rozhodli jít místo prozkoumat.


Účastníci: Tryela, Jesper, Esaeloria, Salaar a já.
Díky, byli jste supr, těším se na pokračování ;)

Thadeas
15-11-2013, 12:46
List zapečatený pečaťou Dalaranu
---------------------------------------------------------------------------------------
Veľvážená vládkyňa Erinyes Foulmoon,
my, šestka Arcimágov Dalaranu v záujme zachovania dobrých vzťahov
s kráľovstvom Alterackým sme sa rozhodli uvoľniť Arcimága Thadeasa Silverfrosta,
aby sa postaral o magickú ochranu Vášho sídla v meste Stromgard.
Arcimág Thadeas Silverfrost prijal túto možnosť s nadšením a bude Vám
k dispozícií rovnako, ako bol k dispozícií Kráľovnej Sahni od začiatkov vzniku Alteraku.

Veríme, že aj naďalej budú prevládať dobré vzťahy medzi kráľovstvom Alterackým
a Dalaranom.

S úctou
Archmg. Modena
---------------------------------------------------------------------------------------

Salmo
17-11-2013, 11:42
Povídá se, že: Rozvaliny Stromgardské kuchyně vydaly překvapivé a dlouho skrývané tajemství.

U hradeb byla nalezena mrtvola orka, které chybělo jeden a půl nohy. Maso neslo otisky zubů.

Syndikáti a přeživší vojáci vytrvale odklízejí nespočetné kusy dřeva a kamení.

Ze Stromgarde pozdě navečer vyjela skupina "lovců lidí". Vrátili se velmi pozdě , navíc se dvěma těly, která byla okamžitě odklizena z dohledu běžných syndikátů a strážných.

V pevnosti se cosi slavilo. Trpasličí hospodský z knajpy v bažinách se nechal slyšet, že prodal sud piva někomu ze severu.

Salmo
20-11-2013, 00:55
Obsádka věznice byla posílena novým "kusem", který byl -na rozdíl od obyvatele prvního- přepečlivě uložen, ošetřen, napojen a nakrmen. Má snad tento vězeň nějakou prioritu pro kterou musí být uchován nepoškozen? Syndikát si mezi sebou šušká cosi o přístavech a dlouho tutlaných přípravách na jakési přepadení.

V hradbách Stromgarde řádí jakési neznámé onemocnění. Zřejmě půjde o variantu orčích vředů, projevující se především úpornými bolestmi břicha a z toho vyplývajícími následky. Všem obyvatelům je doporučováno mýt si ruce před jídlem (i po něm).

Město navštívil obchodník s alkoholem! Před krámkem rafinovaně skrytým v mechanostriderovi, se okamžitě utvořila fronta, která vykoupila všech 20 lahví kořalky, něco vína a třešňového grogu.

Jesper_Czd
23-11-2013, 00:10
Bylo vydáno prohlášení, že Volcanos má přísný zákaz vstupu do hradu, vydáno kancléřem.
* * *
Bude uspořádán vzpomínkový obřad pro ty, co nepřežili evakuaci, nebo se ztratili. Syndikát s lopatami poctivě kope prázdný hrob, kam se hodí pár rituálních krámů a řekne se pár dojímavých slov.

Salmo
23-11-2013, 02:39
Syndikáti odhodil lopaty a vzali do rukou zbraně! Měli také proč. V nočních hodinách došlo k ne příliš vydařenému pokusu o útěk z věznice a nikdo ze stráží nechtěl riskovat to, že bude sdílet osud jednoho z bývalých nadřízených. Zlí jazykové tvrdí, že většina strážců prapodivně "usnula", zřejmě po pohlazení plátovou rukavicí či snad i botou.

Jeden z vojáků byl při běžné hlídce napaden nedospělým drakem. Po rychlém ošetření (pivo+obvazy+pivo) odeslal spěšnou zprávu do Stromgarde, aby byla celá záležitost neodkladně prošetřena. Dvojice černých naštěstí nebyla spatřena. Všichni se děsí chvíle, kdy a kde se Obsidia a Blackscale znovu objeví.

Před branou Stromgarde dnes létaly hromy-blesky na hlavy všech přítomných. Někdo z velitelů prý nebyl příliš dobře naložen.

Lid alteracký přijal do své náruče dalšího (v krátké době už čtvrtého) bojovníka zklamaného prohnilým světem a toužícího po spravedlivé odplatě. Syndikát a královští vrahové budou mít práci.

Po trpasličí pevnosti v Hinterlands chodí zamyšlený voják s odznaky Rytířů orlice a všech kolem se ptá, jaké následky může k sakru přinést chůze ve stopách rudého draka - a že na dané větě ničehož nic nechápe.

ShadronCzD
24-11-2013, 21:54
Průzkumná výprava v Silverpinu

K dnešnímu večeru se skupinka Jesper, Reinhart, Shilaia a na krátkou dobu i Forgrim vydala prozkoumat co je pravdy na odbojné skupině zrádných Syndikátů vedených Galleanem Bayle-em. Prvně pomohli elfce Shilaie získat část jejího schovaného rumu a následně se vydali do nebezpečných lesů Silverpinu.
Říká se že navštívili Pyrewood, kde zjistili pár záhadných faktů o nedostatku zásob v hospodě a podezřelé absenci koní ve stájích. Má to snad něco společného s odbojem ?
V Pyrewoodu došlo i na setkání se Šarlatem, který potom chvíli cestoval spolu s Orlicemi, než se jejich cesty rozdělili nedaleko jezera obklopujícího ostrov Fenris...

Přes to vše je tu stále spoustu nezodpovězených otázek. Kde je skupina Syndikátů a mají doopravdy v držení Alteracký registr ? Podle nejžhavějších drbů by Lord kancléř tento případ uzavřel, ale co na to zbytek Orlic ? Najde se někdo kdo nenechá tuhle nepříjemnost jen tak vyšumět ? To ukáže čas...

ShadronCzD
01-12-2013, 10:46
Výprava do města duchů, po stopách démonů

Včerejší návštěva Strahnbradu odhalila další ze záhad které tato zničená vesnice ukrývá. Ve složení Tryela - Meria - Sinanda - Volcanos a Naill se Orlice vydali na průzkum hlášené démonické aktivity právě poblíž Strahnbradu. Podařilo se jim nalézt dokument který poukazoval na mnoho zvláštních událostí...

Část deníku > http://oi43.tinypic.com/2ch3w9z.jpg

Co měla znamenat část s kancléřem a jak se mohla osoba ubytovat ve Strahnbradu, když je tak dlouhou dobu neobydlen ? To zůstává záhadou.
Orlice se rozhodli prozkoumat situaci důkladněji. Prošli skrze spodní patro krčmy nahoru k pokojům, kde našli údajný pokoj kultistů s porušeným vyvolávacím kruhem. Deník tedy nelhal. Při zkoumání toho, co zbylo z magického kruhu se ovšem vrátil jeden z kultistů - duch - který nebyl nadšený z toho, že mu Orlice lezou do zelí. Byl ale rychle spacifikován rytířem smrt Volcanosem a jeho velkým fialovým mackem.
Podle deníku - nebo spíše toho co z něj zbylo - se naše skupina rozhodla jít do sklepení. V přízemí ovšem narazila na dalšího ducha této prokleté vesnice. Hostinský je obeznámil s tím co se tu událo a předpověděl brzký konec pro všechny. To ovšem nebylo to hlavní co Orlice tolik otrávilo - hostinský neměl žádný alkohol.
Na otázku jestli se mohou porozhlédnout po sklepení kývl a zavedl je tam, záhadně však zmizel za sudem a na scénu vstoupil údajný démon. Zjevně to byl značně ukecaný pekelník, ale nic důležitého z něj skupina nedostala. Zdá se že cosi očekává a až nastane pravý čas, jak sám tvrdil, tenhle svět pozná zač je toho jeden otravný démon.
Když už byl dostatečně znechucen rýpáním od černokněžnice Sinandy, stáhl se do ústranní a nechal Strahnbrad žít "svým" typickým "životem" - ve sklepení opět začalo smrdět cosi spáleného a celá atmosféra tohoto strašidelného místa se vrátila do starých, neveselých kolejí, tudíž se i naše Orlice rozhodli vydat se zpět.

Ačkoliv byla poslední část silně improvizovaná, snad se líbilo, díky těm co se účastnili, těším se na pokračování :)

ShadronCzD
22-12-2013, 21:37
Alternativní Reality ?

Dnešní den znamenal posun v zjištění mnohých věcí o anomálii ve Strahnbradu. Volcanos, Orik a Tryela při zkoumání Strahbradské hospody objevili dlouho ztraceného agenta Gabriela, kterého černorudý portál vymrštil zpět mezi živé. Kde byl ? Co se tam dělo a co bude následovat ? To se uvidí. V současné době se říká, že všichni odpočívají v ruinách Stromgardu a nabírají síly.

Jesper_Czd
30-01-2014, 15:04
Moci v Alteraku se ujala Alteracká rada jako nejvyšší správní orgán. Tímto je panovnice oficiálně považována za ztracenou a všechny její pravomoce a výsady přecházejí na jednotlivé členy Alteracké rady. Ta se skládá z několika členů, podle významnosti a pole působnosti. Vrchním magnátem rady se nechal jmenovat starý kancléř Jesper Alteracký, neotřesitelné kníže Alteraku. Špatné hlasy určitě vycítí, že samotná listina deklarující vznik a převzetí moci Alteracké rady je z jeho dílny. Jesper se nechal slyšet, že rada je dočasné řešení, ale proto nesmí být zpochybněna její čelní pozice. Objevují se názory, že tahle správní reforma je důležitá, neboť moc v Alteraku už nebude chaotická a umožní lepší jednání o zájmech Alteraku.

http://www.historieweb.cz/sites/default/files/styles/obrazek_v_textu_600/public/obrazky/2013/11/04/09-volba-jiriho-z-podebrad.jpg

Jesper_Czd
04-02-2014, 22:22
Část bojeschopného syndikátu byla převelena na pohraničí lesů Silverpine. Přesun se uskutečnil z východních farem, které nyní postrádají patřičnou ochranu.

http://www.mahalo.cz/wp-content/uploads/2013/10/Spanelska-kolonizace-Filipin.jpg

Jesper_Czd
08-02-2014, 11:31
Včera v nočních hodinách byla přepadena alteracká karavana směrující z Hinterlandů. Předpokládá se, že se brzy vypraví další.

http://www.postalheritage.org.uk/uploads/LNE_BPMA_OB1994_225_1_L.jpg

Jesper_Czd
12-02-2014, 22:53
Dnes byla úderná skupina Alterackých spatřena v rázném pochodu směrem k opevnění Ambermill. Podle dostupných výpovědí se udála neslavná bitva při snažení udržet linii co nejdéle to šlo. Protivníkem byl (podle ostatků, dezertérů, různych druhů nákazy na mužích a zastrašovaní) oddíl Opuštených chcípaků. Po bitvě začali organizovat vojsko syndikátu nižší důstojníci. Oddíl mágů začala doprovázet samotná lady Viktorie. Syndikát nepřijal další aristokratku s nadšením, ovšem ukázalo se, že muže zocelila a morálku oddílu pozvedla. Jesper byl spatřen v okolí dalaranského kráteru při kontrole průsmyku do lesů s jednotkou tuctu mužů. Říkal něco o lovení mrtvého masa. Alterak navázal styky s Exodarem za účelem poskytnutí duchovní a léčitelské pomoci. Průběh bitvy neznám, ovšem už před začátkem se mluvilo o tuctu mrtvých mužů syndikátu z hlídek. ,,Za jejich čest!" křičel nejmenovaný důstojník při výběhu proti smrti.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Pochod_Chmielnickiego.jpg

Jesper_Czd
23-02-2014, 23:00
Alteraku se podařilo vyjednat větší skupinu žoldáků. Mluví se o velkých pytlech zlata pro velitele pluku žoldnéřů, ovšem královská pokladnice zůstala zavřená, je tedy otázkou, kde na to lord sehnal prostředky. Momentálně se pluk přesunuje a zatím neví proti čemu se to upsal.

http://ivorythewriter.files.wordpress.com/2013/09/carlisle-cursed-stone-border-reiver-painting-by-tom-scott.jpg?w=386&h=228

Jesper_Czd
09-03-2014, 16:59
Ve čtvrtek šestého, třetího měsíce pod znamením orlice se uskutečnil úder na opevnění chcípáků Scholomance

http://static.guim.co.uk/sys-images/Books/Pix/pictures/2009/11/4/1257347801488/Windsor-Castle-painting-b-001.jpg

Poté co byla obrana hradeb prolomena, pluky úspěšně pokračovali v dobývaní hradního náměstí

http://www.theislandwiki.org/images/thumb/c/cf/1865Civil_War_MilitaryTrain_Crossing_Sands_R_Beavi s.jpg/600px-1865Civil_War_MilitaryTrain_Crossing_Sands_R_Beavi s.jpg

Když už přední linie bušila na dveře vyvýšeného hradu, přešel boj do další sféry. Každý voják byl konfrontován se svou životní ztrátou a přenesen na různá noční místa v okolí, plná nakažené havěti...

http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/ef/46/7b/ef467b98228621eb9c02531543f4076a.jpg

Děkuji všem za účast a hlavně Crisfallenovi za přípravu a realizaci

http://imgup.cz/images/2014/03/09/T9lJf.th.jpg (http://imgup.cz/eZA)

Jesper_Czd
13-03-2014, 23:37
V pozdních hodinách, kdy už poctivák dávno spí se uskutečnila schůze Alteracké rady, hovořilo se bouřlivě o zoufalé situaci a možných nadějích. Načrtl další možný plán a podávala se 4-chodová večeře s archivním vínem.

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02764/White_s-Chocolate-_2764825b.jpg

Jesper_Czd
21-03-2014, 19:51
Odehrál se úspěšně útok na Tarren Mill chcípáci neměli šanci a alteracka armáda slavila úspěch! Jako klíčovým faktorem se ukázal být útok ze dvou stran a využití ohromného množství pyrotechniky.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Battleoflongisland.jpg

Nicméně po tomhle zdařilém tažení byli všechny jednotky Alteraku a spojenců vyhnáni až za zeď v Arathi a opozdilci bez slitováni zmasakrováni! Říká se, že za vpuštění nemrtvé vlny jsou odpovědní důstojníci Alteraku, kteří bezmyšlenkovitě odvolali hlídky ze severních hranic. Mluví se i o napojení na sektu Soumraku. Co hůř, vzhledem k odříznutí cesty, zůstal generál sir Orik obklíčen se svou první Alterackou armádou obklíčen poblíž lesů Silverpine. O jeho osude není víc známo.

http://3.bp.blogspot.com/-WE8yR2xfmas/UFCd-YfkD6I/AAAAAAAABKI/8yYc6OOL6n4/s1600/battle20of20teutoburg.jpg

Alteračtí věrní se shromáždili opět v pevnosti Stromgarde, čím se pevnost stala i ohništěm uprchlíků. Mistr magie Thadeas zde vztyčil obrannou magii před nálety gargoylů, o léčitelce Yelene se říká, že přišla o roh i půlku ruky. Jesper vyslal pana Crisfallena aby zaopatřil patřičné zásoby v případe obležení nemrtvými. Spolu s ním, nebo krátce po něm vyrazila i první karavana uprchlíků směrem do přístavu Menethil. Jesper vyslal rovněž zprávy, že Alterak příjme jakékoliv rekruty, spojence a jiné zdroje, vyzývá rovněž království Aliance ať přispěchají na pomoc než bude příliš pozdě.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/20_The_Great_Plague.JPG/640px-20_The_Great_Plague.JPG

Kromě odrážení bušení nákazy a smrti se udála i změna nejvyšší. Alteracká rada si zvolila, sčítáním hlasů v poměru 4:3 v prospěch Jespera, a vyhlásila nového panovníka Alterackého království a rovněž dementovala pokusy sousedních panovníků o dělání si nároků na alteracké území. Jesper byl korunován skromně v místní kapli, přičemž korunu položil na hlavu jeho svátost pobožnosti Forgrim. Nová hlava korunovaná se nechala slyšet, že jeho hlavní povinností vůči lidem je navrácení hor a důstojnosti. Očekává se též brzké jmenování nového kancléře.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Unknown_painter_-_Coronation_of_Mary_-_WGA23527.jpg http://www.pinakothek.de/sites/default/files/imagecache/thumb_linke_spalte/gemaelde/original/ci_ap03-03_50010652_inv_1062_0.jpg

(Alterak si události před CATA důsledně odRPil tak, aby mohl plynule navázat na události na začátku datáče. Korunovace proběhla v skluzu přechodu a nebyla hraná v RP. Orlice se můžou zapojovat na eventech, co chtějí dohnat ,přechod na CATA´(rpit co už se stalo), ovšem tohle směrovaní neovlivní události a vyústění, které nám vzniklo. Veřejné eventy co se chystají se ještě upřesní termínem: Alteracká svatba a banket. Chci opět poděkovat hlavně Crisfallenovi, díky kterému jsme mohli rozjet válku s nemrtvýma a všem ostatním, kteří udržují nejstarší RP guildu v chodu tak, jak se na RP guildu patří. )

Jesper_Czd
02-04-2014, 23:22
Král přijal na audienci Borgause z ligy průzkumníků, hned na to byly ze Stromgarde vypraveno mnoho karavan směrujících na jih. Houf letců na gryfech přeletěl nad pevností a plul vzduchem směrem do Hinterlandů, obyvatelé jásají, neboť trpaslíci přislíbili vzdušnou podporu a lide z pevností nebudou už víc unášeni gargoylama. Včerejším dnem přijeli přes bránu Stromgarde dva obří sudy, šeptá se doufajíc, že plny trpasličího piva.


V pevnosti je čím dál víc k vidění zvýšený pohyb worgenů. Do služeb Alteraku rovněž vstoupil nový kněz, podle zdrojů blízky přítel krále Jespera. Jak se jeho přítomnost podepíše na morálce ukáže čas.
V neděli 6.4. se uskuteční královská svatba krále Jespera Alterackého s hraběnkou rodu Foulmoon Tryelou ve 14 hodin.
Slavnost je otevřena šlechticům, urozeným pánům ale i širším masám veřejnosti.

http://www.texasbeyondhistory.net/espiritu/images/priest.jpg

Jesper_Czd
06-04-2014, 14:26
Ve čtvrtek se v Ironforge, městě trpaslíku, uskutečnilo setkání zástupců aliance (Ashaya, Reag) s králem Alteraku Jesperem a jeho průvodem. Alterackou výpravu uvítal Borgaus, který jim udělal prohlídku města a pak zavedl na místo setkání. Výsledek byl vskutku fenomenální, byla podepsána smlouva o spolupráci.

http://www.landofthebrave.info/images/treaty-paris.jpg

V sobotu 5.4. byla pevnost Stromgarde přepadena chcípakmi! Následky jsou děsivé, most byl zničen a kouzlem byl vyčarován dočasný, střecha kostela se zbortila následkem ohnivého výbuchu. Rovněž okna kostela byli vybita. Jak Jesper kráčel troskami s rozhovoru se svým oblíbencem Crisfallenem, nařídil ihned vozit kamení z východních dolů a porazit několik stromů aby byla ihned zajištěna oprava. Kostel se má podle jeho slov stát ještě monumentálnějším jak byl, očividná provokace vůči chcípakům.

http://www.1st-art-gallery.com/thumbnail/89411/1/The-Wounded-Officer-Of-The-Imperial-Guard-Leaving-The-Battlefield-1814.jpg

Hlavním hrdinou obrany byl podle svědků Volcanos, ovšem nemohl slova potvrdit samotnému králi, neb zaútočil se svým oddílem žoldáků přímo na hory Alteracké s cílem je vymanit z područí ogrů! ,,Pro jeho zbrklou mysl mi padne celý oddíl mužů!" Král nařídil okamžitou mobilizaci pravověrných a společně s generálem a panem Crisfallenem vyrazili tahat Volcanose z obležení. Podařilo se jim prolomit linii ogrů a a ruinách Alteraku nalezli půlku žoldáků po smrti. Král zuřil a Crisfallen byl po celou dobu ztělesněním smutku. Král se poté v krvavé zbroji navrátil s generálem Seitheachem do Stromgarde, rytířka Esaeloria byla pověřena eskortovat zbylé muže do Stromgarde a poté obranou pevnosti, Crisfallen byl spatřen jak na svém zvířeti urychleně letí noční krajinou neznámo kam.

http://www.nordstjernan.com/resizer/resizer.php?i=image-21553.jpg&w=700

Král se příliš nezdržel, jak dorazil tak přesně za hodinu nařídil odjezd do království Stormwindu. V ruce třímal dopis a dožadoval se odpovědi, i vojáci i vrchnost se tvářili kysele a ve tvářích pocity zrady. Král pozdržel přípravy královské svatby a za noční tmy se Seithem a dvacítkou mužů se vydal na dalekou cestu na jih. Audience s Reagem se uskutečnila v knihovně města Stormwind až následujícího dne. Jak se generál s králem vraceli bránou Stromgarde troubilo se, že královská svatba se dnes nekoná!

http://www.epdlp.com/fotos/delaroche2.jpg

PS: Hledá se hostinská!

NemehlolTV
06-04-2014, 15:48
ok ... beriete ma?

Jesper_Czd
18-04-2014, 14:10
Na severní frontě klid
Lid alteraku, věrný ve svém srdci orlici, si užívá nevídané chvilky klidu. V pevnosti Stromgarde zůstala už jenom třetina uprchlíků a od posledního incidentu se chcípaky se již podobná situace neopakovala. V místním lokálu se šeptají různá vysvětlení situace; jednak optimistická, že nemrtví konečně stáhli chvost před bujnou orlicí, jednak pesimističtější, a to, že se chystá něco velikého. Most byl úspěšně opraven a kostel je nyní funkční ke duchovním potřebám místních.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/CouncilofClermont.jpg

Svatba v nedohlednu!
Královská svatba jeho veličenstva Jespera s exhraběnkou Tryelou (kterou přivedl zpátky králův oblíbenec Crisfallen a sklidil za to volaní na slávu od lidu) byla opět odvolána! Dokonce v den konaní, kdy již hosté netrpělivě bubnovali předkem chodidla o hlínu, nechali dát trubači znamení, že je svatba zrušena! Slavnost byla držená pod rouškou tajemství aby se neopakovalo zmizení nevěsty. Jesper vydal prohlášení, že dostojí svých povinností a nenechá se tímto fiaskem poznačit ve vládnutí nebo plnění cílů, které přislíbil v den korunování. Čas se krátí a brzy je očekáván královský potomek, pokud se ovšem nenarodí ve svazku pod světlem nebo orlicí budou jeho nároky zahalené otázkou.

https://31.media.tumblr.com/beb348e056c2405219f0fddfe4c9fb58/tumblr_inline_n3uemyPsUg1rwistv.jpg

Generál je zpět!
Mnozí nevěřili svým uším a očím když spatřili a slyšeli mluvit generála Orika v pevnosti Stromgarde! Objevil se po bezmála několikatýdenním zmizení, když již mnoho piva bylo prolito na jeho památku a čest. Byl sám a bez brnění a všichni dychtivě očekávali historky o jeho dobrodružstvích. Král Jesper byl dojat a ihned nařídil aby se mu navrátila funkce a všechny pocty k tomu. Generál sir Seitheach se od té doby nemůže pyšnit jedinečným titulem, nevydal žádné stanovisko a ihned začal jednat! S požehnáním Jespra a zásoben jednotkami se vydal po řece na sever až nedaleko alterackých hor, kde buduje alteracký tábor. ,,Bylo načase!" ozývá se z mnoha úst, lidem chybí jejich domovina v horách. Rytířka Esaeloria rovněž opustila se svou legii prostor Stromgarde a buduje vlastní pevnost na ostrově Fenris, kde se situuje mnoho uprchlíku z Hillsbradu.

http://www.mountvernon.org/sites/mountvernon.org/files/images/troiani3.jpg

Další zprávy...
Člen osobní gardy krále, alteracký veterán, žoldák a polohrdina, Volcanos, měl hodně ostrou roztržku s králem. Na náměstí byl pak spatřen jak veřejně pálí svůj tabard orlice! Syndikát to pobouřilo, uprchlíky zase překvapilo. Král však nevydal žádné nařízení s trestem pro provinilce, což znamená spekulace o jeho autoritě. S vidinou bezzubosti justice se rozmohli drobné krádeže a prohřešky syndikátu, ovšem už řádně potrestané. Cožpak pro členy orlice platí jiné zákony než pro členy syndikátu? Velmi opatrně se začínají objevovat socialistické ideologie. Volcanos je na území tolerován, ne všichni z lidu ho však vidí rádi.
Je období, které je klíčové pro zachovaní dobré úrody, ze které Alterak tak těží. Karavany jedou třikrát týdne oběma směry. Král proto nařizuje všem dostupným orlicím aby vypomohli s obrannou farem a zabezpečili aby se nákazou nekontaminovali vodní zdroje, všimni maskovaní jedinci potulující se kolem farem, musí být prošetřeni!

Thorn01
20-04-2014, 22:38
Odvážný krok

Ze Strahnbradu, který nadále zůstával v rukou Syndikátu, dorazil posel, jež informoval Rytíře Orlice o jejich situaci a žádal si posily.
Proto tedy v sobotu večer se v Northfold Manor nashromáždil pluk vojáků. Jednotky z řad Syndikátu a Orlice čekaly na poslední skupinku, která dorazila z města Stromgarde. Dokonce se k celému pluku připojila i letka trpaslíků z Ironforge.
Pod vedením generála Foulmoona jednotky vyrazily vpřed a pronikly skrz nehlídanou skulinu v Thoradinově zdi. Kdyby někdo toto tažení viděl, řekl by si, že jednotky pochodují na Tarren Mill. Nicméně tomu tak nebylo.
Pluk se zdárně vyhýbal cestám a putoval po úpatí hor. Nakonec dorazili k řece,na jejímž druhém břehu stál Tarren Mill. Toto byla nejriskantnější část celé výpravy. Naštěstí trpaslík Borgaus a jeho letka měli nachystány bomby, pomocí kterých by odvrátili na chvíli pozornost. Jakmile tedy letka vzlétla, pluk neváhal a zamířil podél hor co nejvíc na sever, kde by mohli přebrodit řeku.
Bombardování trpasličí letky nebylo příliš účinné, co se týče způsobených škod. Ale zprvu se jim podařilo Opuštěné zaměstnatnatolik, aby zaměřili právě na letce a pluk brodící se přesřeku nechali na pokoji. Ale nic není dokonalé. Jeden z letců byl sestřelen, ale byl svými druhy zachráněn. Letka se poté stáhla z dostřelu.
Navíc za plukem, který ustupoval do hor proti proudu řeky, se vydala skupinanemrtvých s cílem je dostihnout a zneškodnit. Ke srážce dvou vojenských útvarů nakonec přecejen došlo. Inu, zpočátku byl boj velmi divoký. Tryela, která vzadu čekala na raněné s několika léčiteli, podporovala alteracké svými kouzly. Hyrria, která odvážně stála v první linii a bila se jako lev s nemrtvými se svýma dvěma meči, si z boje odnesla poranění ruky.
http://s27.postimg.org/kx84n38ub/Warcraft_Humans_VS_Undead_by_chriss2d.jpg
(ilustrační obrázek)
Trpaslíci, kteří přiletěli z Tarren Millu, cestou odstranili nemrtvého, který běžel pro pomoc, a poté se rovněž bez váhání pustili do boje.
Boj se dlouho nevyvíjel nikam do chvíle, než přijela rytířka Esaeloria s několika svými rytíři smrti a najeli přímo do formace Opuštěných. V tu ránu se z řad nepřátel vynořil nemrtvý mág a vyslal temnou energii do řad rytířů smrti. Kouzlo zasáhlo Esaelorii, kterou posléze museli odtáhnout z bojiště. Hyrria však neváhala a vrhla se na mága, který si ji ve své slepé aroganci všiml, až když mu zabodla nůž do ramene. Po této události mág zmizel a odpor Opuštěných ochabl.
Ačkoliv měli Alteračtí ztráty, nakonec dosáhli Strahnbradu. Sice unavení a s četnými zraněními, ale dosáhli.

Děkuji za účast na eventu hráčům: Tryela, Hyrria, Esaeloria, Borgaus, Dargan(který nakonec vypomohl i jako GM, Eranon/Ceroth tuším. Za to děkuji.)

Autor: Seitheach

Jesper_Czd
27-04-2014, 22:57
Holá! Je známo, že Yelena si získala přízeň trpaslíků už dávno a proto v horách Hinterlandských, konkrétně v držení Wildhammerů otevírá vlastní knajpu! Nejen jídlo ale i kvalitní pokrmy se podávaj U ohnivého kopyta.. - slibuje nápis plakátu se smějící se drenejkou.

http://www.popularmechanics.com/cm/popularmechanics/images/BJ/colonial-brewing-0613-mdn.jpg http://www.imgup.cz/images/2014/04/27/UwC3v.th.jpg (http://www.imgup.cz/CjR)

Jesper_Czd
23-06-2014, 22:52
Král nechal začít výstavbu kamenné sochy bojovníka. Má mít dobré čtyři metry a na kamenném podstavci je vytesáno: Farfello.

http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/6115/6115,1235380303,1/stock-photo-statue-of-warrior-against-sky-25458508.jpg

Říka se, že králi zvoní umíráček a ten, kdo chce od krále požehnání by si měl pospíšit. Vzhledem ke zdraví, král narychlo udělal kancléře ze sira Seitheacha, snad z důvodu aby byla územní část říše zachována.

https://arthistoriesroom.files.wordpress.com/2013/10/huygens.jpg?w=560

Jesper_Czd
13-08-2014, 20:39
Pevnosti Alteraku jsou protkány novými osobnostmi, které snad napíšou novou kapitolu velkolepé alteracké ságy. Jistě svrchovanost, syndikát a vojáky nebo poutníky potěší, že král Jesper se těší pevnému zdraví. A nejen to. Odjel před mnoha dny nejdřív do lesů druidů a pak ukotvil v elwynských lesích u Stormwindu, kde nabírá novou družinu, s kterou by odjel do severských hor. Kromě vábení informací si vyslechne každého, kdo o to bude mít zájem. V goldshirské taverně se neštítí nasypat na stůl zlaťáky a pozvat občana na dobré pití. Alterakem se nese zpráva, že byla nalezena náplast za zásobovacího důstojníka a nyní je Alterak zásoben obchodním cechem! Smlouva je přepsána a vysí na zdech různych budov a na spodku ční podpis krále.

http://www.oilpaintingfactory.com/pic/Oil%20Painting%20Masterpieces%20on%20Canvas/Cranach%20the%20Elder%20Lucas_1472-1553/4-Portrait-Of-A-Young-Man-Renaissance-Lucas-Cranach-the-Elder.jpg

Orik
20-08-2014, 12:06
Generál se vrací!

Tak se stalo dne 19.8. Kdy Sir Orik prošel se svojí družinou po více než měsíci opět městskou branou Stromgardu. Nikdo neví, kde byli a co dělali, ale pár vojáku mělo poraněné ruce, ale přesto měli na tvářích hrdý výraz, když jim v zádech plápolal prapor Rytířů Orlice. Tito vojáci už nebyli dávno syndikáti, své oranžové šátky vyměnili za varkoče Orlic a namáhavě začali trénovat přímo pod Orikovým dozorem. Jak přijeli, jejich přátelé je začali vítat, ale o tom kde byli a co dělali, prozatím nikomu neřekli, kdo ví proč. Ví se jen, že se Orik ani v hospodě neohřál a společně s Volcanosem okamžitě vyrazili směrem na jih.
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/673/Md3i9j.jpg (http://imageshack.com/f/ipMd3i9jj)

Jesper_Czd
21-08-2014, 18:12
Královský potomek uzřel světlo světa v dnešních ranních hodinách. Ať je všem známo, že král Jesper s hraběnkou Tryelou mají dcerku. Novopečená matka je v pořádku a odpočívá v druidských lesech. Dcera se narodila ve znamení lva, to věští, že si půjde tvrdě za svým stůj co stůj. Říká se, že člen orlic co se jí bude věnovat se bude těšit zvláštní cti. Jesper se radostnou novinou netají, spíš se jí chvástá kudy jde. V Alteraku a přilehlých oblastech zněli ráno, v poledne a večer 3 salvy výstřelů z děl. Je přijatelné dávat dítěti dary jako znamení dobré vůle. Radostná zpráva se šíří rychle.

***

V kraji westfálském došlo k nepokojům, kvůli odmítnutí vpustiti do bezpečí hradeb nešťastné chudáky, co nemají peníz ani na jako-také vyžití. Po setkání se vznešenou dvojicí se však část z nich vydala na sever za lepším osudem. Zpráva se šíří, že Sever, ten kraj Alteracký, je zaslíbená země pro všechny trpící bezprávím i hladem.

http://4.bp.blogspot.com/_Vu-KdPdv3Vw/TPBAu9BGxoI/AAAAAAAAAAg/0QxPjCbyBOA/s1600/Portrait-Of-A-Young-Woman-Painter.jpg

Orik
31-08-2014, 20:16
Arathi pod útokem!
Dnes třicátéhoprvního dne osmého měsíce se stala Northfoldská farma, pod kontrolou syndikátů, cílem Opuštěných. Ačkoliv byli nemrtví připravení, nemohli se vyrovnat síle Orlic. Sir Orik sešikoval několik desítek vojáků ve Stromgardu a spolu s kancléřem Seitheachem vyrazili vstříc nemrtvým. Cestou se k nim také přidal Volcanos a Isobelle, kteří byli určitě ceněnou pomocí.


http://i.imgur.com/4oF4kNol.jpg


Na farmě brzy nastala nelítostná bitva, kdy Orik s několika vojáky bránili farmu, zatímco Seith a jeho muži šli do zad nepřátel. Jenže nikdo nečekal, že budou mít nemrtví na své straně katapult, který Volc po okřiknutí Orikem, zničil co nejdříve to šlo. Bohužel to nebylo tak rychle a do řad Orikových mužů dopadl výbušný sud s jakousi nákazou. Orik byl odhozen a část jeho vojáků se začla měnit na polorozpadlé ghouly, útočící na vše živé. Ještě štěstí že má Volc u sebe vždy své bomby, akčně je začal vrhat na hrnoucí se armádu nemrtvých.


http://i.imgur.com/iEfY8hAl.jpg

Mezitím už Seith se svou družinou hrdě bojoval, sekali, řezali a dokonce i vyhrávali! Stejně tak se objevil i Girkon, který změněný v šelmu začal drásat nemrtvé na kusy. Ve všem tom zmatku pomohla Isobelle Orikovi zpět na nohy a oba se vrátili do boje, který netrval příliš dlouho, jelikož Opuštění zaveleli k ústupu, ne že by jich příliš zbylo.
Seith s párem syndikátů odchytli jednoho z utíkajících a svázali ho, o čemž Orik nevěděl, nasedl na gryfona a vyletěl vstříc nemrtvým, kteří už začali střílet z luků, ale jako zázrakem, nebo Orikovým umem letu na gryfonovi, ho netrefil jediný šíp a dokázal chytit nemrtvého do pařátů, kterého Girkon na farmě svázal. Oba dva Opuštění byli odtáhnuti do Stromgardu pro budoucí výslech.
Když už si všichni mysleli že je po všem. za zády zaslechli křik, který nemohl patřit nikomu jinému než gigantickému hnusovi. Naši hrdinové se připravili a vyrazili na útok. Orik vzlétl do oblak, Seith okamžitě začal střílet přesně mířené šípy, Girkon se připlížil k hnusovi zezadu a začal stejně jako u nemrtvých drásat jeho shnilé maso a Isobelle.. Ta vymyslela svou vlastní cestu a využila otvoru v břiše, do kterého vlezla a začala řezat, co jen mohla. Orik sletěl a začal létat kolem hnusa, aby ho zmátl a zaměstnal, ne že by to pomohlo, jelikož Seith právě trefil hnusovo jediné oko takže Orika snaha byla zbytečná, ve stejnou chvíli přispěchal i Volcanos na proto-drakovi, ze kterého seskočil a pokusil se napáchat nějakou škodu zabodnutím svého meče. Ale „díky“ Seithovi začal hnus máchat všude kolem a Volca shodil na zem i s jeho mečem. To už hnus nevydržel a vypustil do okolí plyn, zřejmě taktéž nákazy, který se držel při zemi a většina bojujících se jím i nadýchala. Isobelle, stejně jako Volcanos, už připravovali svůj dynamit, který strčili, kdo ví kam do hnusu. Po chvilce ticha nastal výbuch, to už se všichni kromě Isobelle dostali dostatečně daleko. Bohužel pro Isobelle, dopadla na ní těžká ruka hnusu a stejně tak byla i potřísněna jeho šťávami, na Volca jen dopadla jeho hlava. Všímavý Orik zahlédl z nebes ležícího Girkona, který měl potíže už s kouřem předtím a sletěl pro něj dolů a Zobák ho opatrně vzal do svých pařátů. Stejně tak i pomohl Isobelle. Určitě to nebyl poslední útok Opuštěných, ale pro příště už bude Alteracká armáda více připravená.
Orik zadal za úkol Stromgardským inženýrům, aby postavili nejméně pár balist, které využijí proti hnusům.

Účastníci: Orik, Seitheach, Volcanos, Isobelle, Girkon
Děkujeme za GM podporu Anttiovi.

Thorn01
31-08-2014, 22:05
Vzhledem k dnešním událostem(viz. post výše) a kvůli nadcházející hrozbě kancléř nařídil jednotkám stráž u brány města Stromgarde. Tato stráž je složena nejen z jednotek Syndikátu, ale také z jednotek Arathorských(po společné domluvě). Dále jsou bedlivě hlídány slabší úseky hradeb, které lze snadno překonat a po hradbách se prochází střelci.

Po Arathorské vysočině se na vývěskách objevuje zpráva:

Čas míru již odezněl. Naši nepřátelé za Thoradinovou zdí se rozhodli obnovit útok a dneškem to potvrdili. Mějte se na pozoru a připravte si své čepele. Válka je za dveřmi.

Lord Seitheach Foulmoon, kancléř Alterackého království

Orik
02-09-2014, 14:56
Nemrtvých není nikdy dost!

Jako by to nebylo málo, na Stromgarde s ještě pošramocenou armádou z nedávných bojů s Opuštěnými dne 31.8. zautočila Pohroma. Nebo spíše jen černokněžníci z nedaleké pevnosti Scholomance. Útok byl podobný jako začátek nákazy ve Stratholme před dávnou dobou, nasládlý pach obilí byl cítit téměř na každým rohu.
Stromgarde má štěstí že Sir Orik spolu s Volcanosem byli pohotoví a všimli si toho, všechno obilí bylo spáleno jak nejdříve to jen šlo. Orik ihned vyrazil pro jistotu varovat vesnice poblíž a Volcanos vyletěl k Light's Hope pro pomoc paladinů.


http://i.imgur.com/taRlZwrl.jpg

Po menších šarvátkách s několika přeměněnými obyvateli a po vyléčení ranného stadia nemoci nastal ve Stromgarde opět klid. Pět členů Argent Crusade zůstali na dobu neurčitou ve zdejším kostele kdyby nastali ještě jakékoliv problémy.

Zúčastnění: Volcanos, Girkon, Orik (také jako Trieron), Isobelle (také jako Cariann), Esaeloria. Stejně tak děkujeme GMku Anttio :)

Odkaz na galerii screenů z eventu zde (http://imgur.com/a/lU1iv).

Jesper_Czd
03-09-2014, 21:34
V Ironforge proběhl další jednání mez Stormwindem a Alterakem! Král se navrátil na sever z lesů elwynských, kvůli četným nepokojům na hranicích orlic. Jako zastávku však absolvoval setkání s rádkyní Veralyn a dohodl se s ní na vytvoření ambasády přímo v městě stormwindském.

Král vyhlašuje všeobecné informační embargo o pohybu lorda Angeluse a jeho choti Sinandy.

V komnatách krále se celou noc kopalo. Říká se, že to souvisí se šíleným generálem co mu vtrhl do hradu.

http://3.bp.blogspot.com/-w_LlAW7zFcs/TrJNQSgt2_I/AAAAAAAAAlw/_uNCqPWrYdo/s1600/peyron-belisarius2.jpg

Jesper_Czd
05-09-2014, 17:20
Je známo, že šílený generál nalezl smrt v komnatách hradu v Stromgarde. Byl jistým vyznavačem gyramizmu a není známo co jeho smrt přinese. Vrcholem jeho počínaní bylo, když se počet jeho obětí z řad syndikátů vyšplhal na půl tuctu, včetně poslední oběti s vyřezaným odkazem na břiše. Jeho smrti se přímo účastnil i sám král. Ať je známo, že generál se považoval za odpadlíka a nebude pro jeho zločiny obviňován pluk arathorských vojáků, kterému údajně velil. Nicméně se orlicím doporučuje dbát ostražitým okem nad gyramisty. Co znamená poslední věta je předmetem diskuzí a sporů. Sám král vyhlásil, že hodlá pokračovat v obraně pevnosti před nepřáteli společně s arathorskými vojáky. Po boji a znesvěcení komnat, včetně četných děr v podlaze, byli komnaty uvedeny do pucu svátosti knězem Nielarem.
***
Alteracká pokladna přetéká zlatem! Ať je známo, že kostel se přebuduje v něco uchvátného! Král příjme nabídky architektů osobně. Každý cizinec, který ztratil naději a bydlo, nebo byl obětem nepráví cizího království, dostane do začátků několik zlatých za odslouženou službu u Orlic.
***
Mše na vzívaní Gyrama jsou na veřejnosti přísně zakázány!
***
V neděli (7.9) se plánuje křest alteracké královské dcerky. Dcera bude pojmenována jménem Esharia Remiry, kvete jako z vody a hledá se pro ní učitel. Čas křtu by měl být kolem osmé.

http://hoocher.com/Rembrandt/Rembrandt_Hendrickje_Bathing_in_a_River.jpg

Jesper_Czd
08-10-2014, 20:50
OOC - prosím o vyjádření se rperů od orlic, nebo těch co s námi rpí http://goo.gl/forms/lAeCDQtI4V

Salmo
17-10-2014, 10:43
Trénink

Jeden z večerů ve Stromgarde byl oživen nečekaným způsobem. Lord Angelus seznal, že se spousta bojovníků (o syndikátu nemluvě) válí, aniž by měli do čeho rýpnout. Tak proč to nezměnit? Vyzval hradní osazenstvo ke cvičení v boji. Koneckonců, výsledky budou moci uplatnit brzy, hned jak se začne pracovat na eliminaci zla usazeného na ostrově jezera Darrowmere. Z různých koutů a zašívek se začali trousit zvědavci i odvážlivci, chtějící zkusit štěstí a dovednosti.


http://img16.rajce.idnes.cz/d1601/10/10205/10205019_58307acd314e8d084ac5073c22adfbe9/images/WoWScrnShot_101714_150904.jpg?ver=0

První se přihlásil Lord Angelus sám - proti němu se rozhodla nastoupit hradní masorádka a kanibalka Es. Zamítnutí k povolení konzumace případného poraženého protivníka jí sice trochu vzala elán a tak zezačátku zakopávala o vlastní i cizí nohy, ale souboj se následně rozvinul ve velmi zajímavé férové utkání, které bylo radost sledovat. Za mohutného povzbuzování publika dotáhla na body Angeluse, ovšem po jednom nepovedeném držkopádu prohrála - ale jen o chlup z koda.

Coby druhý vyzyvatel se přihlásil jeden z místních kouzelníků, ale po protivníkovi nikde ani slechu. Po apelu, který naznačoval potenciální strach z "muže v sukních" se přihlásil jiný, který chvílemi vypadal, jako že ty sukýnky vskutku zkoušel, neb během souboje až příliš často poplácal mága po půlkách nebo mu cosi šeptal do ouška. Zda to byla cílená provokace, nebo náznak bojovníkovy orientace, je ponecháno spekulacím. Souboj dopadl opět poměrně těsně, ač byl poměrně dlouhý (plácejte přes zádel chlapa, co vám vždycky zmizí pod rukama). Zaslouženě zvítězil mág, který na moment odložil kouzla a protivníka složil ručně.

Poslední souboj by se dal charakterizovat slovem "zvěřinec". Kocour a medvěd s polovlkem (to vše v jediném balení) se utkal s kočkou...tedy, kočkou dvounohou. Chvíli probíhala debata, zda se bude bojovat na dvou, nebo na čtyřech tlapách, ale nakonec mohl každý činit jak uznal za vhodné. Evalla byla z prvu otloukána jak ogří hračky. Nejprve ji kocour změnil v klubíčko, za což se mu odměnila tím, že jej řádně vykmásala za ohon. To kočky nerady, takže nastoupil medvěd. Medvědí objetí bývá to poslední, co člověk na tomto světě zažije, ovšem zde bylo hodnocenou pouze dalším bodem pro pochodující bleší cirkus. Situace vypadala jednoznačně, ovšem Evalla se vzepnula k odporu, který následně dotáhla až do vítězného konce.

Po ukončení cvičení proběhl ještě boj jiný, zákulisní, kdy byla vítěznému Angelovi přistrčena k přípitku proslulá "samoserní kořalka". Dotyčný zapomněl na zásadu "než se napiješ, tak to očichej" a během chvíle svištěl v poklusu do nejbližšího křoví, odkud se následně ozývaly zvuky připomínající říjícího goriláka ze Stranglethornu. Kdo neslyšel, případně sám neochutnal kořalku, nepochopí.


http://img16.rajce.idnes.cz/d1601/10/10205/10205019_58307acd314e8d084ac5073c22adfbe9/images/WoWScrnShot_101714_152051.jpg?ver=0

Ooc: Poděkování Angelovi za nápady s turnajem a výcvikem, Galvovi za "rozhodčího" a zbytku za luxusní komentáře.
(obrázky sem naházim pozdějc, jedu bábině pro zuby - zuby i obrázky komplet :D)

Salmo
19-10-2014, 04:18
Tradice dne bloudících

Jako každý rok, bylo i tento třeba uctít mrtvé, aby nám jejich zvěčnělí duchové zůstali nakloněni, nevstávali z hrobů a nedávili pocestné. Na rituál rozsvěcení voskovic se vydala hodinu před půlnocí skupina alterackých odvážlivců a patriotů.
Celou cestu bylo okolí až nebývale klidné. Žádné zvuky nočních tvorů, ba ani ogři nevylézali ze svých pelechů. Jen vítr hvízdal - někteří citlivější jedinci tvrdili, že je ze vzduchu oslovují duše zemřelých. Po tom, co skupinka dorazila na místo, proběhla obligátní modlitba a rozsvěcení svic. Pro Seitheacha těžce emotivní zážitek, pro Yelenu povinnost, ovšem, to byl jen začátek. V návaznosti na několik duchařských poznámek ("a jsou tady vůbec nějací?"/ "je ženská od ducha duchna?" atd.) se duch opravdu zjevil přímo mezi svícemi. Poděkoval za to, že je na něj i ostatní pamatováno a požádal o laskavost. Ve vesnici údajně kdysi žil jeden člověk - Smith se jmenoval - který dokázal všechny bavit. I na onom světě se po něm ostatním duším zasteskne, tak že by mu mělo být dopřáno klidné spočinutí, protože doslovně "pokládán za bezvěrce zavisl na stromě před opatstvím, které skropila krev."

http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20071004165520/wowwiki/images/1/17/Scarlet_Monastery_Halls.jpg

S tím duch zmizel a teďka babo raď, kde hledat správného oběšeného. Nakonec volba padla na klášter, který byl rudý od zpovědnice až po stropy právě díky tomu, kdo v něm fungoval. Všichni si malovali, jak bude věc snadná. Tedy ta cesta snadná byla, dokonce i strom s oběšenci byl nalezen a ještě se při tom stihla exkurze ke hrobu Arthasova koně.
Horší byl fakt, že po identifikaci správného oběšence, musel být nalezen někdo, kdo jej odnese na nějaký pěkný a klidný hřbitov (do masového hrobu nechtěl, neb byl zaživa vegetariánem). První volba padla na velice ustrašeného obrýleného chlápka, který doprovázel výpravu snad jen ze zvědavosti a v té chvíli by řití přeštípl drát do betonu. Vizáž beznohé jednooké mrtvoly a představa, že mu budou po lýtkách pleskat střeva a masařky za ním potáhnou ještě týden, způsobila jistou změnu ve zdravotním stavu jmenovaného nosiče. Ne že by omdlel, jen samou hrůzou zezelenal a hodil grcky. Vše by bylo v pořádku, kdyby "sprcha" cestou k zemi nesestřelila svéráznou jezdkyni na želvě a nezpůsobila tak něco, čemu se ve vojenských draeneiských kuloárech říká celoplanetární bombardování.


http://a4.mndcdn.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/pjj1elnh2mzuhim20syg.jpg

Až příliš živé a ukecané mrtvoly se tedy ujal Angelus a všichni se vydali hledat vhodný hrob na nějaké dobré adrese. Snadno se řekne, ale hůře udělá. Mrtvý si po cestě navymýšlel i jiné nehoráznosti, aby mohl klidně spát a dojít klidu. Smrděl na sto honů a trumfnul tak i pogrcanou Shilaiu. Nu což, tradice je tradice, tak se pokračovalo dále až k největšímu hřbitovu v okolí.
Hned u zdi krchova byl připraven hrob a Es se jej rozhodla využít, leč mrtvý Smith si postavil hlavu a že chce ležet mezi elitou a né mezi sebevrahy a lidským odpadem. Po "náhodném" vypíchnutí druhého oka mrtvoly, se Es pokusila ošálit Smitha pochůzkou po hřbitově, ale ten i tak neomylně poznal místo. Prý "po čuchu" protože boháči mají hlubší hroby a proto tolik nesmrdí. Vybral si jeden pěkný hrob s úpravným náhrobním kamenem a starejte se, miláčkové. Celou věc rozštípla opět Esaeloria. Nechala stávající mrtvolu vylézt z pod kytek a přelehnout si do hrobu u hřbitovní zdi, takže se Smith mohl uvelebit kde chtěl. Odměnou jí bylo objetí vděčného mrtvoláka, lopata hlíny v jeho ukecaném ksichtě a konečně splnění úkolu.
Zatím co se Esaeloria a Angelus s Yelenou zabývali mrtvolou, Shilaia opět slavila úspěch se svojí kořalkou. Nabídla poblitému nebožákovi "zdravotní" lok na srovnání žaludku a vskutku jej srovnala. Rovně coby svíce se krůček po krůčku opatrně sunul za nejbližší hrobku a gatě sundaval jako by zneškodňoval goblinskou nálož výbušnin. K tomu co se dělo pak není třeba komentáře, jen to Shilaie napravilo náladu na týden dopředu.
Po návratu do Strahnbradu se skupině opět zjevil duch, poděkoval jim za dobrou službu a požádal, aby na mrtvé nebylo zapomenuto ani příští rok. S tím hodil největší plechovce naditý vak a zmizel. Po otevření tam čekalo velice milé překvapení. Celá tisícovka zlatých, které se leskly jako nově ražené. Tradice holt mají i svoje světlé stránky...


(obrázky dorazim večer :D)

Jesper_Czd
20-10-2014, 10:31
Alterak přispěl 500 zlatými pro benefici Gilneasu.
Na slávu se dává, že Alterak má štědré dárce! Dvě ženy nezávisle od sebe darovali velké obnosy, jedna s přezdívkou Ženská, druhá anonymní, pro rekonstrukci obydlí Stromgarde. Ihned se začalo rekonstruovat a plísně ničit. Šeptá se, kde ta Ženská nabrala tolik peněz. Snad by byla černou vdovou šlechticů? Zlodějka? Dobrodružka? Lidé si malují její obrázky a vymýšlejí pro ní písně.

Jesper_Czd
29-10-2014, 00:40
Ve hře je odkaz na formulář na termín srazu, kdyžtak PM některému členu.

Jesper_Czd
09-11-2014, 15:22
Velezrada!
Zní z úst krále. Seitheach Foulmoon je obviněn z velezrady království a zapuzen. Titul kancléře a alterackého rytíře je mu odebrán, rovněž právo na erb, statek, věž, panství, panoše, služky a sluhy, dobré alteracké jídla a přízeň králova. Po přímém ohrožení krále, praktikování černé magie s nepřáteli a ohrožení opevnění Fenris. Budiž mu světlo milostivé, až se dostane do spárů orlice.

http://imgc.allpostersimages.com/images/P-473-488-90/15/1508/E15BD00Z/posters/marco-d-oggiono-the-archangels-triumphing-over-lucifer.jpg

Jesper_Czd
17-11-2014, 13:41
Zpátky na začátek. Opakuje se v mysli nejednoho. Fenris byl opuštěn a zůstal hlídán jenom skupinkou legionářů. Orlice se navrátili do Stromgarde. Je to delší cesta k Alteraku, ale pro stabilizaci armády potřebná událost. Generál Orik zaujal své místo s očividným cílem zatopit nemrtvým za všechny trable, které způsobily. Po výpravě za odpovědmi, kdo to straší v Gilneasu, a proč jakoby z oka vypadl bezhlavému jezdci, se udál ve Stromgardu snad symbol naděje. Padající sníh, tak neobvyklý pro tuto oblast, tak lehký, že roztopil zkoušené srdce nejedné orlice. Patříme do hor a brzy naše hory vybojujeme zpět. Mysl orientovaná na cíl, jej může dosáhnout. Tam je naše místo, tam je naše teplo. Pokud to nevybojujeme pro nás, tak pro ostatní Alteračany. Král pravil: Obrňte se sílou paží, obrňte svá srdce písní, neb když se večer přiblížiti, u Juty v horách zpívati budeme!http://www.andreasrocha.com/stuff/2D/snowy_sunrise/snowMountainConceptB.jpg


***

Spojenectví proti Soumračnému kladivo je dohodnuto s elfy. Zásobování od elfů je navrženo a spojení udržováno. Lékařské potřeby, jídlo a jiné zásoby proti obléhání jsou zabezpečeny. Trpaslící budou kontaktovaní s cílem koupi zbraní pro syndikát. Král se nechal slyšet, že by se rád setkal s kancléřem Margonem La Bockins.

Salmo
27-11-2014, 02:45
Události posledních dní rozvířily dvě staronové skutečnosti...

Tak za prvé: Bývalý kancléř dokáže zaměstnat hodně myslí na dlouhou dobu i když zrovna není přítomen... po příčinách celé eskapády se "zradou" a "vyhoštěním" pátrá jistá elfka, která neúnavně obchází pevnost i její obyvatele a vyptává se tak, že by mohl závidět i goblinský vyšetřovatel Herlok Šolmes. Proprala všechny od lidí po draky. Tvrzení o zradě dostávají po zodpovězení různých otázek velmi vážné trhliny a zdá se, že na celé věci něco pořádně smrdí. Čeká obyvatele Stromgardu finále příběhu plného pletich, úplatků a vysoké politiky?

A za druhé: Nemrtvá sebranka se vrátila. Ne sice v plné síle, ale na nepříjemnosti to stačilo. Ve večerních hodinách byla napadena malá jednotka vojáků na první křižovatce za velkou zdí směrem k ruinám Southshore. Se štěstím vyvázl pouze jeden z napadených a ihned o celé věci zpravil tu nejvyšší šarži, co ve Stromgarde zpravit mohl - tedy hraběnku Tryelu. V rámci minut bylo rozhodnuto o průzkumu letem a následně i bojem. Skupina několika vojáků a členů syndikátu vedených Lordem Angelusem byla podporována (sice zdrchaným ale ještě funkčním) paladinem Saiforem, který bojoval stejně mocně, jako smrděl. Nemrtví, vědomi si své zranitelnosti, zvolili taktickou pozici přímo v průchodu zdí. Následovala krátká a prudká srážka, při níž byla ohavná polézavá nemrtvá sběř posvěcena a zadupána do země. Poněkud více práce zabrala likvidace velitelky nemrtvých. Ďas sám ví, jak by boj dopadl, nebýt toho, že Lord Angelus zapůjčil pomocí přesné přihrávky jednu ze svých zbraní Saiforovi, který byl tou dobou odzbrojen a v pěkné kaši. Tentokrát celá věc skončila o vous dobře a do Stromgarde se vrátili všichni, kteří z něj vyšli. Někteří sice ne po svých, ale živí.

Salmo
01-12-2014, 17:29
Ve Stromgarde bylo opět veselo. (Pomineme - li velmi vážně míněné debaty Angela, Tryely a Galvarova bratra ohledně nařízení o přípravě lidu na zimu - morálka se prostě navýšit musí!).

Prvotně se od debat o sněhulácích potažmo syndikátu přešlo k jeho vychovatelnosti a nadále tomu, z čeho byli syndikáti verbováni - tedy k farmářům. Saifor podotkl, že trollům začala lovecká sezóna a právě farmáři se ocitají na jídelním lístku nejčastěji. Nu což, nikdo neměl do čeho píchnout i bylo rozhodnuto tak, že se k trollským samozvaným šéfkuchařům pošle nabroušená kontrola. Trollové si z kontroly nečinili pranic. Vůně polévky, masa a všech těch "mlsot" jim byla milejší, než vlastní krky. Když už přišli na to, že mají nevítanou návštěvu, bylo pozdě. Jediný, kdo se bránil, byl šéfkuchař, který hrdinně přetáhl Angela naběračkou od polévky a způsobil mu tak sice né vážnou, ale mírně a na krátkou dobu barevnou újmu na zdraví. Všechno by bylo v nejlepším pořádku, kdyby se z druhého kotle, kde si kuchař připravoval prapodivný pokrm s názvem "dva v jednom", neozvalo bublání a řev jakési ženské. Proč se pokrm jmenoval tak, jak bylo řečeno, zjistila banda kontrolorů hned po tom, co vytáhla pološílenou rachomejtli z kotle. Rodit v polívce (kor ještě v pórkovej) neni nic moc. Proběhl překotný přesun nazpět do Stromgarde, kde bylo na svět pomoženo děcku jménem Vitana. Všichni nesnědění byli rádi, že to mají za sebou a pohádka končí. Nebo ne?

Minuty po návratu z polévkové eskapády navštívil pevnost jakýsi gnomský vědec (nebo snad vědkyně, těžko říct) s velkým chlupatým pavoukem. Po pokusu, kdy bylo před očima užaslých přihlížejících dokázáno, že počet končetin má vliv na sluch (opravdu, když zavoláte na pavouka bez končetin, aby přilezl...nepřileze, protože ohluchl), odešel gnom/ka s Esaelorií probírat jakýsi převratný vynález. Vrátila se jen přejedená Es šťourající se kůstkou v zubech.


(ooc: díky Galvovi za několikero vět, ze kterých vznikla tato šílená polívková směs)

Jesper_Czd
03-12-2014, 18:19
V pátek večer dojděte, promluvíme si jako guilda

Volcanos
04-12-2014, 00:28
Když..pátek je event :D

Ceroth
04-12-2014, 01:38
Char Kristiela, byl odebrán z guildy Rytíři Orlice. Páteční sraz guildy vyřeší vnitřní záležitosti a její vedení se samo dál rozhodne, co dál. Připomínám, že by bylo vhodné, kdyby se řešily zejména IC věci ne OOC. Budu rád, když mne pak vedení kontaktuje a informuje o rozhodnutí.

Jesper_Czd
07-12-2014, 20:03
Hledání původce portálu!
Poté co byl Maksym zachráněn a navrátil se živ do Stromgarde otevřel se portál soumračného kladiva. Pro zabezpečení ochrany se hledá věc co daný portál otevřela/nasměrovala na náměstí pevnosti. Onou věcí může být kouzlo, magický předmět, runové symboly nebo něco jiného. Tahleta věc nasměřovala otvírací kouzlo Soumračné kladiva - otevření portálu. Jde o jakousi navigaci.
Má se za to, že někdo ze syndikátu operuje s kladivem a pomocí navigačního předmětu nechal portál otevřít. Orlice s agentmi tajné policie ať najdou dotyčného/dotyčné. Daný předmět ať odevzdají k prozkoumávání Gilneasovi, aby se zabezpečila obrana, před dalším otevřením. Je taky možnost, že oběť netuší, že takový předmět má. Maksym byl dlouho v zajetí, možná je navigací on. Prošetřit by se měla každá možnost.

Jesper_Czd
14-12-2014, 17:44
Věž v části ogrů byla dojednána Gilneasem, který jim slíbil kouzlit jídlo každé ráno. Co když ale čaroděj zapomene a ogři budou zuřit? Situace hrozí katastrofou a následně barikádou ogří částí. Věž slouží k praktikování magie, proto se hledají učenci magie co by ve věži bydleli a v ranní rozcvičce pár kousků masa ogrům k chuti vykouzlili.

Jesper_Czd
22-12-2014, 22:15
OBCHOD UZAVŘEN
Karavany (mraků a) zásob proudí obousměrně od Stromgarde až po město trpasličí Ironforge. Zboží od trpaslíků se leskne a je ostré na dotek, naproti tomu, karavany od Orlic voní uzeninou a košemi plnými ovoce, navíc se zbožím s elfkými symboly. Armáda se tedy přezbrojuje a cvičí na další údery od soumračného kladiva.

* * *

Každá orlice ať se hlásí zpět do služby. V těchto krušných časech, kdy nepřátelé jsou šupinatí a máchají křídly je semknutost orlic důležitým faktorem jejich zachování. Hlásit se má přímo králi nebo tajemníkovi Gilneasovi.

* * *

Gilneas pojme nové pomocníky do studia portálů.

* * *

Hledají se dobrodruzi na infiltrování ležení soumračného kladiva.

* * *

Alterak přeje příjemné svátky

Jesper_Czd
03-01-2015, 15:46
Byla dojednána spolupráce čarodějů Alteraku a Stomwindu proti portálům soumračného kladiva. Brzy bude štít nad Stromgardem posílen krystalem plným magické energie a rušivým vůči náhodným nebo cíleným portálům kladiva. Na cestu do Stormwindu se chystají vojenští rádci, mluví se o obchodě s vojenskou inteligencí ohledně společných nepřátel a možných nebezpečí.

Jesper_Czd
09-01-2015, 22:58
Drahé orlice, byli jsme požádáni o doprovod trpasličí karavany směrem do našeho opevnění v Stromgardu. Karavana zbraní bude připravena ve čtvrtek poblíž města trpaslíků. Více podrobností se píše v dopise (který v rp dostane aktivní člen). Rovněž bude uvedeno jméno předáka a další instrukce. Účast neohroženého Robina bude zajištěna.

Jesper_Czd
11-01-2015, 00:25
Noční návštěva? Hologramová projekce!

http://imagelink.cz/images/wowscrnshot011015222.jpg

Proslýchá se, že komnaty Stromgarde navštívil Seitheach Foulmoon a měl dlouhé hovory s králem. Poté, co se rozplynul jak pára nad hrncem, byla slyšet z komnaty vřava boje. Než se vše uklidnilo, z venku se ozve křik! Pořád poraněný král se rozběhl pŕed hrad...
Syndikát: P-p-pane?
Jesper: Hlášení, ihned!
Syndikát: V-v-viděli jsme t-takový... Průvod b-b-b-bestií. P-prohnali se ulicemi a pak zmizeli... Z-zůstali po nich jen led... A ten už je taky pryč.
Jesper zamrká a řekne: To nic nebylo, nedovolte aby vás ovládl strach, pak on zvítězí!
Syndikát: Sám jsem cítil chlad... Jak z nich... Sálal a... *se zahltne* Jako by na mě dýchala smrt.
Jesper: Podívej se okolo! Je tu slunce a vzduch patřící ptákům a lvům, vrať se na své stanoviště.
Syndikát: A co se stalo vám?
Jesper: Já? Já si s tou smrtí potykal *se uchechtne*
Syndikát: A-aha.Nerozumím.
Jesper: Jednou porozumíš, že i na smrt lze vyzrát. *se otoćí*

Jesper_Czd
12-01-2015, 21:01
Král Jesper pojme za svou manželku slečnu Kristielu Gale.
Svatba se bude konati 28.ledna světlem požehnaná.
U dvorních dam se šeptá, že Jesper se v zasnoubení vyjádřil již 27.12.


Doplňek
Svazkem s králem Alteraku nechci žádnou moc, jak si někteří zlí jazykové mysleli a myslí. Zrovna tak jako jsem nechtěla už samotným příchodem do Alteraku. S jakýmkoliv titulem přijmu pouze jeho faktickou podobu, avšak nehodlám uplatňovat jakékoliv činy či příkazy, které by měly nějak vést nebo mocenskou silou ovládat konání jeho obyvatel. Totéž platí o případném narozeném dítěti. Jeho vedení bude patřit výsostně Jesperovi. A to i za situace, kdy by král zemřel. Nebudu uplatňovat tudíž ani vyjímku ze zákona, kdy může za nezletilé dítko zemřelého panovníka vládnout manželka. Nárokuji si pouze hraní vztahu matky a dítěte, které tomuto rodinnému stavu náleží. Kristiela (Shedreka)

Jesper_Czd
15-01-2015, 22:49
Prokletá Karavana z Ironforge
Skupina počtem akurátní převezla karavanu skrz vrchy a tunely, až se utábořila v nevelkém táboře bažinatého údolí Wetlands.
V dopise stálo: Jsme žádaní o doprovod karavany z trpasličího města, naším předákem je Kelomir Ironhand.
Gilneas, jenž dopis obdržel, nabral v Ironforge společníky a po hledání si karavanu vyzvedli u Severní brány.
Přes všechny nebezpečí a nástrahy vyjeli z tunelů do údolí Wetlands. Kvůli soumraku, byl nejbližší tábor volbou pro přečkání noci.

http://imagelink.cz/images/wowscrnshot011515210.jpg

Další screeny: tady (http://imagelink.cz/?v=karavana1iii.jpg) a tady (http://imagelink.cz/?v=karavana3kmk.jpg)
Díky všem zúčastněním a děkuji za podporu GM Anttio

Další část je zatím plánována tady (http://forum.gamenode.cz/showthread.php?15828-%C4%8Casy-po%C5%99%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-event%C5%AF&p=148465#post148465)

Jesper_Czd
19-01-2015, 17:31
Prokletá Karavana z Ironforge
,,Bubny orků stoupali z úpatí hory od zad. Na levoboku se střílelo z pušek bandy Dark Iron trpaslíků. Volání: "Thargas to koupil" přeruší tepání při úporném přemýšlení kudy se vydat. Ze předu je cejtit pach kladiva soumraku a ty oči, všude číhaj oči ze křoví a z močálů."

Po odpočinku v Slabchysel´s Survey se karavana vydala na další pochod, opět doprovázena početní skupinou. Přes všechny nebezpečí a zádrhely doputovali až do bran pevnosti Stromgarde.

http://imagelink.cz/images/wowscrnshot01171huh.jpg

Další screeny: tady (http://imagelink.cz/?v=wowscrnshot011715195.jpg) a zde (http://imagelink.cz/?v=wowscrnshot011715204.jpg)a ještě TADY (http://imagelink.cz/?v=karavanaaaa.jpg)
Za support díky Anttio
Výsledky cesty:
* V první části se nezdařil útěk před orkama podle představ a část nákladu se u sestupu hor s rachotem zřítila k zemi. Podle informací se tohoto zboží zmocnili samotní orkové.
* Všechny eskorty budou fasovat fakle.
* Původce zásypu tunelu zatím neznámý.
*"Prokletá!" je tedy karavana prokletá?
* Soumračné kladivo si nemyslí, že Alteraku pomůže dodávka zbraní
* o bezhlavé a pohotové odvaze Borgause mluví nejedny vousy u Dun Modr
* jednoduchá cesta z Ironforge do Stromgarde skýtá mnohá nebezpečí
* některé, budou strašiti obyvatele i v snech
Díky za účast: Berthall, Borgaus, Oltrag, Hacksana(Garthana), Gilneas, Kristiela, "Bruce Konrád", Sylriellea, na chviličku i Orik, a samozřejmě neohrožený Robin (v podobě mé maličkosti) s oslíky

Jesper_Czd
24-01-2015, 20:23
Šéf alterackých ogrů byl uloven
jeho hlava byla dopravena po náročné cestě do Stromgarde. Jak na to zareagují ogrové v pevnosti ukáže čas. Mnoho kilometrů pochodu bylo uraženo a mnoho bojů odehráno. Na skupinku se usmálo štěstí, protože jimi zvolený hrad byl skutečně místem pobytu šéfa ogrů. Po nalezení nejbezpečnější cesty a infiltrování pevnosti se odehrál nejtuhší boj v komnatě královské. Když byli hrdinové zahnány na střechu hradu, kde se vzal - tu se vzal, hrdinný Borgaus opět zasahoval.

Screeeny z ekšn: JEDNA (http://imagelink.cz/images/wowscrnshot012215215.jpg) DVA (http://imagelink.cz/images/wowscrnshot012215222.jpg) TŘI (http://imagelink.cz/images/wowscrnshot012215223.jpg)

http://imagelink.cz/images/wowscrnshot01221sys.jpg

Za support díky: Nifrit

* * *
Krystal na obranu před portálama soumračného kladiva byl úspěšně nasazen v opevnění Stromgarde.

* * *
Uvnitř svých komnat jednal Jesper s kancléřem Draikem ze Stormwindu. Výsledkem bylo znovu-podepsání mírových smluv, spolupráce proti kladivu a hledání dalších cest vývoje.

Jesper_Czd
07-02-2015, 23:59
Dne 28. 1. proběhla svatba velkolepá, král alteracký se oženil. Večer to byl příznivý, družičky byli netrpělivé a všude kolem se vznášela atmosféra z tak významné události. Hory Gilneaské, ty temnem zahalené štíty, co si vytrpěly nejeden útok, se proměnily ve svatou síň prozářenou bělostí a svátostí světla, s lavicemi v řadách, růžemi na zemi a oltářem k svatbě připraveném. Všude kolem hezká výzdoba byla skvělým doplněním rámu Gilneaských hor.


Hosté ostatně byli netrpěliví a část z nich došla předem. Je známo, že část byla zlákána pivem a jídlem, co se mělo podávat po obřadu. Část ale věděla, že tenhle obřad je možná poslední kousíček štěstí dvou lidí co se k sobě museli prodrásat nepěkným osudem a jejich láska s vášní byla zkoušena nejedenkrát. Pevné je ale rozhodnutí dvou lidí, kteří si sebe slíbili a lásku bezbřehou. Proti tomu nezmůžou nic ani intriky nebo lži.


Král z Alteraku na sobě nedával nervozitu zdát, ikdyž jí zřejmě měl, vždyť to mohou býti poslední šťastné chvilky jejich života. Nepřátel je všude dost a podpořit jeho snažení vést smířlivou politiku přišel i zástup gratulantů ze Stormwindu. Kněz byl rovněž nachystán k obřadu a čekal jen na královo znamení. V řadách seděli přihlížející v obřadném brnění a šatech, jež byli chloubou švadlen.


Pak hovor ustal a ozvala se sváteční hudba Alteraku. Kněz hovořil věcně a obřadně a král si upravoval své zdobené rukávy připraven uchopit svou nastávající. Opodál stáli svědci téhle události. Obřadně oblečen generál a rytířka legie, dvě vysoké šarže jak se na svatbu královskou patří. Poté se objevil bílý závoj, miláček vánku, bílá bytost v šatech jemných, utkaných na zakázku, jen pro tuhle událost. Nevěsta Kristiela kráčela po lístcích růží, jimiž byla zasypaná ulička, prošla mezi všechmi hosty až ke svému muži. Jemně jí uchopil, odvedl pár kroků k oltáři a společně poslouchali vůli světla, jež by jim mělo prosvítit jejich společnou cestu. Svědci stáli hrdě a atmosféra pokračovala. Slova souhlasů vystřídala hudba. Družičky, malá alteracká děvčátka přinesla prsteny na polštářcích a poté, co jedna ruka objala druhou a nasadila jí prsten, nasledoval manželský polibek.


Novomanželé pak zvali všechny na velké hostiny, ať se zapomene na útrapy a těší se jeden z druhého. Ať je za co bojovat v příštích dnech a láska vzkvétá jako plodné údolí v těchto časech. Následně se hosté předbíhali v obdarování krále a královny, kolem se blyštili šperky, ozdobné meče, ale i posvátné artefakty slibující zdraví, věčné světlo, ale i lásku zamilované dvojici. Úklony střídaly poděkovaní. Vřelé úsměvy a vášnivé polibky byly v ten večer na té hornatině přítomny. Však ihned se začalo i na místě hodovati a otevřely se sudy piva a stará archivní vína. I prostí lidé se najedli a cítili se vznešeně. Hostina se pak přesunula do hor Hinderlandů, kde již pokračovala v úzkém kruhu blízkých osob. V ten večer a dva týdny pak, byly slyšet oslavné salvy z alterackých děl, svaté zástavy s obřadným zdobením visely z hradu a nejeden básník psal o lásce, jakoby zapomněl že existuje cokoliv ostatní.

http://imagelink.cz/images/10872160102044193447.jpg

Fotka (http://imagelink.cz/images/10719533339902502874.jpg)z obřadu

Jesper_Czd
18-02-2015, 20:05
Král vyhlašuje že,

Zásilka musí být zkompletovaná a bezpečí našich karavan zajištěno, proto nařizuje trestnou výpravu na orky v bažinatých Wetlands s cílem znovuzískání trpasličí zásilky (nebo co z ní zbylo)
Již brzy v kalendáři eventů

http://media-cache-ak0.pinimg.com/236x/2a/df/79/2adf799ce384a68f897e78a00b6d3b57.jpg

Jesper_Czd
28-02-2015, 12:54
Orkové byli rozprášeni
Na jižním frontu Alteraku, tak kde byli ohrožené karavany, byl proveden útok hutný na orkské ležení. Nutno říci, že překvapivý útok nevyšel podle představ generality, počasí střídalo své vrtochy a brzy byli orlice odhaleni a dostali se v past. Nicméně chrabré srdce jim dodalo křídla do dalších bojů.

Proslovy (http://imagelink.cz/images/wowscrnshot022715190.jpg) generality a válečníků před začátkem všech bojů.

Cesta (http://imagelink.cz/images/wowscrnshot022715191.jpg) přes hory ze strany skýtala pohled prozářený novou nadějí a netrpělivostí. Kroky střídali jiné, vyšli vstříc.

Na pahorku si klekli a vyhlíželi nepřítele. Naskytl se jim pohled na orkskou migraci. SCREEN (http://imagelink.cz/images/wowscrnshot02271rmr.jpg)

Rozprášení předvoje orků. (http://imagelink.cz/images/wowscrnshot022715193.jpg) Poté co se dostali v past a palbu, prosekali se hlava-nehlava.

Souboj na život a na smrt o trpasličí zásoby zbraní. (FOTKA (http://imagelink.cz/images/wowscrnshot022715195.jpg)) Volcanos byl vybrán, Volcanos přijal, Volcanos uspěl. Sláva jemu i ostatním, zbraní jsme se zmocnili.

Však mlha a opar poté padli a Tryela byla unesena kdo ví kam. Na cestě zpátky, ten pobočník, ten červ, ze soumračného kladiva, povídal o daleké cestě a věznění. Copak útrapy neskončí?

Za pomoc, efekty a různá dobrodružství díky GM Anttio

Jesper_Czd
03-03-2015, 22:03
http://jpeg.cz/images/2015/03/04/UfnA.jpg

Král svolává rytířskou sešlost

Na neděli 8.3. k branám opevnění STROMGARDE, na 19:25
Příslušnost v rámci Aliance a seskupení smlouvou vázané k ní nebo Alteraku
Rytířům se doporučuje přijíti v zbroji

(Rytířský stav není povinností, mohou přijít všichni)

Jesper_Czd
24-03-2015, 21:35
Rytířské sešlosti vždy přinesou závan ctností a prokáží, jak odhodlané jsou srdce těch, jenž sami sebe nazývají rytířem. Však obranu svého pole, svého hradu, či panství vykonává každý bez rozdílu a nejen ty ruce těžké, rytířské, zdvihají meče, palcáty, kopí a štíty před pohromou, draky a jinou havětí okupující naše nebesa. Ty nebesa, jenž požehnají deštěm či sluncem, svítí pro každého jinak a přece pro všechny. Tak jako slunce si nevybírá, stejně si tak nevybíravě počíná, se slitováním, Soumračné kladivo, nebo Černý, nebo jiné ohrožení, nebezpečí. Důkazem jsou únosy, nebo i spěšná navrácení starých členů, třeba Aschadacha, jenž sebou přinesl více otázek než odpovědí. Sešlost ukázala málo krve rytířské, přesto více krve rudé, teskné po horské domovině.
Zvedli hlavy do výše, vyjeli skrz brány a rovněž neměli slitování s těmi nemrtvými.

Brzy výprava na území Soumračného kladiva

http://www.pd4pic.com/images/knight-castle-knights-castle-middle-ages-painting.jpg

Jesper_Czd
06-04-2015, 17:03
VÝPRAVA DO SRDCE TWILIGHTU (první část)
Elfové, lidé a jiné rasy se setkali u bran Stromgarde. Vedeni králem vydali se na východ do hor soumračného kladiva s cílem infiltrace nebo snad úderu, jenž by jim ukázal, že se linie nejenže udržuje, ale zároveň ve válce často překračuje. Však cílem zůstává objeviti způsobu, jakým si soumračné kladivo zařizuje své portály. Krále potěšilo, že se výpravy zúčasnil i zástupce z Kirin Tor. Hned poté co vyjeli, bylo jasné, že neteří jsou na střet s kladivem přímo nažhaveni a vytvořili se skupinky, jakýsi předvoj a zadní vrstva, jenž byla připravena doplnit tu přední v případě nepokojů. K zadní skupince pak přibíhali opozdilci, rytíři ve zbroji, co se chtěli zúčastnit pochodu na východ. Však když se přišlo do bažinatého území Wetlands, byla cítit přítomnost kladiva blíž a blíž a jak se později ukázalo (nebo ukáže) kladivo samozřejmě ví o návštěvnících, kteří se vydávají na vlastní nebezpečí do jejich kopců. Netrvalo dlouho a duše opozdilců byli přesunuty. Kirin-torská magyně vytvořila portál, jenž přenesl těla těch jenž kráčeli vzadu a slibujíce nebezpečí volala na ně, ať přidají do kroku. Magie byla použita, byla šance, že kladivo je snáz zaměří. Skupina se pak vydala k nedaleké vesnici na způsob trpasličího tábora. Král marně volal, trubku si zapomněl, že nejspíše jdou špatně. Ono po tom přesunu portálem je těžké se orientovat! Chvatně vytáhl mapu, využil záda prvního mága co měl po ruce a trefně zaznačil, že se nejspíš projdou víc. Opozdilci dohnali předvoj až v připomenuté vesnici trpaslíků. Zjistilo se, že jediný gryfon co ve vesnici zůstal by marně vzal celou skupinu, doplnili tedy zásoby a opět vyrazili. Míjeli elfí vesnici, objevili přepadenou karavanu a sejmuli pár příšer. Vše za bubnování kovadlin v soumračné hoře, za zraku něčeho temného, jenž je sledovalo a za jasného počasí. Nedaleko západního vchodu do soumračných hor, je měli čekat přistavení gryfové, dohoda byla uzavřena a trpaslíci dostali zaplaceno. Nedaleko stromu, kde měli stát ta hrdá zvířata však stálo spáleniště od černého draka, kusy zobáků byli pohozeny po okolí a bylo jasné, že těm hrdým ptákům už pírka nikdo neprožene. Hrdinům zbývalo jediné, zkusit jít dál a najít jinou cestu. Cestou potkávali další opuštěné karavany, ale i bojovníky, jenž snad byli součástí armády soumračného kladiva. Potkali tam předáka, agenta Stormwindu, který vyhlížel ze svého kopečku. Oznámil jim, že dál cesta nevede, nebo by musela být prosekána, vzhledem k ohromné armádě draků a kladiva. Však měli sebou lana a gryf trpaslice Hacksany si prosvištěl horama nepozorovaně. Rozhodli se, že tedy dál pocestují skrz ohromnou stěnu. Na vrcholek hory se dopravili třemi způsoby, gryfem Hacksany, lanami pro odvážlivce a druidím rituálem, který vzevřel ze vztahu s přírodou. Hory byli lemované obrovskými stromy, proto byli vytvořeny schůdky z kořínků. Mágové přiložili ruku k dílu a stihli to ještě před odhalením hlídkami soumračného kladiva. Na vrcholku se spočítali a spočinuli u rudé letky, jenž tam hnízdila. Brzy se výprava pohne dál k srdci samotného soumračného šílenství...

Díky všem zůčastněním, bylo nás tam dost :)

SCREENY
http://www.imgup.cz/images/2015/04/06/WoWScrnShot_040315_203535.th.jpg (http://www.imgup.cz/image/Hvk) http://www.imgup.cz/images/2015/04/06/WoWScrnShot_040315_205444.th.jpg (http://www.imgup.cz/image/Hv9) http://www.imgup.cz/images/2015/04/06/WoWScrnShot_040315_210337.th.jpg (http://www.imgup.cz/image/Hvr) http://www.imgup.cz/images/2015/04/06/WoWScrnShot_040315_212326.th.jpg (http://www.imgup.cz/image/Hv1) http://www.imgup.cz/images/2015/04/06/WoWScrnShot_040315_215844.th.jpg (http://www.imgup.cz/image/HvE) http://www.imgup.cz/images/2015/04/06/WoWScrnShot_040315_222148.th.jpg (http://www.imgup.cz/image/HvF)

Jesper_Czd
09-04-2015, 22:04
Král Jesper oslavil narození svého syna, ze čtvrtého dubna. Narození proběhlo v pořádku v zalesněné části soumračných hor u Vermillion Redoubt. Potomek ve znamení berana byl pojmenován jménem Valmund. Oslavy proběhli skromně vzhledem k výpravě.

http://imageweb-cdn.magnoliasoft.net/bridgeman/fullsize/lal264585.jpg

Shedreka
09-04-2015, 23:33
Podivné zmizení
Králova manželka Kristiela se synem byli na gryfovi bezpečně převezeni do Stromgardu v průběhu dalších dní po porodu, kdy už bylo bezpečné cestovat pro matku i dítě, aby byly přichystány křtiny a oslavy. Chůvy převzaly péči o dítě i matku, která byla po operativním porodu.
Avšak dnes 9.4. se ozýval z královských komnat, kde se v tu chvíli nacházela Kristiela se synem, křik a zvuky boje. Stráže, ač zareagovaly rychle, našly v komnatách pouze Kristielyn plášť v tratolišti krve. Kousek od něj ležela zakrvácená dýka patřící do králových sbírek. Okolo bylo rozházené a bojem či zápasem poničené vybavení pokoje. Okno dokořán otevřené a cítit zápach ozonu z kouzel. Těžko říci, co se tam stalo. Syn byl nalezený v postýlce ve vedlejším pokoji obklopený světelným štítem z amuletu od své matky proti zlým silám. Jedno je jisté, Kristiela je pryč. Krve na zemi tolik, že nelze říci, zda je živá či mrtvá. Zabil ji někdo? Unesl ji někdo? Chránila syna natolik až to sama odnesla? Kde se nachází? Jak tak rychle útočníci zmizeli? Kdo ví, kde jsou odpovědi...
Jen spěšný posel urychleně pádil se zprávou za králem na výpravě na poslední známou pozici.

http://cache.desktopnexus.com/thumbseg/34/34250-bigthumbnail.jpg

Jesper_Czd
25-04-2015, 19:16
Druhé pokračování infiltrace soumračného kladiva se uskuteční 2. května po osmé hodině večerní. Zváni jsou všichni i ti, co nebyli na první části. Naše skupinka bude k zastižení u draků ve Vermillion Redoubt v Twilight Highlands. První část zaznamenala magické výkyvy v okolí a zejména pozorovatele, jenž celou skupinu sleduje. Ví o ostatních soumračné kladivo? Uvidí se přímo na místě. Podaří se nakonec hrdinům zdolat kopce a vrchy a najdou epicentrum kladiva? Místo odkud jde největší šílenství a provádějí se portály? Nebo je čeká obklíčení, již brzy.

http://elarchivum.files.wordpress.com/2013/10/hunrik_blackiron.jpg?w=&h=430

Jesper_Czd
04-05-2015, 21:53
VÝPRAVA DO SRDCE TWILIGHTU (druhá část)
Početnější skupina odvážlivců se rozhodla jít dál do vnitrozemí soumračných velehor, po cestě je doprovázelo požehnání léčitelů. Jejich instrukce zněla:,,Překročte vodopád a najděte poslední tábor aliance, bude přímo u nohou soumraku". Pro svůj pochod si výprava zvolila soumračné počasí, aby těch soumraků nebylo málo. Po zdolání ostrých kopců se však dostali do srdce vesnice ogrů. Tyhle trojmetrová lidská zvířata jim však nemohla radit kudy jít, proto se spěšně dostali z jejich ležení a vydali se vstříc nepříjemnému pocitu pronásledování a chvatných kroků společníků. Cestou proklusali plameny, vyhnuli se bleskům z nedaleké země rozervané magii Twillightu, a přebrodili otrávenou řeku. Po vyslechnutí verze táborového náčelníka Cassiuse, dostali instrukce a gryfony a spěšně v cuku-letu zamířili přímo do kopců sténajících, kde mělo soumračné kladivo největší základnu. Cho´gall sídlil vysoko na velkém vznášejícím se ostrůvku, odtamtud se šíří šílenost soumraku, odtamtud se kouzlí portály, a tam Cho´gall chystá neurčitou tajnou zbraň, kterou zdá se vypustí až se roztikají hodiny apokalypsy. Pokud se mu to povede a bude mu to umožněno! Výprava se tam chtěla dostat, však kolem dokola kroužili černí draci, ovládání jakýmsi Ascendantem za zvukových vibrací. Všichni šli za ušima a po kontrole (cenností) jednoho domku v horách, daného Ascendanta skutečně nalezli. S ražením známého - s teroristy se nevyjednává - se pustili do té bytosti a po překonání její obrany ji pomohli nalézt odpočinek. Do té doby rytmické dunění jejího kouzla co ovládalo draky se přerušilo, ba co víc rozladilo a černý soumrak dával tušit, že draci se rozprchli všemi směry. To tedy všichni prchali ke svým gryfonům, když se černý oblak páry, masa a drápů snášel k zemi. Teď byla šance vyletět nahoru, formace draků byla přerušena. Vyletěli nahoru, část zpátky do tábora a část byla zraněna, když drak napadl jejich gryfony. Nahoře je čekal další portál...

Za pomoc děkuji Nifrit a díky všem zůčastneným

http://imgup.cz/images/2015/05/04/WoWScrnShot_050215_203339.th.jpg (http://imgup.cz/image/SYf) http://imgup.cz/images/2015/05/04/WoWScrnShot_050215_204100.th.jpg (http://imgup.cz/image/SYM) http://imgup.cz/images/2015/05/04/WoWScrnShot_050215_210947.th.jpg (http://imgup.cz/image/SY2) http://imgup.cz/images/2015/05/04/WoWScrnShot_050215_214429.th.jpg (http://imgup.cz/image/SYY) http://imgup.cz/images/2015/05/04/WoWScrnShot_050215_214955.th.jpg (http://imgup.cz/image/SYT)

Jesper_Czd
08-06-2015, 21:59
Vážení a milý

vzhledem k tomu, že přechod na server Ice Online je už téměř jistá věc a guildy se patrně nepřevedou, vydávám pár oznámení. Na novém serveru nebudu pokračovat ve vůdčí roli Alteraku a nebudu připravovat eventy v jeho jménu. Pokud budu dělat eventy tak jenom interně, spontánní a ne svolávací (nebo z pozice krále). Chci se také omluvit za krizi, kterou si Alterak prodělal. Nesu na tom svůj díl zodpovědnosti, který byl větší. Musel jsem připomínat egomaniaka ve svých "řešeních" a o adekvátnosti nemůže být řeč. Omlouvám se dotyčným osobám a nejvíce mě mrzí, že jsem neposlouchal hlasy, které mě na to upozorňovali, ikdyž jich bylo více. V tomhle bodě jsem selhal na plné čáře. Také se omlouvám, že nestihneme poslední část eventu "Výprava do srdce Twilightu", kterou jsem nestihl dojednat. Vzhledem k tomu, že celý červen státnicuji tak ani nedodělám. Plánoval jsem společné pokoření raidu Bastion of Twilight po vzoru předešlých dokončených instancí rpery. RP scéna by se snad semkla a měla by další památku, toť můj plán z hlavy, který padl na mé nedůsledné organizaci. Plánoval jsem zapojit i Hordu, ale chápu že nyní technická příprava budoucnosti serveru (ať už hráči budou kdekoliv) má přednost. Na novém serveru (Ice Online) neplánuji znovuzakládání guildy Rytíři Orlice v žádném ohledu. Postavu si nechám nostalgickou, snad mimo guildy, která krále více hrát nebude. Jakákoliv řešení Vás Orlic je čistě na Vás a ve vaší režii jak s postavami naložíte (ano tahle věta nedává smysl :D ). S Alterakem na věčné časy a nikdy jinak!

sirskera
09-07-2015, 20:40
Možná by nebylo od věci začít něco od začátku s čistým štítem, kde si každý znovu vydobude své místo. Bez vedení, bez čehokoliv, jak to vyplyne :)

Jesper_Czd
02-04-2018, 23:21
Holá, pokud nějaká zbloudilá duše zabloudí na tyto stránky, rád vás opět uvidím někde ve hře i mimo ní. Jsem sestěhován na Moravu, případně jsem občasně k vidění na funku Legenda RP (fun fun fun), případně ofík s tagem "Cutie66" (prosím neřešit ten battletag :D). Nebo pokud někdo hraje na pořádném CATA servru, nebráním se :) taky jsem pro všechny dračáky. Váš Jesper